25.04. – 2.05.2021

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 25.04.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter, Jadwigę i Władysława Wrzos, zm. z rodziny Szulta.

 9 : 00    –    Podz. Marii i Mariana z ok. 40 r. śl., i prośba o dalsze łaski.

10: 30    –    W intencji parafii

12: 00    –    + Z rodziny Pranczk i dusze w c.c.

 

PONIEDZIAŁEK – 26.04.

 7 : 00    –    + Jadwigi Myszka (13 r. śm.), jej męża Klemensa oraz syna Zbigniewa.

18: 00    –    + Jana i Halinę Srok

 

WTOREK – 27.04.

 7 : 00    –    + Marii Studzińskiej (4 r. śm.)

18: 00    –    + Teresy i Józefa Kielińskich.

 

ŚRODA – 28.04.

 7 : 00    –    + Tomasza Barzowskiego (z ok. ur.)

18: 00    –    Podz. MB za opiekę z ok. 42 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla jubilatów, całej rodziny i ich dzieci.

 

CZWARTEK. Święto Św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy – 29.04.

 7 : 00    –    1/ + Heleny Cierockiej (z ok. ur.), jej męża Franciszka, zm. z rodziny Cierockich i Bronk.

                   2/ + Pawła Czaja (30 dni poi śm.)

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św., duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

19: 00    –    O Daru Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów z naszej parafii.

 

PIĄTEK – 30.04.

 7 : 00    –    1/ + Stanisława Ellwart, wujków, ciocie i pokrewnych – int. Strzepcz.

                   2/ + Janiny Grzenkowicz (30 dni po śm.)

18: 00    –    1/ W int. Justyny i Tadeusza w 29 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

                   2/ Prośba o łaskę zdrowia w rodzinie oraz + Kazimierza Peplińskiego.

 

SOBOTA – 1.05.

 7 : 00    –    Podz. z ok. 7 ur. Ignacego i prośba o dalsze bł. Boże.

18: 00    –    + Józefa Dampc – int. wnuczki z rodziną.

 

V NIEDZIELA WIELKANOCY – 2.05.

 7 : 00    –    + Jana, Barbarę, Martę, Apolonię i Reginę Wenta.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej (10 r. śm.), Marianny i Mieczysława Głodowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Rodziców: Apolonii i Stefana Sychowskich, braci: Alfonsa i Stanisława oraz

                      babcie i dziadków.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o powołanie do służby w Kościele. Zachęcamy do modlitwy w intencji powołań, szczególnie z naszej parafii. Rozważanie Słowa Bożego w tym tygodniu poświęcimy powołaniu.
 2. W niedzielę przypada 9 r. śm. Ks. Bpa Jana Barnarda Szlagi, pierwszego biskupa pelplińskiego.
 3. W I sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce NMP.
 4. W I Sobotę miesiąca – 1.05. od godz. 900 odwiedzimy chorych. Jeżeli jest potrzeba można do środy zgłosić dodatkowych chorych.
 5. Początek miesiąca maja to nabożeństwa majowe, które w tygodniu będą w łączności z wieczorną Mszą św. Zachęcamy do udziału w majowym w poszczególnych wioskach, gdzie jest taka tradycja. Nabożeństwa majowe z prośbą o ustanie pandemii i nasze oddanie się pod opiekę Maryi.
 6. Uroczystość I Komunii w naszej parafii w niedzielę 9.05. – na tych Mszach św. wszystkie miejsca w kościele zarezerwowane:
  • I grupa – godz. 1000
  • II grupa – godz. 1200.
 7. W „białym tygodniu” udział dzieci we Mszach św.:
  • grupa I – g. 1700
  • grupa II – g. 1800.
 8. W dniu I Komunii dodatkowa Msza św. o 1600.
 9. SPOTKANIE DLA DZIECI I KOMUNII ŚW. ( po wieczornej Mszy św.)
  • I grupa – wtorek
  • II grupa – środa
 10. W czwartek 29.04. o godz. 1900 Msza św. w intencji tegorocznych maturzystów. Zapraszamy też rodziny maturzystów.
 11. W poniedziałek 3.05. Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę.
 12. Chrzty w niedzielę 16.05.
 13. Zapraszamy chętnych chłopców do służby ministranckiej. Zgłoszenie do Ks. Daniela.
 14. Pożegnaliśmy w tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej +Annę Block z Tłuczewa.