28.03. – 4.04.2021

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.

 7 : 00    –    + Członkinie RM Pobłocie wieś, zm. z ich rodzin i zm. kapłanów naszej parafii.

 9 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Dziadków, zm. z rodziny Zarach i Maszota oraz wujków i ciocie.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 29.03.

 7 : 00    –    + Kazimierza Gruba, Cecylię, Roberta, Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

16: 45    –    + Reginy i Władysława, rodziców: Małgorzatę i Kazimierza oraz ich córek: Renatę i Jadwigę.

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

WIELKI WTOREK – 30.03.

 7 : 00    –    + Teresy i Józefa Kielińskich.

18: 00    –    1/ + Klary i Bernarda Warmowskich oraz Agnieszki i Leona Kierznikowicz.

                   2/ + Z rodziny Damps i Wrońskich (w r. śm.)

 

WIELKA ŚRODA – 31.03.

 7 : 00    –    + Ks. Proboszcza Kazimierza Kobielę.

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.

                   duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU – 1.04.

GODZ. 18:00

 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU – 2.04.

GODZ. 18:00

 

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – 3.04.

GODZ. 20:00

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 4.04.

 7 : 00    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Stefanię i Leona Miotk, zm. z rodziny Miotk i Labuda.

 9 : 00    –    1/ + Leokadii, Kazimierza, Franciszka, Kazimierza, Wandę, Irenę, Helenę Szweda, Magdalenę, Juliusza, Jana, Monikę, Gerarda i Elżbietę Sikora

                   2/ + Gerarda i Wandę Myszka, Stanisława Kwidzińskiego.

10: 30    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, Helenę i Roberta Stenka, Józefy i Jana Hildebrandt, oraz Irenę.

                   2/ + Andrzeja Wenta (37 r. śm.), rodziców: Stefanię i Ambrożego

12: 00    –    + Szwagra Andrzeja Zarach, wujków: Włodzimierza Wrońskiego i Zbigniewa Lejk

14: 00    –    + Rodziców: Wandę i Kazimierza Szweda.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dziś obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie gałązek palmowych podczas każdej Mszach św.
 2. Zapraszamy dziś młodzież na godz. 1500 z okazją do Spowiedzi św.
 3. Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. W Wielki Poniedziałek 1600 – 1645 i 1715 – 1745 (będą dodatkowo dwaj kapłani) oraz we wtorek i środę od godz. 1700.
 4. W poniedziałek odwiedzimy chorych od g. 900, także zgłoszonych dodatkowo. Nie będzie odwiedzin w I Sobotę kwietnia.
 5. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 1100 i 1400 na zewnątrz kościoła, ustawiamy się wokół kościoła. Bardzo prosimy zachować odstęp 1,5 metra, wszyscy muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Przypominamy z zmianach dotyczących przepisów udziału wiernych w nabożeństwach. Kościół otwieramy w niedziele, święta i Triduum 15 minut przed Mszą św. w i nabożeństwami. Najpierw wchodzą osoby mające intencje Mszy św. – max. 4 osoby z rodziny. Zajmujemy tylko miejsca wyznaczone, gdzie są kartki (jedna osoba przy kartce, jeden rodzic z dzieckiem do 5 lat). Pozostałe osoby mogą zgromadzić się na zewnątrz kościoła przy wejściu głównym. Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność.
 7. Chrzty w niedzielę 11.04. W sprawie chrztów i innych spraw biurowych prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny. Nauka w sobotę po wieczornej Mszy św.
 8. Po Mszach św. zbiórka na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 9. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej + Andrzeja Jaks ze Strzepcz.

TRIDUUM PASCHALNE: czas misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Te dni są ze sobą w przeżyciach liturgicznych powiązane. Liturgia tych dni będzie transmitowana na stronie parafii. Pewne zmiany liturgiczne. Przypominamy o adoracji wg wyznaczonej kolejności.

 • WIELKI CZWARTEKpamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. godz. 1800
 • WIELKI PIĄTEK –  Liturgia jest pamiątką męki i śmierci Jezusa. Początek godz. 1800
  • Obowiązuje ścisły post, w intencji ustania pandemii.
  • Nie całujemy krzyża podczas adoracji.
  • Składane ofiary na Grób Pański w Jerozolimie.
 • WIELKA SOBOTA – Początek Uroczystej Wigilii Paschalnej – godz. 2000.                    
  • Chociaż post nie obowiązuje, zachęcamy do podjęcia postu ścisłego przez cały dzień, w intencji ustania pandemii.
  • Przynosimy świece na godzinę 20.

PROSIMY SIĘ ZAPOZNAĆ Z INFORMACJAMI NA WIELKI TYDZIEŃ !