25.10. – 1.11.2020

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.10.

 7 : 00    –    + Stanisława Kwiatkowskiego (24 r. śm.) – intencja żony i dzieci.

 9 : 00    –    W int. Stanisławy i Henryka w 35 r. śl. podz. i prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

10: 30    –    W intencji parafii

12: 00    –    W int. Natalii z ok 25 ur. prośba o Boże bł.

 

PONIEDZIAŁEK – 26.10.

 7 : 00    –    + Agnieszki i Alfonsa Henig.

17: 00    –    + Władysława Brzozowskiego, syna Mirosława, zięcia Edmunda, siostry, bratowe, szwagrów i dusze w c.c.

 

WTOREK – 27.10.

 7 : 00    –    + Stefanii, Brunona, Andrzeja Sikora, Stefana Polejowskiego i Zygmunta Sikora.

17: 00    –    + Marii, Gertrudy i Józefa Czylkowskich oraz teścia Józefa.

 

ŚRODA. Św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów – 28.10.

 7 : 00    –    + Ojca Konrada (10 r. śm.)

17: 00    –    + Beniamina Damps, szwagrów i siostrę Annę.

 

CZWARTEK – 29.10.

 7 : 00    –    Podz. Kazimiery i Janusza z ok. 35 r. śl. z prośbą o dalsze bł. i wstawiennictwo MB.

17: 00    –    + Stanisława, rodziców, braci, bratanków Kielińskich, Franciszka i dusze w c. c.

 

PIĄTEK – 30.10.

 7 : 00    –    + Heleny Gruba (w r. śm.), ojca Edmunda Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

17: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św. duchowieństwo, za Ojczyznę, o pokój na świecie i pewnej intencji.

 

SOBOTA – 31.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Wacława i Genowefę Richert

17: 00    –    + Kazimierza Gruba (w d. ur.), Cecylię, Roberta, Barbarę, Władysława Skrzypkowskiego, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

 

NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.

 7 : 00    –    + Józefa (2 r. śm.), zm. z rodziny i + Krystyny i Genowefy.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców: Helenę i Roberta Stenka, Józefę i Jana Hildebrandt oraz +Ireny.

                   2/ + Jana i Zofii Becker oraz Stefanię Maszota.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Członkinie I RM Strzepcz, zm. z ich rodzin, zm. kapłanów naszej parafii oraz d. w c.c.

12: 00    –  + Rodziców: Halinę i Stanisława Błaszkowskich, ojca Brunona Labuda, pokrewnych z ob. stron, dobrodziejów i dusze w c.c. 


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. We wtorek 27.10. rocznica nominacji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyna, polecamy jego posługę w naszych modlitwach.
 2. Ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Różaniec każdego dnia ofiarujemy w intencji ustania pandemii, w intencji pracowników medycznych i chorych.
 3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych:
  • W tym roku, ze względu na zalecenia władz i wzajemną za siebie odpowiedzialność, po Mszy św. o godz. 1030 odmówimy na cmentarzu, przy krzyżu modlitwy za zmarłych (nie będzie procesji na cmentarz).
  • Zachęcamy do ofiarowania za zmarłych szczególnie Komunii św.
  • Parking na przeciw cmentarza (wjazd od strony Wejherowa), nie stawiamy samochodów na boisku szkolnym.
  • Sprzątając groby zachowajmy porządek, szczególnie segregacja śmieci.
  • Na cmentarzu zachowujemy odległość 1,5 metra, zakrywamy nos i usta.
 4. Okazja do Spowiedzi św. w tygodniu przed Mszą św.
 5. W poniedziałek 2.11 przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. 700, 900, 1700.
 6. W dniach 2.11 –  8.11. o godz. 1800 na cmentarzu odmawiamy za zmarłych różaniec.
 7. W okresie 1.11 – 8.11. (raz w ciągu dnia) można uzyskać odpust zupełny za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych.
 8. Chrzty w niedzielę 8.11.
 9. Przypominamy o możliwości zamawiania intencji Mszy św. na przyszły rok.
 10. Od poniedziałku Msze św. wieczorne o godz. 1700.
 11. Wypominki jednorazowe odmawiamy w listopadzie z 10 różańcowa a Msze św. wspólne za zmarłych odprawimy: 2.11. (godz. 900), 15.11 i 22.11. o g. 1030 (proszę na kartce pisać datę). Kartki przekazujemy kapłanowi.
 12. PRZYPOMINAMY! W naszym kościele obowiązują zasady:
  • Wszyscy mają maseczki (na nosie i ustach).
  • Zajmujemy miejsca w ławkach, gdzie znajdują się kartki (jedna osoba przy jednej kartce – małe dzieci z rodzicem), na krzesłach i na chórze.
  • Pozostałe osoby mogą się zgromadzić przed głównym wejściem.
  • Komunia św. dla osób na zewnątrz przed wejściem głównym.
 13. Decyzją Ks. Biskupa jest dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Św., dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
 14. W okresie listopada dodatkowa Msza św. o godz. 1200, również 1.11. Można zamówić intencję. Jeżeli nastąpią dalsze zmiany dotyczące ilości udziału wiernych we Mszy św. niedzielnej podejmiemy duszpasterskie decyzje.
 15. Pożegnaliśmy z naszej parafii +Jana Kunikowskiego z Nowej Huty.