Katechezy dla dorosłych w 2021 roku

  • 21 marca 2021 r. – „Chrzest tradycja czy chrześcijańska świadomość”?
  • 25 kwietnia 2021 r. – „Czy można odmówić chrztu dziecka”?
  • 30 maja 2021 r. – „Czy chrzest może być nieważny i co wtedy”?
  • 27 czerwca 2021 r. – „Czy i kiedy bierzmować”?
  • 18 lipca 2021 r. – „Czy powinniśmy spełnić wszystkie warunki dobrej Spowiedzi”?
  • 22 sierpnia 2021 r. – „I Komunia św. a osoby niepełnosprawne umysłowo”.
  • 19 września 2021 r. – „Wizyta kapłana w domu chorego – Sakrament Namaszczenia”
  • 31 października 2021 r. – „ Świadome zawarcie małżeństwa i jego skutki”
  • 21 listopada 2021 r. – „Co to jest: nieważność zawarcia Sakramentu Małżeństwa”?

 

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH W 2022 ROKU POŚWIĘCONE BĘDĄ RODZINIE I PROBLEMOM WYCHOWANIA