13 – 20.01.2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01.

 7 : 00    –    + Matki Cecylii (8 r. śm.) i Kazimierza Gruba, Roberta i Barbarę.

 9 : 00    –    1/ Podz. za wstawiennictwem MB Częstochowskiej za odebrane łaski z prośbą

                       o zdrowie i bł. dla Członkiń RM Pobłocie wieś i ich rodzin oraz o bł. dla

                       kapłanów naszej parafii.

                   2/ + Kazimierza, Leokadię, Franciszka, Helenę, Wandę Szweda, Juliusza, Magdalenę

                          Jana, Moniki, Gerarda, Elżbietę Sikora

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.
 

PONIEDZIAŁEK – 14.01.

 7 : 00    –    + Leokadii i Władysława Langa, Moniki Labuhn, Ludwiki Brzeskiej, Danuty

                      Kalkowskiej, Kazimierza i Marka Brzeskich.

 7 : 30    –    + Członkinie I RM Miłoszewo i Kamienna Góra.
 

WTOREK – 15.01.

 7 : 00    –    + Heleny (w d. ur.) i Edmunda Gruba i zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 7 : 30    –    + Jana Mielewczyk – int. Zakładu Pogrzebowego PIOCH.
 

ŚRODA – 16.01.

 7 : 00    –    Prośba o szczęśliwe rozwiązanie

 7 : 30    –    + Heleny Nastałej – int. Zakł. Pogrzebowego PIOCH.
 

CZWARTEK . Św. Antoniego, opata – 17.01.

 7 : 00    –    + Jana i Stanisławę Wenta

 7 : 30    –    + Stanisława Marcińskiego
 

PIĄTEK – 18.01.

 7 : 00    –    1/ Podz. za odebrane łaski w 33 r. śl. i prośba o bł. Boże dla dzieci i ich rodzin.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

 7 : 30    –    + Gerona Laskowskiego (15 r. śm.)
 

SOBOTA. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa – 19.01.

 7 : 00    –    1/ + Eleonory i Juliusza Lange

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

18: 00    –    + Ewy, Heleny, Teresy, Jana, Andrzeja Kielińskich
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za St. Rok z prośbą o bł. w Nowym – int. RM N. Huta wyb.

 9 : 00    –    1/ + Ojca Stefana, dziadków: Bronisławę i Jana Milewczyk, Agnieszkę i Feliksa

                          Uzdrowskich.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. z ok. 40 r. śl. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.