Parafia w Strzepczu pod wezwaniem św. Marii Magdaleny liczy już 700 lat. Jej historia sięga okresu średniowiecza i łączy się z historią Pomorza. Pierwsza informacja o Strzepczu pojawiła się w dokumencie z 11 czerwca 1314 roku. Natomiast historycznie potwierdzoną wzmianką o istnieniu strzepskiej parafii jest pojawienie się jej w latach 1325-1327 w wykazie parafii, które uiściły świętopietrze. Zdaniem prof. Kujota parafia w Strzepczu została zatem założona w XII wieku po wyłączeniu z parafii chmieleńskiej.
Były to czasy kiedy na terenach Polski przebywali Krzyżacy. Z ich pobytem należy wiązać pojawienie się w Strzepczu XV- wiecznej figury, łaskami słynącej, Matki Boskiej Strzepskiej. Strzepcz stał się miejscem kultu maryjnego, do którego z okolicznych stron zdążali pielgrzymi.

W końcu XVI wieku do parafii należały rozległe tereny po obu stronach górnej Łeby, między parafią kieleńską, która kończyła się lasem i Ziemią Białogrodzką zwaną później Lęborską. Do tego doliczyć należy majątki szlacheckie: Kętrzyno, Okalice, Rozłazino, Tęcz, Dragolewo, Pobłocie, Lewino, Miłoszewo, Łebno, wsie włościańskie: Strzepocz, Tłuczewo, Linia, Smażyno, oraz własność klasztoru żukowskiego Zęblewo oraz Będargowo.  Do parafii w Strzepczu należała też filia w Sianowie.

Jednocześnie był to czas trudny dla całego Kościoła pomorskiego. W tym okresie szlachta sympatyzowała, a często wręcz przechodziła z całymi rodzinami na protestantyzm. Na szczęście, w 1581 roku Stefan Batory powołał na biskupa włocławskiego Hieronima Rozdrażewskiego, który w zdecydowany sposób rozpoczął oczyszczanie szeregów kościoła ze zwolenników Lutra. Rozpoczął też wizytację swoich parafii. W 1583 roku odwiedził m.in. parafię w Strzepczu. Proboszczem był wówczas ks. Krzysztof Michorek.

Od 1594 roku odbywały się w strzepskim kościele sejmiki powiatu mirachowskiego, w których uczestniczył m.in. wraz ze swym ojcem Józef Wybicki- autor hymnu polskiego.

Kolejna, odnotowana w księgach wizytacja biskupa miała miejsce w 1686 roku. Odbył ją ówczesny biskup Madaliński. Z zapisów wizyty wiadomo, że kościół był w tym czasie drewniany, a dusz było ok. 1200. Przy kościele znajdowała też szkoła parafialna. Istniał również szpital.

W 1768 roku przy kościele w Strzepczu założono Bractwo Opatrzności, służące do propagowania określonych wzorców religijnych i zwiększenia aktywności osób świeckich.

Dnia  17  września 1772 roku Strzepcz wraz z całym powiatem mirachowskim został przejęty przez władze pruskie. W latach 1790-1793 proboszczem parafii w Strzepczu był ks. Wojciech Rautenberg Kliński herbu Junosza, a po nim jego brat ks. Jan Rautenberg Kliński, który zmarł w 1797 roku. W latach 1798-1816 funkcję proboszcza pełnił ks. Aleksander Jezierski, urodzony w pomorskiej rodzinie szlacheckiej.

W 1811 roku w nocy spłonął, na skutek uderzenia gromu, kościół sianowski. Znajdującą się w nim Cudowną Figurę Matki Bożej Królowej Kaszub uratowano i zaniesiono do kościoła w Strzepczu. Pozostała tam, aż do 1816 roku, kiedy to odbudowano kościół sianowski i w uroczystej procesji przeniesiono ją  z powrotem do Sianowa.

W 1820 roku również w Strzepczu pobudowano nowy kościół, w architekturze muru pruskiego, który poświęcono rok później. W tym okresie, do roku 1836 proboszczem był ks. Józef Szeleżyński. Z kolei funkcję nauczyciela i organisty w parafii, pełnił Józef Block – ojciec czterech kapłanów.

Kolejni proboszczowie to: w latach 1838- 1844 ks. Andrzej Dziadek, w latach 1845-1846 ks. Rudolf Hentschel, a po nim w latach 1847- 1867 ks. Rudolf Bieschky. Następnie w latach 1868-1889 ks. Wojciech Ziemann, a po nim ks. Antoni Dawidowski, który był proboszczem do 1915 roku.

Ksiądz Dawidowski zasłynął jako krzewiciel i agitator polskości. Wraz z organistą Janem Wilczewskim był inspiratorem strajku szkolnego w Strzepczu. Początkiem strajku była uroczystość zorganizowana z okazji 50 –lecia śmierci Adama Mickiewicza. Za swoją działalność ks. Dawidowski wraz  z organistą zostali aresztowani.

Podkreślić trzeba, że ludność parafii przez cały okres zaborów słynęła z patriotyzmu i kultu wiary, której mimo licznych prześladowań nigdy się nie wyrzekła.

W latach 1915- 1927 proboszczem parafii w Strzepczu był ks. Piotr Zakryś, późniejszy męczennik za wiarę (w 1939 roku został zamordowany przez Niemców w Lasku Szpęgawskim).

W 1928 roku obszar parafii zmniejszono poprzez utworzenie parafii w Lini i Łebnie. Zachowane z 1928 roku księgi wskazują, że w obrębie parafii mieszkało wówczas 4298 katolików Polaków i 32 niekatolików Niemców. Archiwum parafialne zawierało bogaty zbiór ksiąg: metrykalne chrztu od 1670 roku, ślubów od 1665 roku i zmarłych od 1764 roku. Ponadto znajdowały się tam Księga Bractwa Opatrzności Bożej datowana od 1768 roku oraz Księga wpływów z lat 1733-1825 oraz wydatków z lat 1752-1828. Przy parafii działały też Stowarzyszenie Młodzieży i założone w 1928 roku Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Ponadto w Strzepczu działała dwuklasowa szkoła katolicka z dwoma nauczycielami i 73 uczniami, a Strzepczu Wybudowaniu dwóch nauczycieli katolickich uczyło 76 dzieci. W 1928 roku na terenie parafii działało 9 szkół powszechnych.

W latach 1927-1935 proboszczem był ks. Józef Czarnecki. To on był założycielem Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Po nim proboszczem został ks. Stanisław Szarafiński, męczennik II wojny światowej, który został zamordowany w 1939 roku przez Niemców w Piaśnicy. Śmierć z rąk Niemców poniósł też wikary Bronisław Trzciński.

Historia po 1939 roku