15 – 22.12.2019

III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.

 7 : 00    –    + Męża Ignacego, Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych: Bronisławę i

                      Augustyna oraz dusze w c.c.

 9 : 00    –    Prośba o opiekę Matki Bożej dla Marcina z ok. 40 ur.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 16.12.

 6 : 45    –    + Antoniego Treder, rodziców chrzestnych: Irenę i Leona oraz Kazimierza Wirkus.

16: 50    –    + Heleny Kamińskiej (8 r. śm.)

18: 00    –    Prośba o zdrowie i bł. Bożę w rodzinie.

 

WTOREK – 17.12.

 6 : 45    –    + Dziadka Robert i babcię Agnieszkę Ciegert.

18: 30    –   + Konrada Jankowskiego, Ludwikę, Kazimierza i Marka Brzeskich.

 

ŚRODA – 18.12.

 6 : 45    –    + Męża Mariana Choszcz (w d. ur.)

18: 30    –    + Alfonsa (w r. śm.) i Agnieszkę Henig.

 

CZWARTEK – 19.12.

 6 : 45    –    + Janiny Kobiela (10 r. śm.)

17: 00    –    + Rodziców: Władysławę (w r. śm.) i Leona Kotłowskich oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK – 20.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Anielę, Leona, Barbarę, Józefa oraz Zygmunta Cierockich.

17: 00    –    + Jana Nastałego – int. chrześniaczki Bożeny.

 

SOBOTA – 21.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Moniki i Franciszka oraz dusze w c.c.

18: 00    –    + Walerii i Augustyna Kleba, ich syna Józefa oraz zm. z rodziny Kleba.

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12

 7 : 00    –    + Teścia Gerarda Zaborowskiego – int. Nowa Huta

 9 : 00    –    + Ojca Roberta Sikora, Józefę Cierocką, dziadków z rodziny Cierockich i Sikora

                      int. Nowa Huta.

10: 30    –    W intencji parafii.