W okresie zarówno I jak i II wojny światowej Strzepcz wraz z całą parafią był świadkiem wielu działań wojsk zarówno polskich, jak i niemieckich. Wynikało to z jego przygranicznego położenia. Znamiennym elementem historii był fakt, iż pod koniec II wojny światowej w okolicy wsi przechodzili więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof, uczestniczący w tzw. Marszu śmierci. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób 75 uczestników tego marszu.  Natomiast w marcu 1945 roku na Ziemię Strzepską wkroczyli sowieci, którzy rabowali dosłownie wszystko. Do tego dochodziła przemoc i gwałty na ludności.

W czasie II wojny światowej kościół w Strzepczu uległ zniszczeniu do tego stopnia, że groził zawaleniem. Pojawiła się zatem konieczność budowy nowego kościoła. Tego zadania podjął się ks. Józef Rotta.

 

W dniu 13 lipca 1947 roku ksiądz biskup Kazimierz Józef Kowalski poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła.

Natomiast w dniu 24 lipca 1949 roku konsekrował nowo wybudowaną świątynię.

W nowym kościele znajdują dwa barokowe ołtarze, wspomniana już wcześniej łaskami słynąca figura Matki Bożej oraz kilka innych zabytkowych rzeźb i obrazów. W ołtarzu Matki Boskiej znajdują się liczne vota dziękczynne ofiarowane przez wiernych.

Zauważyć należy, że po wojnie został rozebrany założony w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej strzepski szpital.

W 1970 roku obszar parafii został ponownie zmniejszony poprzez utworzenie parafii w Smażynie.

Od 1945 roku parafią zarządzali następujący proboszczowie:

 

  • Ks. Józef Rotta – w latach 1945 – 1957
  • Ks. Franiszek Muller –  w latach 1957 -1970
  • Ks. Antoni Senkowski – w latach 1970 – 1973
  • Ks. Bogusław Szczygieł – w latach 1973 – 1998
  • Ks. Kazimierz Kobiela – w latach 1998 – 2001
  • Ks. Kazimierz Skwiercz – w roku 2001.
  • Obecnie, od roku 2001 proboszczem parafii jest ks. Andrzej Kmiecik.

Historia przed 1939 rokiem.