20 – 27.01.2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.

 7 : 00    –    1/ Podz. Panu Bogu i NMP za St. Rok z prośbą o bł. w N. Roku – RM N. Huta wyb.

                   2/ Prośba o łaskę zdrowia dla Dariusza.

 9 : 00    –    1/ + Ojca Stefana, dziadków: Bronisławę i Jana Milewczyk, Agnieszkę i Feliksa

                           Uzdrowskich.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. z ok. 40 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.
 

PONIEDZIAŁEK. Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – 21.01.

 7 : 00    –    + Teresy Waldowskiej (7 r. śm.) – int. wnuków.

 7 : 30    –    + Stanisława Marcińskiego.
 

WTOREK – 22.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

 7 : 30    –    + Janiny Kobiela
 

ŚRODA – 23.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

 7 : 30    –    + Alfonsa i Agnieszki Henig
 

CZWARTEK. Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła – 24.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    1/ + Michała i Cecylię Rzepa, Franciszka i Władysławę Malinowskich

                   2/ W int. pracowników Firmy BAT i ich rodzin a dla zmarłych pracowników o

                       dar nieba.
 

PIĄTEK. Święto Nawrócenia  Św. Pawła Apostoła – 25.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    1/ + Rodziców: Bertę i Ambrożego, siostrę Klarę, brata Antoniego, szwagra Albina

                   2/ Podz. za miniony rok z prośbą o bł. w nowym – int. RO Nowa Huta wyb.
 

SOBOTA. Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów – 26.01.

 7 : 00    –    1/ + Agnieszki Henig – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Matki Jadwigi Zarach (9 r. śm.)
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.

 7 : 00    –    Do Ducha Św. podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św., duchowieństwo

                   za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 9 : 00    –    1/ + Karola Riegel (w d. ur.)

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

10: 30    –    W intencji parafii.