11 – 18.04.2021

II NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli Miłosierdzia Bożego – 11.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Juliusza i Eleonorę Langa oraz ich córkę Annę Walkusz.

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Kazimierę i Bronisława Tempskich, braci: Henryka i Andrzeja, rodziców chrzestnych: Otylię i Aleksego Dzięcielskich – int. Tępcz.

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie i bł. w rodzinie.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    Prośba o bł. Boże dla Katarzyny, o łaskę zdrowia i nawrócenia.   

 

PONIEDZIAŁEK – 12.04.

 7 : 00    –    Podz. Marii i Stanisława z ok. 24 r. śl. z prośbą za wstawiennictwem MB o wszelkie łaski, o zdrowie i opiekę dla całej rodziny oraz w pewnej intencji.

18: 00    –    + Apolonii Grzenkowicz (2 r. śm.)

 

WTOREK – 13.04.

 7 : 00    –    1/ + Ks. Proboszcza Antoniego Sękowskiego (48 r. śm.)

                   2/ + Jana Naczk (30 dni po śm.)

18: 00    –    + Rodziców: Edmunda (w r. śm.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 

ŚRODA – 14.04.

 7 : 00    –    + Mirosława Myszka oraz rodziców: Alojzego i Zofię.

18: 00    –    + Jadwigi Szwaba (12 r. śm.)

 

CZWARTEK – 15.04.

 7 : 00    –    1/ + Agnieszki i Alfonsa Henig

                   2/ + Alfonsa Grzenkowicz (w d. ur.)

18: 00    –    W intencji Mariusza z ok. 30 ur. z prośbą o bł. Boże – int. chrześniaka z rodzicami.

 

PIĄTEK – 16.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stefanii (17 r. śm.) i Leona Miotk, męża Mariana Choszcz i d. w c.c.

18: 00    –    + Władysława Skrzypkowskiego (40 r. śm.), zm. z rodziny Gruba i Skrzypkowskich.

 

SOBOTA – 17.04.

 7 : 00    –    + Marii Czylkowskiej, Józefy Cierockiej, zm. z rodziny Naczk.

18: 00    –    + Ojca Mirosława Brzezińskiego, dziadków z ob. str. i zm. z rodziny.

 

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 18.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Gertrudę, Klarę i Pawła Langa, Marię i Emila Mudlaf, ciocię Grytę.

 9 : 00    –    + Beniamina i Wacława Damps, Agnieszkę i Feliksa Jóskowskich, dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    Prośba o powrót dzieci do wiary.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia Miłosierdzia. Zbiórka na cele charytatywne.
 2. W naszej parafii Uroczystość I Komunii 9.05. I grupa – g. 1000 a II g. – godz. 1200. Na tych Msza św. wszystkie miejsca zarezerwowane. W „białym tygodniu”: 10 – 14.05. udział dzieci we Mszach św. g. 1700 – I grupa (są wolne intencje) a o g. 1800 – II grupa.
 3. Ze względu na I Komunię 9.05. dodatkowa Msza św. o godz. 1600.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję parafianom, którzy swoimi ofiarami (wpłacanymi na konto parafialne, składanymi do skarbonek w kościele czy przekazywanymi do biura) wspierają naszą wspólnotę parafialną.
 5. Przypominamy o przepisach udziału wiernych w nabożeństwach. Kościół otwieramy w niedziele przed Mszą św. Najpierw wchodzą osoby mające intencje Mszy św. – max. 4 osoby z rodziny. Zajmujemy tylko miejsca, gdzie są kartki (jedna osoba przy kartce, jeden rodzic z dzieckiem). Pozostałe osoby mogą zgromadzić się na zewnątrz kościoła przy wejściu głównym. Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność.
 6. Harmonogram sprzątania kościoła na stronie internetowej parafii i tablicach ogłoszeń.
 7. Przypominam o segregacji śmieci na cmentarzu (do dużego pojemnika tylko odpady organiczne), osobno znicze plastikowe i szklane (inne pojemniki, są napisy). W wyznaczonym miejsce można zostawić tylko znicze do ponownego wykorzystania.
 8. SPOTKANIE DLA DZIECI I KOMUNII ŚW. (obecność obowiązkowa)
  • Wtorek 13.04. – I grupa, po wieczornej Mszy św.
  • Środa 14.04. – II grupa, po wieczornej Mszy św.