Informacja dla uczestników nabożeństw

  1. Parafia Strzepcz jest w strefie czerwonej, dlatego obecność w kościele wiernych jest ograniczona – jedna osoba na 7 m2.
  2. Na niedzielne nabożenstwa wierni będą wpuszczani 10 minut przed rozpoczęciem mszy św.
  3. Wierni, którzy weszli do kościoła, zajmują tylko wyznaczone miejsca (na ławce kartka).
  4. Wszyscy wierni w kościele mają obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos (nie tylko na brodzie lub ustach).
  5. Pozostałe osoby mogą się zgromadzić przed kościołem (najlepiej przed wejściem głównym, gdzie jest głośnik) zachowując 1,5 m odstępy i koniecznie w maseczkach.
  6. Wierni uczestniczący w nabożeństwach w ciągu tygodnia zajmują tylko wyznaczone miejsce (gdzie są kartki) i mają obowiązek noszenia maseczek.
  7. Od niedzieli 18.10. Aż do zmiany decyzji władz Państwowych, w niedziele będzie dodatkowa msza św. O godz. 12:00.
  8. Decyzją Ks. Biskupa jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św., dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.