Pater Noster 2019

Po raz V zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej, „Pater Noster 2019”.

 

Festiwal odbędzie się 15 czerwca 2019 w naszym kościele.

Przegląd 17 chórów, które wezmą udział w festiwal rozpocznie się o godzinie 9:15.

Festiwal zakończy się uroczystą mszą świętą o godzinie 18:00 po której odbędzie się wręczenie nagród.

 

Harmonogram V Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” Strzepcz 2019

915 – 930 – Otwarcie Festiwalu

 930 –  945 –  Chór Camerata z Orla – dyrygent Andrzej Błaszak  

945  –  1000 – Żeński Chór Kameralny z Gdyni – Małgorzata Bednarek       

1000 – 1015  –  Chór Appassionato z Gniewina – dyrygent Joanna Kurek       

1015 – 1030 –  Chór Kameralny Duc in Altum z Gdyni – dyrygent Adam Diesner
1030 – 1045 – Sopocki Chór Kameralny Continuo – dyrygent Arkadiusz Wanat
 

1045 – 1115 –Przerwa

1115 – 1130 –Chór Mieszany Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni – dyrygent Marta Płocka

1130 – 1145 – Chór Dolorosa z Poznania – dyrygent Mateusz Tomczyk

1145 – 1200–  Chór Incontro z Gdańska – dyrygent Aleksandra Zawada

1200 – 1215 Chór „Hosanna” z Witebska – dyrygent Swietłana Szydłowska
1215 – 1230 –  Chór Lutnia z Więcborka – dyrygent Karol Szmidt

1230 – 1245 – Chór Appasjonata z Lubawy – dyrygent Marek Józefowicz

 

1245 – 1330 –  Przerwa

1330 – 1345 – Chór Corda Cordi ze Śremu  – dyrygent Agnieszka Panas

1345 – 1400 – Chór Kameralny COLLEGIUM POSNANIENSE z Poznania – dyrygent       Barbara Nowak

1400 – 1415 – Chór Młodzieżowy CANTO Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku – dyrygent Marian Szczepański

1415 – 1430 – Chór Kameralny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – dyrygent Renata Banacka-Walczak

1430 – 1445 – Męski Zespół Wokalny I Signori z Wrocławia – dyrygent Izabela Polakowska-  Rybska

1445 – 1500 – Chór Kameralny CK 105 w Koszalinie – dyrygent Kamil Szafran

 

1800 – Uroczysta Msza Święta

1900 – Gala wręczenia nagród oraz koncert laureatów

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie festiwalu http://www.paternosterfestiwal.pl 

 

Serdecznie zapraszamy!