Pielgrzymka Kowno/Wilno 27 – 30.09.2021

ZACHĘCAMU DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE KOWNO/WILNO

ORGNIZOWANEJ PRZEZ PARAFIĘ ŚW. MARII MAGDALENY W STRZEPCZU

  1. Termin wyjazdu: 27 – 30.09.2021
  2. Zgłoszenie (decyduje kolejność zgłoszeń) do 22.08.
  3. Zgłoszenia może być telefoniczne (58 676 82 20), osobiste (w biurze parafialnym) lub mailowe.
  4. Dokonana przedpłata – 200 zł. i wypełniona deklaracja prowadzi do umieszczenia na liście uczestników.
  5. Wszystkie informacje znajdują się w programie. Można otrzymać mailowo lub są wyłożone w kościele.
  6. Wyjazd jest także okazją mile spędzonego czasu i oderwania się od codzienności.