Dodatkowe informacje na czas wyjątkowej sytuacji

  • Nie będzie Spowiedzi św. w parafiach dekanatu tzw. konkursowej. 
  • Prosimy, aby osoby starsze, dzieci pozostały w domu w niedzielę i skorzystały z dyspensy udziału we Mszy św. w radiu i telewizji (informacje w internecie)

  • Jest zalecenie, aby w kościołach gromadzili się wierni w liczbie maksymalnie 5 osób.
  • W naszej parafii dodatkowe Msze św. będą w sobota g. 1700 i niedziela g. 1645
  • Komunię św. możemy przyjmować na rękę.
  • Znak pokoju skinienie głowy w kierunku najbliższej osoby
  • Odwołane są rekolekcje.
  • Zachęcamy do modlitwy różańcowej w domach w gronie rodziny.
  • Jeżeli są w parafii osoby starsze i potrzebują pomocy można się telefonicznie zgłosić do biura parafialnego 58 676 82 20. Zachęcamy do sąsiedzkiej pomocy i troski szczególnie osobom starszym i chorym.