22 – 29.12.2019

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.

 7 : 00    –    + Teścia Gerarda Zaborowskiego – int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Ojca Roberta Sikora, Józefę Cirocką, dziadków w z rodziny Sikora i Cirockich – int.

                      Nowa Huta.

10: 30    –    W int. parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 24.12.

 6 : 45    –    + Leona, Józefę, Franciszka, Kacpra Miotk, Marię Kusz, Jana i Halinę Srok.

17: 00    –    + Rodziców: Eugeniusza i Zofię Pranczk, zm. z rodziny Boetcher i Pranczk, Martę i Wiktora Kos.

 

WTOREK. Wigilia Bożego Narodzenia – 24.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Agatę i Józefa (w r. śm.), babcie i dziadków z ob. str.

24: 00    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Pelagię i Władysława oraz męża Jerzego.

 

ŚRODA. UROSZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców z ob. stron i + Ireny

                   2/ + Rodziców: Józefa i Annę Burzan, braci: Kazimierza, Józefa, Stanisława, siostry:

                          Zofię, Teresę, Jadwigę.

10: 30    –    1/ + Franciszka Skrzypkowskiego (10 r. śm.), rodziców i teściów.

                   2/  W intencji Iwony i Mirosława z ok. 35 r. śl. podz. i prośba o dalsze łaski.

 

CZWARTEK. Święto Św. Szczepana, męczennika – 26.12.

 7 : 00    –    + Anny i Franciszka, Józefa i Klary, wujka Józefa i zm. z rodziny.

 9 : 00    –    + Kazimierza Gruba, Cecylię, Roberta i Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

10: 30    –    Prośba o zdrowie i bł. Boże w rodzinach, opiekę MB i NSPJ dla wnuków i prawnuków

                   oraz dusze w .c.c.

 

PIĄTEK. Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – 27.12.

 7 : 00    –    + Zygmunta Kielińskiego, jego żonę Janinę i ich dzieci.

10: 00    –    + Urszuli Majer.

17: 00    –    + Rodziców: Władysława i Wandę Ellwart.

 

SOBOTA. Święto Św. Młodzianków, męczenników – 28.12.

 7 : 00    –    + Mariana Choszcz (14 r. śm.)

17: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św., duchowieństwo za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

NIEDZIELA. Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 29.12.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach

                   int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Rodziców: Wandę (4 r. śm.) i Alfonsa Milewczyk, ciocie, wujka Rode, teścia

                      Stanisława i dziadków z ob. stron.

10: 30    –    W intencji parafii.