Roczne archiwum: 2019

29.12.2019. – 5.01.2020

NIEDZIEL. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – 29.12.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Bożę w

                   rodzinach – int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Rodziców: Wandę (4 r. śm.) i Alfonsa Milewczyk, ciocie, wujka Rode, teścia

                      Stanisława i dziadków z ob. str.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 30.12.

 7 : 00    –    Podz. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.

17: 00    –    + Feliksa Kierznikowicz.

 

WTOREK – 31.12.

 7 : 00    –    + Rodziców: Kazimierę i Ratybora Labbuda.

17: 00    –    Podziękowanie i przebłaganie za miniony rok całej naszej parafii.

 

ŚRODA. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1.01.

 9 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (w d. ur.), jego rodziców: Bronisławę i Jana, szwagra

                      Stefana Uzdrowskiego i dusze w c.c. – int. Pobłocie.

10: 30    –    + Radosława i Christiana Kielińskich

14: 00    –    + Ambrożego (19 r. śm.), Stefana i Andrzeja Wenta.

 

I CZWARTEK. Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu – 2.01.

 7 : 00    –    + Heleny (11 r. śm.), Leona, Daniela, Damiana (w d. ur.) Fularczyk

 7 : 30    –    + Klemensa, Henryka Kowalewskich oraz Ewy Miotk i zm. z rodziny – int. Strzepcz

 

I PIĄTEK – 3.01.

 7 : 00    –    + Bronisławy Kos – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS.

16: 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za miniony rok z prośbą o bł. w Nowym Roku

17: 00    –    1/ Podz. za miniony rok z prośbą o łaski w nadchodzącym roku.

                   2/ + Córki Justyny Myszka

 

I SOBOTA – 4.01.

 7 : 00    –    1/ Podz. za odebrane łaski w Starym Roku z prośbą o zdrowie i łaski w Nowym Roku

                       int. I RM Strzepcz

                   2/ W int. Kacpra z ok. 18 ur. z prośbą o bł. w dorosłym życiu oraz w int. Mieczysława

                       z ok. 60 ur. z prośbą o bł. Boże.

18: 00    –    + Ojca Zygmunta Gruba (4 r. śm.), dziadków: Anastazję i Leona Gruba, Franciszki

                       i Juliusza Chołka.

19: 00    –    + Elżbiety Lorek.

 

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 5.01.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców: Heleny i Franciszka Skrzypkowskich, Brunona i Helenę Naubauer oraz Jolantę.

                    2/ + Emila i Marię Mudlaff, rodziców: Pawła, Gertrudę, Klarę Lange, braci: Józefa i

                          Kazimierza.

 9 : 00    –    + Leokadii, Franciszka, Helenę, Wandę i Irenę Szweda, Magdalenę, Juliusza, Jana

                      Monikę, Gerarde, Elżbietę Sikora

10: 30    –    W intencji parafii

22 – 29.12.2019

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12.

 7 : 00    –    + Teścia Gerarda Zaborowskiego – int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Ojca Roberta Sikora, Józefę Cirocką, dziadków w z rodziny Sikora i Cirockich – int.

                      Nowa Huta.

10: 30    –    W int. parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 24.12.

 6 : 45    –    + Leona, Józefę, Franciszka, Kacpra Miotk, Marię Kusz, Jana i Halinę Srok.

17: 00    –    + Rodziców: Eugeniusza i Zofię Pranczk, zm. z rodziny Boetcher i Pranczk, Martę i Wiktora Kos.

 

WTOREK. Wigilia Bożego Narodzenia – 24.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Agatę i Józefa (w r. śm.), babcie i dziadków z ob. str.

24: 00    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Pelagię i Władysława oraz męża Jerzego.

 

ŚRODA. UROSZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców z ob. stron i + Ireny

                   2/ + Rodziców: Józefa i Annę Burzan, braci: Kazimierza, Józefa, Stanisława, siostry:

                          Zofię, Teresę, Jadwigę.

10: 30    –    1/ + Franciszka Skrzypkowskiego (10 r. śm.), rodziców i teściów.

                   2/  W intencji Iwony i Mirosława z ok. 35 r. śl. podz. i prośba o dalsze łaski.

 

CZWARTEK. Święto Św. Szczepana, męczennika – 26.12.

 7 : 00    –    + Anny i Franciszka, Józefa i Klary, wujka Józefa i zm. z rodziny.

 9 : 00    –    + Kazimierza Gruba, Cecylię, Roberta i Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

10: 30    –    Prośba o zdrowie i bł. Boże w rodzinach, opiekę MB i NSPJ dla wnuków i prawnuków

                   oraz dusze w .c.c.

 

PIĄTEK. Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty – 27.12.

 7 : 00    –    + Zygmunta Kielińskiego, jego żonę Janinę i ich dzieci.

10: 00    –    + Urszuli Majer.

17: 00    –    + Rodziców: Władysława i Wandę Ellwart.

 

SOBOTA. Święto Św. Młodzianków, męczenników – 28.12.

 7 : 00    –    + Mariana Choszcz (14 r. śm.)

17: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św., duchowieństwo za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

NIEDZIELA. Święto Św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 29.12.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinach

                   int. Nowa Huta.

 9 : 00    –    + Rodziców: Wandę (4 r. śm.) i Alfonsa Milewczyk, ciocie, wujka Rode, teścia

                      Stanisława i dziadków z ob. stron.

10: 30    –    W intencji parafii.

15 – 22.12.2019

III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.

 7 : 00    –    + Męża Ignacego, Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych: Bronisławę i

                      Augustyna oraz dusze w c.c.

 9 : 00    –    Prośba o opiekę Matki Bożej dla Marcina z ok. 40 ur.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 16.12.

 6 : 45    –    + Antoniego Treder, rodziców chrzestnych: Irenę i Leona oraz Kazimierza Wirkus.

16: 50    –    + Heleny Kamińskiej (8 r. śm.)

18: 00    –    Prośba o zdrowie i bł. Bożę w rodzinie.

 

WTOREK – 17.12.

 6 : 45    –    + Dziadka Robert i babcię Agnieszkę Ciegert.

18: 30    –   + Konrada Jankowskiego, Ludwikę, Kazimierza i Marka Brzeskich.

 

ŚRODA – 18.12.

 6 : 45    –    + Męża Mariana Choszcz (w d. ur.)

18: 30    –    + Alfonsa (w r. śm.) i Agnieszkę Henig.

 

CZWARTEK – 19.12.

 6 : 45    –    + Janiny Kobiela (10 r. śm.)

17: 00    –    + Rodziców: Władysławę (w r. śm.) i Leona Kotłowskich oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK – 20.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Anielę, Leona, Barbarę, Józefa oraz Zygmunta Cierockich.

17: 00    –    + Jana Nastałego – int. chrześniaczki Bożeny.

 

SOBOTA – 21.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Moniki i Franciszka oraz dusze w c.c.

18: 00    –    + Walerii i Augustyna Kleba, ich syna Józefa oraz zm. z rodziny Kleba.

 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 22.12

 7 : 00    –    + Teścia Gerarda Zaborowskiego – int. Nowa Huta

 9 : 00    –    + Ojca Roberta Sikora, Józefę Cierocką, dziadków z rodziny Cierockich i Sikora

                      int. Nowa Huta.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

8 – 15.12.2019

II NIEDZIELA ADWENTU. Niepokalanego Poczęcia NMP – 8.12.

 7 : 00    –    + Stefana Polejowskiego (17 r. śm.), zm. z rodziny Polejowskich i Sikora.

 9 : 00    –    1/ + Jana (w d. ur.) i Ireny Paczuła.

                   2/ + Elżbiety Lorek

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 9.12.

 6 : 45    –    + Matki Teresy Szmuda

17: 00    –    + Rodziców, dziadków, pradziadków, ciocie i wujków z rodziny Wenta i Koriat.

 

WTOREK – 10.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Teresy i Józefa Kielińskich oraz Jana, Ewy i Heleny Kielińskich

17: 00    –    + Teściów: Wandę i Teofila, szwagierkę Teresę.

 

ŚRODA – 11.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Teresę i Alfonsa, zm. z rodziny Sikora i Mazur

17: 00    –    + Zygmunta Stankowskiego (5 r. śm.)

 

CZWARTEK – 12.12.

 6 : 45    –    + Męża Ignacego Lange, rodziców: Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych:

                      Bronisławę i Augustyna oraz dusze w c.c.

18: 30    –    + Ojca Stefana Grzenkowicz, Annę i Floriana, Zofię i Bolesława. (zmiana godziny)

 

PIĄTEK. Św. Łucji, dziewicy i męczennicy – 13.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Bertę i Ambrożego

18: 30    –    + Andrzeja Zarach (zmiana godziny)

 

SOBOTA. Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła – 14.12.

 6 : 45    –    + Amalii (30 r. śm.), Franciszka, z rodziny Kielińskich, Łagów, Skrzypkowskich.

17: 00    –    + Urszuli, Barbary (15 r. śm.), rodziców: Stefanię i Kazimierza, z rodziny Betcher,

                       oraz dusze w c.c.

 

III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.

 7 : 00    –    + Męża Ignacego, rodziców: Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych:

                      Bronisławę i Augustyna oraz dusze w c.c.

 9 : 00    –    Prośba o opiekę Matki Bożej dla Marcina z ok. 40 urodzin.

10: 30    –    W intencji parafii.

1 – 8.12.2019

DRODZY PARAFIANIE !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DUCHOWE ADWENTOWE PRZEMYŚLENIA

Zawsze możemy się tłumaczyć: brakiem czasu, obowiązkami, pracą a może warto skorzystać i uczestniczyć w tych spotkaniach? Może ta chwila modlitwy, Słowa Bożego coś w nas zmieni, może to okazja doświadczyć bliskości Pana i zaprosić Go w czas, który nam dał? Oby nie było zbyt późno, oby udała się nam życiowa profilaktyka.

 

TERMINY SPOTKAŃ – ZAWSZE O 17:00
PONIEDZIAŁEK – 2.12.: RODZICE DZIECI KLAS III – VI
WTOREK – 3.12.: RODZICE + MŁODZIEŻ KLAS VII – II PONADPODSTAWOWEJ
ŚRODA – 4.12.: MAŁŻONKOWIE LAT 2001 – 2019
CZWARTEK – 5.12. OSOBY STARSZE I SAMOTNE

 


I NIEDZIELA ADWENTU – 1.12.

 7 : 00    –    + Członkinie I RM Stara Huta, zm. kapłanów i dusze w c.c.

 9 : 00    –    + Barbary Kielińskiej (12 r. śm.), Kazimierza Gruba, Cecylię i Roberta Myszka.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 2.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Józefa i Władysławę Sikora (w r. śm.), Marię i Jana Mielewczyk,

                       z rodziny i dusze w c.c.

17: 00    –    + Męża Stanisława Klein, Agnieszkę i Józefa Darznik, ojca Stefana Baranowskiego

 

WTOREK. Św. Franciszka Ksawerego, kapłana – 3.12.

 6 : 45    –    + Franciszka (w d. ur.), rodziców: Józefa i Helenę, brata Jana, szwagrów, d. w c.c.

17: 00    –    + Rodziców: Bertę i Ambrożego, siostrę Klarę, brata Antoniego, szwagra Albina

 

ŚRODĘ – 4.12.

 6 : 45    –    + Rodziców: Stanisławę (17 r. śm.) i Jana, brata Leona Koszałka oraz + Mariusza.

17: 00    –    + Rodziców: Bronisławy i Józefa Piekarskich.

 

I CZWARTEK – 5.12.

 6 : 45    –    + Ks. Bogusława Szczygła, jego siostrę Marię i dusze w c.c.

17: 00    –    + Franciszka, Kazimierza i zm. z rodziny Wittbrodt.

 

I PIĄTEK – 6.12.

 6 : 45    –    + Justyny Myszka (8 r. śm.)

16: 00    –    + Zygmunta Brylowskiego – int. brata Zbigniewa

17: 00    –    + Pelagii i Władysława Miotk

 

I SOBOTA. Św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła – 7.12.

 6 : 45    –    1/ + Szwagra Mariana Choszcz, zm. z rodziny Miotk i Labuda

                   2/ + Bronisławy Kos – int. RM Lewino.

18: 00    –   + Ryszarda Jaszczak oraz Pawła  Lewińskiego

 

II NIEDZIELA ADWENTU – Uroczystość niepokalanego poczęcia NMP – 8.12.

7 : 00    –    + Stefana Polejowskiego (17 r. śm.), zm. z rodziny Sikora i Polejowskich

9 : 00    –    1/ + Jana (w d. ur.) i Irenę Paczuła.

                  2/ + Elżbiety Lorek

 10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych. 

24.11. – 1.12.2019

NIEDZIELA. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24.11.

7 : 00    –    + Rodziców, Franciszka (40 r. śm.), najbliższych z obojga stron i dusze w c.c.

 9 : 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla Ojca Św.,

                   duchowieństwa, o pokój na świecie, w intencji ojczyzny i w pewnej intencji.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie za zmarłych parafian.

 

PONIEDZIAŁEK – 25.11.

7 : 00    –    + Rodziców: Henryka i Jadwigę Wierdak, Teodora i Gertrudę Meyer

17: 00    –    + Rodziców: Bronisławę i Kazimierza Czylkowskich, dziadków z ob. str.

 

WTOREK – 26.11.

 7 : 00    –    + Zygmunta Łąckiego, jego żonę Łucję i ich dzieci.

17: 00    –    + Stanisława Klein

 

ŚRODA – 27.11.

7 : 00    –    + Józefa Brylowskiego – int. Zakł. Pogrzebowego Klein.

17: 00    –    + Męża Ignacego Lange (6 r. śm.) i dusze w c.c.

 

CZWARTEK – 28.11.

7 : 00    –    + Heleny i Jana Grot, Wandę i Edmunda Dublinowskich.

17: 00    –    + Szwagrów: Andrzeja Wejher, Zbigniewa Bojke, Romana Gruba, Antoniego

                      Skrzypkowskiego.

 

PIĄTEK – 29.11.

 7 : 00    –    + Jana Nastałego (z ok. ur.)

17: 00    –    + Rodziców: Teresy, Józefa, Stanisława.

 

SOBOTA. Święto św. Andrzeja, apostoła – 30.11.

 7 : 00    –    + Kazimierza Haase i Stanisława.

17: 00    –    + Brata Andrzeja Zarach

 

I NIEDZIELA ADWENTU – 1.12.

7 : 00    –    + Członkinie I RM Stara Huta, zm. kapłanów i dusze w c.c.

 9 : 00    –    + Barbary Kielińskiej (12 r. śm.), Kazimierza Gruba, Cecylię i Roberta Myszka.

10: 30    –    W intencji parafii.

17 – 24.11.2019

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.

 7 : 00    –    + Bronisławy Piekarskiej i zm. Członkinie RM Nowa Huta wyb.

 9 : 00    –    + Męża Bronisława Laskowskiego (2 r. śm.)

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie zmarłych parafian.

 

PONIEDZIAŁEK. Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy – 18.11.

 7 : 00    –    + Edmunda Becker (z ok. ur.)

17: 00    –    + Rodziców: Leona i Helenę Fularczy, Stanisława i Gertrudę Damaszk, Daniela i

                      Damiana Fularczy, Halinę Krefta i dusze w c.c.

 

WTOREK – 19.11.

 7 : 00    –    + Augustyna Wenta

17: 00    –    + Członków RO Stara Huta

18: 00    –    + Z RO i RM z naszej parafii oraz zm. z ich rodzin.

 

ŚRODA. Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera – 20.11.

 7 : 00    –    + Rodziców: Alfonsa i Stefanii Malinowskich, Jadwigi Brzeskiej, ojca Czesława

                      Szur i dusze w c.c.

17: 00    –    + Cecylii (w d. im.), Kazimierza Myszka i Barbarę Kielińską.

 

CZWARTEK. Ofiarowanie NMP – 21.11.

 7 : 00    –    + Teresy i Alfonsa Langa oraz ich dzieci.

17: 00    –    1/ + Józefa i Józefa Marcińskich, babcie i dziadków z ob. str.

                   2/ + + Jana Mielewczyk (1 r. śm.)

 

PIĄTEK. Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – 22.11.

 7 : 00    –    + Bronisławy i Jana Syldatk

17: 00    –    1/ + Wojciecha Klamrowskiego i zm. z rodziny

                   2/ + Stanisława Marcińskiego (1 r. śm.)

 

SOBOTA – 23.11.

 7 : 00    –    + Ojca Wacława (w r. śm.)

15: 00    –    W int. Teresy i Władysława Baranowskich w 50 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski

16: 00    –    Podz. Kazimierza i Ireny Dettlaff w 50 r. śl. oraz prośba o dalsze łaski, o zdrowie.

17: 00    –    + Anieli i Edmunda Mańskich, Stanisława, Feliksa i Jadwigę Drywa, Teresę

                      i Albina Sikora oraz w pewnej intencji.

 

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24.11.

 7 : 00    –    + Rodziców, Franciszka (40 r. śm.), najbliższych z ob. str. i dusze w c.c.

 9 : 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze, za Ojca Św.

                   duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie oraz w pewnej intencji.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie zmarłych parafian.

10 – 17.11.2019

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11.

 7 : 00    –    + Stanisława Kwiatkowskiego (23 r. śm.) – int. żony i dzieci.

 9 : 00    –    1/ + Ojca Jerzego Prus (w d. u.)

                   2/ + Członkinie RM Tępcz, zm. kapłanów naszej parafii i d. w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Marcin z Tours oraz modlitwa za Ojczyznę – 11.11.

 7 : 00    –    Podz. za otrzymane łaski, za wstawiennictwem MB z prośbą o bł. i zdrowie dla

                   Kazimierza i Elżbiety oraz dla całej rodziny.

 9 : 00    –    + Męża Józefa Bulczak, rodziców z ob. str., krewnych, znajomych, kapłanów

                     naszej parafii i dusze w c.c.

10: 30    –    Podz. Panu Bogu i NMP w 58 r. śl. z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże a dla

                   zmarłych z rodziny o życie wieczne.

 

WTOREK. Św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika – 12.11.

 7 : 00    –    + Teresy Waldowskiej (z ok. ur.) – int. rodziny.

17: 00    –    + Romana (w 7 r. śm.) i Urszulę Kielińskich, teściów i dusze w c.c.

 

ŚRODA. Św. Benedykta, Jana. Mateusza, Izaaka i Krystyna, męczenników – 13.11.

 7 : 00    –    + Rodziców: Elżbiety i Franciszka Małaszyckich – int. Nowa Huta.

17: 00    –    1/ + Członków RM i RO Nowa Huta.

                   2/ + Jerzego Starosty (w r. ur.)

 

CZWARTEK – 14.11.

 7 : 00    –    1/ + Elżbiety Lorek

                   2/ + Józefa Brylowskiego – int. brata Zbigniewa.

17: 00    –    + Czesławy (w r. śm.) i Stanisława Maszota.

 

PIĄTEK – 15.11.

 7 : 00    –    + Ks. Stefana Kielińskiego

17: 00    –    + Matki Bronisławy Piekarskiej (1 r. śm.)

 

SOBOTA – 16.11.

 7 : 00    –    + Franciszka i Monikę Kunikowskich

17: 00    –    + Dziadków: Jana i Stefanię Labuda, wujków Jana i Kazimierza.

 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.

 7 : 00    –    + Bronisławy Piekarskiej i zm. Członkinie RM Nowa Huta wyb.

 9 : 00    –    + Męża Bronisława Laskowskiego (2 r. śm.)

10: 30    –    W intencji parafii a szczególnie zmarłych parafian

3 – 10.11.2019

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.11.

 7 : 00    –    + Anny, Józefa, Klary, Franciszka, zm. z rodziny oraz + Józefa (1 r. śm.)

 9 : 00    –    1/ + Kazimierza Laskowskiego (w r. śm.), Albina i Gertrudę Grubba, zm. z ob. str.

                          i dusze w c.c.

                   2/ + Męża, ojca, teścia i dziadka Józefa oraz dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie za zmarłych parafian.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Karola Boromeusza, biskupa – 4.11.

 7 : 00    –    + Bronisławy i Franciszka Myszka

17: 00    –    + Rodziców z ob. str., męża Edmunda, siostry: Józefę i Annę oraz brata Zygmunta

                      int. Thiel.

 

WTOREK – 5.11.

 7 : 00    –    + Tomasza Becker (9 r. śm.)

17: 00    –    + Marii, Józefa, Gertrudę Czylkowskich, teściową Józefę.

 

ŚRODA – 6.11.

 7 : 00    –    Prośba o bł. Boże dla Heleny i Antoniego oraz ich dzieci – int. S. Martyny

17: 00    –    + Romana Karsznego (27 r. śm.)

 

I CZWARTEK – 7.11.

 7 : 00    –    1/ + Z Rodzin Członkiń RM Strzepcz – Dargolewo

                   2/ + Heleny Cierockiej (30 dni po śm.)

17: 00    –    1/ + Jolanty i rodziców z ob. str. oraz Jana i Klarę Kobiela.

                   2/ + Antoniego Treder (w d. ur.)

 

PIĄTEK – 8.11.

 7 : 00    –    1/ + Członkinie II RM Strzepcz, + kapłanów pracujących w naszej parafii i d. w c.c.

                   2/ + Zdzisława Maszoty (30 dni po śm.)

17: 00    –    1/ + Władysława, syna i zięcia, pokrewnych z rodziny Mielewczyk Brzozowskich

                          oraz dusze w c.c.

                   2/ + Bronisławy Kos (30 dni po śm.)

 

SOBOTA. Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9.11.

 7 : 00    –    1/ + Andrzeja Grzenkowicz (3 r. śm.)

                   2/ + Józefa Brylowskiego – int. brata Zbigniewa.

17: 00    –    W int. Klaudii i Kingi w 18 ur. prośba o bł. Boże w dorosłym życiu, o zdanie

                    matury a dla ich dziadków Leona i Reginy Gołąbek w 45 r. śl. prośba o bł. Boże.

 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.11.

 7 : 00    –    + Stanisława Kwiatkowskiego (23 r. śm.) – int. żony i dzieci.

 9 : 00    –    1/+ Ojca Jerzego Prus (w d. ur.)

                   2/ + Członkinie RM Tępcz, + kapłanów naszej parafii, d. w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

27.10. – 3.11.2019

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stefanii (4 r. śm.) i Brunona Sikora, Andrzeja, Stefana Polejowskiego.

 9 : 00    –    + Rodziców: Ireny (w d. ur.) i Jana Paczuła

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Święto Św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów – 28.10.

 7 : 00    –    + Anny i Stanisława Naubauer

17: 00    –    + Beniamina Dampc, szwagrów i siostrę Annę

 

WTOREK – 29.10.

 7 : 00    –    W intencji siostry zakonnej Martyny prośba o dobre życie i dobrą śmierć.

17: 00    –    + Stanisława (22 r. śm.), rodziców, braci, bratanków Kielińskich, Franciszka i dusze w c.c.

 

ŚRODA – 30.10.

 7 : 00    –    1/ + Ewy i Dariusza Białaś

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony

17: 00    –    + Rodziców: Helenę (w r. śm.) i Edmunda Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 

CZWARTEK – 31.10.

 7 : 00    –    1/ + Krystyny i Genowefy oraz dusze w c.c.

                   2/ + Zygmunta Miotk (30 dni po śm.)

17: 00    –    1/ + Ojca Kazimierza Gruba (w d. ur.), Cecylię, Roberta, Barbarę, Władysława Skrzypkowskiego,  z rodziny Gruba i Kielińskich.

                   2/ + Józefa Kielińskiego (30 dni po śmierci)

 

PIĄTEK. Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.

 7 : 00    –    1/ + Członkinie I RM Strzepcz, zm. z ich rodzin oraz zm. kapłanów naszej parafii i dusze w c.c.

                   2/ + Członkinie RM Lewino, zm. kapłanów i dusze w c.c.

 9 : 00    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, rodziców: Helenę i Roberta Stenka, Józefę i Jana Hildebrandt, Irenę

                   2/ + Rodziców: Teresę i Alfonsa Mazur, zm.z rodziny Sikora i Mazur.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Parafian, którzy zginęli w wypadkach drogowych, w czasie wojny i dusze w c.c.

 

SOBOTA. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2.11.

 7 : 00    –    1/ + Feliksa Kierznikowicz, Urszulę i Jana Miotk

                   2/ + Dziadków: Langa , Maszota, Darznik i Zaborowskich.

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Annę i Teofila Brzeskich oraz dusze w c.c.

                   2/ + Józefa Brylowskiego – int. brata Zbigniewa.

17: 00    –    + Mariana, Leona, Gertrudę i Dariusza Sikora, zm.z rodziny Dosz, Zenona, Michała, Stanisława, d. c.c.

 

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.11.

 7 : 00    –    + Annę i Józefa, Klarę i Franciszka, zm. z rodziny oraz + Józefa (w 1 r. śm.)

 9 : 00    –    1/ + Kazimierza Laskowskiego (w r. śm.), Albina, Gertrudę Grubba, zm. z rodziny ob. str. i dusze w c.c.

                   2/ + Męża, ojca, teścia, dziadka i pradziadka Józefa oraz dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii – Msza św. wspólna za zmarłych.

20 – 27.10.2019

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Edmunda (w d. ur.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 9 : 00    –    + Jana Choszcz (w r. śm.)

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 21.10.

 7 : 00    –    + Ryszarda Jaszczak (5 r. śm.) i Edmunda Becker

18: 00    –    Podz. Karoliny i Sławomira w 6 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

 

WTOREK. Św. Jana Pawła II, papieża – 22.10.

 7 : 00    –    W int. Marii i Edmunda w 14 r. śl. z podz. za odebrane łaski i prośbą o zdrowie

                   oraz bł. w rodzinie.

18: 00    –    + Józefy i Leona oraz zm. z rodziny Maszota.

 

ŚRODA – 23.10.

 7 : 00    –    + Władysława Mielewczyk – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    + Teresy, Józefa, Ewę i Helenę Kielińskich.

 

CZWARTEK – 24.10.

 7 : 00    –    + Mariana Brzozowskiego (20 r. śm.) – int. rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda, Bogusławę, Wartysława, Ratybora,

                      Kazimierę.

 

PIĄTEK – 25.10.

 7 : 00    –    + Bolesława Ellwart i zm. z rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Genowefę i Wacława Richert

 

SOBOTA – 26.10.

 7 : 00    –    1/ + Franciszka Reuter (1 r. śm.)

                   2/ + Agnieszki Henig (1 r. śm.)

15: 00    –    Ślub: Kinga Formela i Kamil Stanisławski

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św,

                   Duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stefanię (4 r. śm.) i Brunona Sikora oraz Andrzeja, Stefana

                      Polejowskiego.

 9 : 00    –    + Rodziców: Irenę (w d. ur.) i Jana Paczuła.

10: 30    –    W intencji parafii.

13 – 20.10.2019

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.
7 : 00 – + Męża Mieczysława Milewczyk (25 r. śm.), jego rodziców: Bronisławę i Jana, szwagra

Stefana Uzdrowskiego – int. Pobłocie.

9 : 00 – 1/ Podz. Barbary i Franciszka Labuda w 30 r. śl. oraz prośba o dalsze łaski i zdrowie
              2/ + Rodziców z ob. str., Juliusza i Magdalenę Sikora, Kazimierza i Leokadię Szweda
dziadków z ob. str., z rodziny Szweda i Sikora.

10: 30 – W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 14.10.
7 : 00 – Podz. za wstawiennictwem MB za odebrane łaski w 40 r. śl. z prośbą o zdrowie i bł.
Boże.
18: 00 – Podz. za odebrane łaski z prośba o zdrowie i bł. Boże dla dzieci i ich rodzin a dla

+ Franciszka o dar nieba.

 

WTOREK. Św. Teresy od Jezusa, dziewicy o doktora Kościoła – 15.10.
7 : 00 – 1/ + Rodziców: Teofila (w d. ur.) i Annę Brzeskich oraz dusze w c.c.

             2/ + Anny i Władysława Kielińskich i ich dzieci.

18: 00 – 1/ + Matki Jadwigi Zarach (w d. im.)

              2/ + Rodziców: Helenę (1 r. śm.) i Władysława Nastałych

 

ŚRODA. Św. Jadwigi Śląskiej – 16.10.
7 : 00 – 1/ + Jana Mielewczyk (3 r. śm.)

             2/ + Rodziców: Annę i Jana Stenka, braci: Władysława i Jana.

18: 00 – 1/ + Andrzeja Gajewskiego i matkę Eleonorę
              2/ + Rodziców: Alfonsa (w d. ur.) i Agnieszkę Henig.

 

CZWARTEK. Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – 17.10.
7 : 00 – + Elżbiety i Jana Ulemberg i ich dzieci.
18: 00 – 1/ + Cecylii Myszka (w d. ur.), Kazimierza, Roberta i Barbarę, z rodziny Gruba

i Kielińskich.
              2/ W int. Członków RM i RO ze Strzepcza, Lewinka, Tłuczewa, Dargolewa,
Głodnicy oraz wszystkich mieszkańców tych miejscowości.

 

PIĄTEK. Święto św. Łukasza, ewangelisty – 18.10.
7 : 00 – Podz. Grażyny i Krzysztofa w 23 r. śl. z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla całej
rodziny.
18: 00 – + Rodziców: Albina i Helenę Pipka, Apolonię i Jana Kwidzińskich.

 

SOBOTA – 19.10.
7 : 00 – 1/ + Członkinie II RM St. Huta, krewnych, znajomych, sąsiadów i dusze w c.c.

             2/ + Zygmunta Sikory – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00 – W int. Stanisławy i Edwina, którzy dziękują za doznane łaski w 50 r. śl. i proszą o
dalsze.

 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.

7 : 00 – + Edmunda (w d. ur.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.
9 : 00 – + Jana Choszcz ( w r. śm.)
10: 30 – W intencji parafii.

6 – 13.10.2019

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.

 7 : 00    –    + Krystyny, Elżbiety, Anny Miotk, Urszuli i Franciszka Walkusz.

 9 : 00    –    1/ + Jana i Marii Pranczk

                   2/ + Heleny Nastałej (1 r. śm.) – int. I RM Stara Huta.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. NMP Różańcowej – 7.10.

 7 : 00    –    + Ks. Proboszcza Franciszka Mullera (16 r. śm.)

18: 00    –    + Andrzeja Zarach.

 

WTOREK – 8.10.

 7 : 00    –    1/ + Elżbiety Lorek

                   2/ + Mariana Choszcz, rodziców: Stefanię i Leona Miotk, rodziców chrzestnych:

                          Władysławę i Jana Wejer, babcie, dziadków, Annę Labuda, Bernarda Pranczk.

18: 00    –    + Jadwigi i Antoniego Bonk, Franciszka i Jadwigę Klein.

 

ŚRODA – 9.10.

 7 : 00    –    + Józefa Klamrowskiego i zm. z rodziny Klamrowskich.

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę i zdrowie dla Bożeny i

                   Wojciecha z ok. 15 r. śl. oraz prośba o bł. dla całej rodziny.

 

CZWARTEK – 10.10.

 7 : 00    –    Prośba o zdrowie i opiekę MB dla Bartłomieja z ok. 1 ur. – int. rodziców.

18: 00    –    + Męża Henryka, teściów Franciszka i Stefanię, szwagra Stanisława Myszka.

 

PIĄTEK – 11.10.

 7 : 00    –    Podz. Jacka i Hanny w 13 r. śl. z prośba o dalsze łaski.

18: 00    –    Podz. Marka i Magdaleny w 16 r. śl. i prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

SOBOTA – 12.10.

 7 : 00    –    1/ Podz. Anny i Jana za odebrane łaski w 18 r. śl. z prośbą o dalsze.

                   2/ + Ewy i Dariusza Białoś.

18: 00    –    1/ Podz. Marka i Jolanty w 17 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

                   2/ Prośba o bł. Boże i zdrowie dla Elżbiety Ramczyk z ok. 90 ur.

 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.10.

 7 : 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (25 r. śm.), jego rodziców: Jana i Bronisławę,

                      szwagra Stefana Uzdrowskiego – int. Pobłocie.

 9 : 00    –    1/ Podz. Franciszka i Barbary za 30 lat małżeństwa z prośba o dalsze łaski i zdrowie

                   2/ + Rodziców: Juliusza i Magdalenę Sikora, Kazimierza i Leokadię Szweda,

                          dziadków z ob. str. z rodziny Sikora i Szweda.

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

29.09 – 6.10.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.

7 : 00 – + Rodziców: Annę i Jana Langa, dusze w c.c. – int. Dargolewo
9 : 00 – 1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.
duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.
2/ + Barbary Kielińskiej (w d. ur.), Cecylię, Kazimierza, Roberta, z rodziny Gruba
i Kielińskich.
11: 30 – W intencji parafii za wstawiennictwem Św. Micha Arch. i podz. za żniwa.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – 30.09.
7 : 00 – + Rodziców: Elżbietę i Gerarda Sikora, Stefana Polejowskiego, dziadków z ob. str.
18: 00 – Podz. Anny i Mirosława Bojke w 6 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

WTOREK. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – 1.10.
7 : 00 – + Ks. Prałata Edwina Sołtysiaka (1 r. śm.)
18: 00 – + Franciszka Cierockiego (16 r. śm.), z rodziny Cierockich i Bronk – int. Miłoszewo

 

ŚRODA. Świętych Aniołów Stróżów – 2.10.
7 : 00 – + Heleny Byczkowskiej
18: 00 – + Władysława Płotka (5 r. śm.), rodziców z ob. str. Studzińskich i Płotka.

 

I CZWARTEK – 3.10.
7 : 00 – 1/ + Klemensa Ruchniewicz (1 r. sm.) i jego rodziców: Jana i Rozalię.
2/ + Teresy Bagińskiej
18: 00 – + Rodziców: Juliusza i Leonorę.

 

I PIĄTEK. Św. Franciszka z Asyżu – 4.10.
7 : 00 – + Leokadii ( 2 r. śm.) i Kazimierza Wenta
16: 00 – + Ks. Bogusława Szczygieł, jego siostrę Marię i dusze w c.c.
18: 00 – + Teresy Szmuda (8 r. śm.)

 

I SOBOTA. Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – 5.10.
7 : 00 – + Zofii (w r. śm.) i Alojzego Myszka.
16: 00 – Podz. Teresy i Michała Richert z ok. 10 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.
17: 00 – Podz. Janiny i Czesława Bladowskich z ok. 50 r. śl. z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny.
18: 00 – 1/ Podz. w 34 r. śl. z prośbą o dalsze bł. i opiekę oraz zdrowie w rodzinie
2/ Podz. Janusza i Marii w 25 r. śl. z prośba o dalsze łaski.

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.
7 : 00 – + Krystyny, Elżbiety, Anny Miotk oraz Urszuli i Franciszka Walkusz.
9 : 00 – 1/ + Jana i Marii Pranczk.
2/ + Heleny Nastałej (1 r. śm.) – int. I RM Stara Huta.
10: 30 – W intencji parafii.

22 – 29.09.2019

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.

 7 : 00    –    W intencji żyjących kałanów naszej parafii, prośba o powołania kapłańskie i zakonne a dla kapłanów naszej parafii o dar nieba.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

16: 00    –    Podz. za ocalone życie z prośbą o ulgę w cierpieniu i zdrowie.

 

PONIEDZIAŁEK – Św. Ojca Pio z Pietrelciny – 23.09.

 7 : 00    –    + Członkinie RM Strzepcz wyb, zm. duszpasterzy pracujących w naszej parafii.

18: 00    –    + Rodziców: Klemensa i Urszulę Gruba, Agnieszkę i Brunona Warczak.

 

WTOREK – 24.09.

 7 : 00    –    + Apolonii Grzenkowicz – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

 9 : 00    –    + Bolesława Formella, działacza społecznego i posła II kadencji RP w 75 r. śm.

18: 00    –    1/ + Roberta i Annę Polejowskich, zm. z rodziny Polejowskich i Cierockich.

                   2/ + Katarzyny Groth, rodziców: Halinę, Henryka i Jadwigę, brata Sławomira i wujka Jana.

 

ŚRODA – 25.09.

 7 : 00    –    + Antoniego Paczuła – int. Zakł. Pogrzebowego KLEIN.

18: 00    –    Podz. Opatrzności Bożej za szczęśliwe żniwa z prośbą o bł. dla rodzin – int. RM Lewino.

 

CZWARTEK – 26.09.

 7 : 00    –    + Apolonii Grzenkowicz – int. siostry Urszuli.

18: 00    –    + Jadwigi Janta (4 r. śm.)

 

PIĄTEK. Św. Wincentego a Paulo, prezbitera – 27.09.

 7 : 00    –    + Gerona Laskowskiego i zm. z rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Elżbietę i Jana, męża Brunona, siostrę Urszulę, synów: Eugeniusza i Kazimierza

 

SOBOTA. Św. Wacława, męczennika – 28.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Józefa (w r. śm.) i Józefę Marcińskich, Jana Mielewczyk, zm. z rodziny

                      Marcińskich.

16: 00    –    Ślub: Magdalena Klawikowska i Hilla Łukasz

17: 00    –    Prośba o Boże bł. dla Rafała w 40 r. ur.

18: 00    –    1/ + Rodziców, matkę Elżbietę (37 r. śm.) zm. z ob. str. i dusze w c.c.

                   2/ + Męża Józefa Bulczak, rodziców z ob. str., krewnych, znajomych, kapłanów, d. w c.c

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Jana Langa oraz dusze w c.c. – int. Dargolewo

 9 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,

                       duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

                   2/ + Barbary Kielińskiej (w d. ur.), Cecylię, Kazimierza, Roberta, zm. z rodziny Gruba i

                          Kielińskich.

11: 30    –    W int. parafii za wstawiennictwem Św. Michała Arch. oraz podziękowanie za

                    tegoroczne żniwa z prośbą o bł. Boże dla całej parafii.

15 – 22.09.2019

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.

 7 : 00    –    Do MB z prośbą o zdrowie i opiekę dla rodziny oraz dary Ducha Świętego.

 9 : 00    –    Podz. Sławomira i Mirosławy w 30 r. śl. z prośbą o bł. Boże i wstawiennictwo MB.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Korneliusza, pap. I Cypriana, bpa, męczenników – 16.09.

 7 : 00    –    W int. Wiolety i Bronisława z ok. 30 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

18: 00    –    W int. Wacława i Teresy, którzy dziękują za 30 lat małż. i proszą o dalsze łaski.

 

WTOREK – 17.09.

 7 : 00    –    + Męża Zygmunta Studzińskiego, teściów: Apolonią i Ambrożego, szwagierkę

                      Marię i szwagra Jana Pipka.

18: 00    –    + Andrzeja i Justynę Wittbrodt.

 

ŚRODA. Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski – 18.09.

 7 : 00    –    + Męża Zygmunta i dusze w c.c.

18: 00    –    + Eleonory (29 r. śm.)

 

CZWARTEK – 19.09.

 7 : 00    –    1/ + Ojca Zygmunta (10 r. śm.), jego żonę Teresę, rodziców z ob. str., braci,

                          siostry, szwagrów, szwagierki oraz d. w c.c. – int. córki z rodziną.

                   2/ + Zygmunta Sikora (30 d. po śm.)

18: 00    –    + Rodziców: Annę i Władysława Marcińskich, zm. z rodziny oraz Stanisława.

 

PIĄTEK. Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy – 20.09.

 7 : 00    –    Podz. w 10 r. śl., Justyny i Jerzego z prośbą o dalsze łaski i zdrowie w rodzinie.

18: 00    –    + Jerzego i Michała Ramczyk, Romana Kwidzińskiego.

 

SOBOTA. Święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty – 21.09.

 7 : 00    –    + Teściów oraz ojca Edmunda.

16: 00    –    Ślub: Weronika Bladowska i Sylwester Jaskulke

17: 00    –    Ślub: Monika Wenta i Józef Krefta

18: 00    –    + Beniamina Dampc oraz dusze w c.c.

 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.

 7 : 00    –    W int. zmarłych i żyjących kapłanów naszej parafii z prośba o powołania

                    kapłańskie i zakonne.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej oraz Anny i Jana Jóskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

16: 00    –     Podz. za ocalone życie i prośba o zdrowie oraz ulgę w cierpieniu.

8 – 15.09.2019

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.09.

 7 : 00    –    + Ojca Władysława Brzozowskiego

 9 : 00    –    + Rodziny: Sikora, Turzyńskich, Twardzik i Mańskich.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 9.09.

 7 : 00    –    + Ojca Jerzego Richert i Stefana Polejowskiego.

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę.

 

WTOREK – 10.09.

 7 : 00    –    + Elżbiety Lorek

18: 00    –    1/ Podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze dla całej rodziny.

                   2/ W int. Mariusza i Beaty z ok. 19 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

 

ŚRODA – 11.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Józefa i Stefanię Dettlaff, teściów: Franciszka i Bronisławę Myszka

                      Braci: Józefa i Ryszarda.

18: 00    –    + Rodziców: Jana i Waleskę Skórowskich, brata Jana i dusze w c.c.

 

CZWARTEK – 12.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda oraz Bogusławy, Wartysława,

                      Ratybora i Kazimiery.

18: 00    –    1/ + Małgorzaty Barzowskiej (2 r. śm.)

                   2/ Podz. w 4 r. śl. Żanety i Bogumiła z prośbą o dalsze bł. i wstawiennictwo MBNP

 

PIĄTEK. Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła – 13.09.

 7 : 00    –    1/ + Wandy i Heleny Szweda, Annę Myszka, Edmunda Studzińskiego, z rodziny:

                           Szweda i Myszka.

                   2/ + Józefa Brylowskiego (30 dni po śm.)

18: 00    –    + Jana Kamińskiego (16 r. śm.)

 

SOBOTA. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14.09.

 7 : 00    –    + Zygmunta Stankowskiego (5 r. śm.), dziadków z ob. stron – int. Strzepcz

15: 00    –    Ślub Ewa Szmuda i  Jakub Kaczorowski

16: 00    –    Ślub Klaudia Baranowska i Michał Cieszkowski

17: 00    –    Justyna Stankowska i Piotr Żyłko.

18: 00    –    + Stanisławy Anolik – int. Zakł. Pogrzebowego KLEIN

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.09.

 7 : 00    –    Do MB z prośbą o zdrowie i opiekę dla rodziny i dary Ducha Świętego.

 9 : 00    –    Podz. Sławomira i Mirosławy w 30 r. śl. z prośbą o bł. Boże i wstawiennictwo MB

10: 30    –    W intencji parafii.

1 – 8.09.2019

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.09.

 7 : 00    –    + Krystyny, Eugenii, Heleny i Jana Miotk

 9 : 00    –    + Marii i Emila Mudlaf, rodziców: Gertrudę, Klarę i Pawła Lange, ciocię Grytę.

10: 30    –    1/ W intencji parafii a szczególnie ofiary II wojny światowej w 80 r. jej wybuchu.

                   2/ Podz. za odebrane łaski i wszelką pomoc oraz w int. wszystkich mieszkańców Gminy

                       Linia z prośba o bł. Boże – int. Jan Trofimowicz.

13: 00    –    Podz. za tegoroczne żniwa w Gminie Linia i w int. rolników tej Gminy.

 

PONIEDZIAŁEK – 2.09.

 7 : 00    –    + Franciszka i Gertrudę Kos oraz brata Józefa

 8 : 00    –    W int uczniów, nauczycieli i pracowników szkół z tereny naszej parafii.

18: 00    –    + Rodziców: Eugeniusza (w r. śm.) i Zofię Pranczk, z rodziny Pranczk i Betcher.

 

WTOREK. Św. Grzegorza Wielkiego., papieża i doktora Kościoła – 3.09.

 7 : 00    –    1/ + Męża Zygmunta i rodziców z ob. stron.

                   2/ + Brata Pawła, ojca Edmunda, zm. z rodziny Bronk i Szulist.

18: 00    –    + Rodziców: Stanisława i Marię Stenka i ich syna Andrzeja.

 

ŚRODA – 4.09.

 7 : 00    –    Prośba o bł. Boże dla kapłanów naszej parafii, prośba o powołania – int. RM Tępcz.

18: 00    –    1/ Podz. za wstawiennictwem MBNP za otrzymane łaski, zdrowie oraz prośba o dalszą

                      opiekę w rodzinie Grażyny i Stanisława.

                   2/ W int. Jolanty i Sławomira w 5 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

 

I CZWARTEK – 5.09.

 7 : 00    –    1/ + Klemensa i Henryka Kowalewskich oraz dusze w c.c.

                   2/ + Jadwigi i Władysława Swat oraz ich dzieci.

18: 00    –    1/ + Jolanty i rodziców z ob. str. oraz Jana i Klarę Kobiela.

                   2/ + Justyny i Andrzeja Wittbrodt.

 

I PIĄTEK – 6.09.

 7 : 00    –    W int. Stanisława i Marioli w 18 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski dla rodziny.

16: 00    –    + Justyny i Andrzeja Wittbrodt (5 r. śm.)

18: 00    –    + Dziadów: Augustyna i Apolonię Formela oraz Józefa i Jadwigę Formela.

 

I SOBOTA – 7.09.

 7 : 00    –    + Władysława, Moniki i Józefa Pranczk

14: 00    –    Ślub: Sabisz Marcin i Szuta Weronika

15: 00    –    Ślub: Gafke Daniel i Olszewska Monika

16: 00    –    Ślub: Czaja Paweł i Szwaba Natalia

18: 00    –    + Rodziców: Jana i Elżbietę Ellwart, braci: Henryka i Bolesława o oraz Teresę Ellwart.

 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.09.

 7 : 00    –    + Ojca Władysława Brzozowskiego

 9 : 00    –    + Z rodziny: Sikora, Turzyńskich, Twardzik i Mańskich.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.