Miesięczne archiwum: grudzień 2019

29.12.2019. – 5.01.2020

NIEDZIEL. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – 29.12.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Bożę w

                   rodzinach – int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Rodziców: Wandę (4 r. śm.) i Alfonsa Milewczyk, ciocie, wujka Rode, teścia

                      Stanisława i dziadków z ob. str.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 30.12.

 7 : 00    –    Podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.

17: 00    –    + Feliksa Kierznikowicz.

 

WTOREK – 31.12.

 7 : 00    –    + Rodziców: Kazimierę i Ratybora Labbuda.

17: 00    –    Podziękowanie i przebłaganie za miniony rok całej naszej parafii.

 

ŚRODA. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1.01.

 9 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (w d. ur.), jego rodziców: Bronisławę i Jana, szwagra

                      Stefana Uzdrowskiego i dusze w c.c. – int. Pobłocie.

10: 30    –    + Radosława i Christiana Kielińskich

14: 00    –    + Ambrożego (19 r. śm.), Stefana i Andrzeja Wenta.

 

I CZWARTEK. Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu – 2.01.

 7 : 00    –    + Heleny (11 r. śm.), Leona, Daniela, Damiana (w d. ur.) Fularczyk

 7 : 30    –    + Klemensa, Henryka Kowalewskich oraz Ewy Miotk i zm. z rodziny – int. Strzepcz

 

I PIĄTEK – 3.01.

 7 : 00    –    + Bronisławy Kos – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS.

16: 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za miniony rok z prośbą o bł. w Nowym Roku

17: 00    –    1/ Podz. za miniony rok z prośbą o łaski w nadchodzącym roku.

                   2/ + Córki Justyny Myszka

 

I SOBOTA – 4.01.

 7 : 00    –    1/ Podz. za odebrane łaski w Starym Roku z prośbą o zdrowie i łaski w Nowym Roku

                       int. I RM Strzepcz

                   2/ W int. Kacpra z ok. 18 ur. z prośbą o bł. w dorosłym życiu oraz w int. Mieczysława

                       z ok. 60 ur. z prośbą o bł. Boże.

18: 00    –    + Ojca Zygmunta Gruba (4 r. śm.), dziadków: Anastazję i Leona Gruba, Franciszki

                       i Juliusza Chołka.

19: 00    –    + Elżbiety Lorek.

 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 5.01.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców: Heleny i Franciszka Skrzypkowskich, Brunona i Helenę Naubauer oraz Jolantę.

                    2/ + Emila i Marię Mudlaff, rodziców: Pawła, Gertrudę, Klarę Lange, braci: Józefa i

                          Kazimierza.

 9 : 00    –    + Leokadii, Franciszka, Helenę, Wandę i Irenę Szweda, Magdalenę, Juliusza, Jana

                      Monikę, Gerarde, Elżbietę Sikora

10: 30    –    W intencji parafii

22 – 29.12.2019

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.

 7 : 00    –    + Teścia Gerarda Zaborowskiego – int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Ojca Roberta Sikora, Józefę Cirocką, dziadków w z rodziny Sikora i Cirockich – int.

                      Nowa Huta.

10: 30    –    W int. parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 24.12.

 6 : 45    –    + Leona, Józefę, Franciszka, Kacpra Miotk, Marię Kusz, Jana i Halinę Srok.

17: 00    –    + Rodziców: Eugeniusza i Zofię Pranczk, zm. z rodziny Boetcher i Pranczk, Martę i Wiktora Kos.

 

WTOREK. Wigilia Bożego Narodzenia – 24.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Agatę i Józefa (w r. śm.), babcie i dziadków z ob. str.

24: 00    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Pelagię i Władysława oraz męża Jerzego.

 

ŚRODA. UROSZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców z ob. stron i + Ireny

                   2/ + Rodziców: Józefa i Annę Burzan, braci: Kazimierza, Józefa, Stanisława, siostry:

                          Zofię, Teresę, Jadwigę.

10: 30    –    1/ + Franciszka Skrzypkowskiego (10 r. śm.), rodziców i teściów.

                   2/  W intencji Iwony i Mirosława z ok. 35 r. śl. podz. i prośba o dalsze łaski.

 

CZWARTEK. Święto Św. Szczepana, męczennika – 26.12.

 7 : 00    –    + Anny i Franciszka, Józefa i Klary, wujka Józefa i zm. z rodziny.

 9 : 00    –    + Kazimierza Gruba, Cecylię, Roberta i Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

10: 30    –    Prośba o zdrowie i bł. Boże w rodzinach, opiekę MB i NSPJ dla wnuków i prawnuków

                   oraz dusze w .c.c.

 

PIĄTEK. Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – 27.12.

 7 : 00    –    + Zygmunta Kielińskiego, jego żonę Janinę i ich dzieci.

10: 00    –    + Urszuli Majer.

17: 00    –    + Rodziców: Władysława i Wandę Ellwart.

 

SOBOTA. Święto Św. Młodzianków, męczenników – 28.12.

 7 : 00    –    + Mariana Choszcz (14 r. śm.)

17: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św., duchowieństwo za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

NIEDZIELA. Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 29.12.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach

                   int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Rodziców: Wandę (4 r. śm.) i Alfonsa Milewczyk, ciocie, wujka Rode, teścia

                      Stanisława i dziadków z ob. stron.

10: 30    –    W intencji parafii.

15 – 22.12.2019

III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.

 7 : 00    –    + Męża Ignacego, Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych: Bronisławę i

                      Augustyna oraz dusze w c.c.

 9 : 00    –    Prośba o opiekę Matki Bożej dla Marcina z ok. 40 ur.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 16.12.

 6 : 45    –    + Antoniego Treder, rodziców chrzestnych: Irenę i Leona oraz Kazimierza Wirkus.

16: 50    –    + Heleny Kamińskiej (8 r. śm.)

18: 00    –    Prośba o zdrowie i bł. Bożę w rodzinie.

 

WTOREK – 17.12.

 6 : 45    –    + Dziadka Robert i babcię Agnieszkę Ciegert.

18: 30    –   + Konrada Jankowskiego, Ludwikę, Kazimierza i Marka Brzeskich.

 

ŚRODA – 18.12.

 6 : 45    –    + Męża Mariana Choszcz (w d. ur.)

18: 30    –    + Alfonsa (w r. śm.) i Agnieszkę Henig.

 

CZWARTEK – 19.12.

 6 : 45    –    + Janiny Kobiela (10 r. śm.)

17: 00    –    + Rodziców: Władysławę (w r. śm.) i Leona Kotłowskich oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK – 20.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Anielę, Leona, Barbarę, Józefa oraz Zygmunta Cierockich.

17: 00    –    + Jana Nastałego – int. chrześniaczki Bożeny.

 

SOBOTA – 21.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Moniki i Franciszka oraz dusze w c.c.

18: 00    –    + Walerii i Augustyna Kleba, ich syna Józefa oraz zm. z rodziny Kleba.

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12

 7 : 00    –    + Teścia Gerarda Zaborowskiego – int. Nowa Huta

 9 : 00    –    + Ojca Roberta Sikora, Józefę Cierocką, dziadków z rodziny Cierockich i Sikora

                      int. Nowa Huta.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

8 – 15.12.2019

II NIEDZIELA ADWENTU. Niepokalanego Poczęcia NMP – 8.12.

 7 : 00    –    + Stefana Polejowskiego (17 r. śm.), zm. z rodziny Polejowskich i Sikora.

 9 : 00    –    1/ + Jana (w d. ur.) i Ireny Paczuła.

                   2/ + Elżbiety Lorek

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 9.12.

 6 : 45    –    + Matki Teresy Szmuda

17: 00    –    + Rodziców, dziadków, pradziadków, ciocie i wujków z rodziny Wenta i Koriat.

 

WTOREK – 10.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Teresy i Józefa Kielińskich oraz Jana, Ewy i Heleny Kielińskich

17: 00    –    + Teściów: Wandę i Teofila, szwagierkę Teresę.

 

ŚRODA – 11.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Teresę i Alfonsa, zm. z rodziny Sikora i Mazur

17: 00    –    + Zygmunta Stankowskiego (5 r. śm.)

 

CZWARTEK – 12.12.

 6 : 45    –    + Męża Ignacego Lange, rodziców: Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych:

                      Bronisławę i Augustyna oraz dusze w c.c.

18: 30    –    + Ojca Stefana Grzenkowicz, Annę i Floriana, Zofię i Bolesława. (zmiana godziny)

 

PIĄTEK. Św. Łucji, dziewicy i męczennicy – 13.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Bertę i Ambrożego

18: 30    –    + Andrzeja Zarach (zmiana godziny)

 

SOBOTA. Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – 14.12.

 6 : 45    –    + Amalii (30 r. śm.), Franciszka, z rodziny Kielińskich, Łagów, Skrzypkowskich.

17: 00    –    + Urszuli, Barbary (15 r. śm.), rodziców: Stefanię i Kazimierza, z rodziny Betcher,

                       oraz dusze w c.c.

 

III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.

 7 : 00    –    + Męża Ignacego, rodziców: Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych:

                      Bronisławę i Augustyna oraz dusze w c.c.

 9 : 00    –    Prośba o opiekę Matki Bożej dla Marcina z ok. 40 urodzin.

10: 30    –    W intencji parafii.