WIELKOPOSTNE NAUKI REKOLEKCYJNE

DZIECI W PIĄTEK PO DRODZE KRZYŻOWEJ

  • KLASY I – IV 26 LUTEGO
  • KLASY V – VI 12 MARCA

 

MŁODZIEŻ W NIEDZIELĘ PO GORZKICH ŻALACH

  • KLASY VIII 21 LUTEGO
  • KLASY VII     28 LUTEGO
  • KLASY PONADPODSTAWOWE 7 MARCA

 

NAUKI OGÓLNE DLA DOROSŁYCH PODCZAS MSZY ŚW.

  • 15 MARCA
  • 16 MARCA
  • 17 MARCA

 

NAUKI STANOWE DLA DOROSŁYCH PO MSZY ŚW.

  • 19 MARCA DLA MĘŻCZYZN
  • 25 MARCA DLA KOBIET