Harmonogram Sprzątania Kościoła 27.05.2024-07.12.2025

REJON KOLĘDOWY TERMIN Dargolewo 27.05.2024 – 09.06.2024 Głodnica + Kobylasz 10.06.2024 – 23.06.2024 Kamienna Góra 24.06.2024 – 07.06.2024 Karpaty 08.07.2024 – 21.07.2024 Lewino lewa strona  (P. Brylla – Koszałka) 22.07.2024 – 04.08.2024 Lewino prawa strona  (P. Grzenkowicz – Grzenkowicz) 05.08.2024 – 18.08.2024 Leobór (Paczuła – Paczuła Wł.) 19.08.2024 – 01.09.2024 Lewinko I część (Meyer –…

14 – 21.04.2024

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 14.04.  7 : 00    –    + Mirosława Myszka (w r. śm.) i jego rodziców: Zofię i Alojzego.  9 : 00    –    + Marii Czylkowskiej, Józefę Cirocką i zm. z rodziny Naczk. 10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych. 12: 00    –    + Zofii Olszewskiej – Msza św.…

7 – 14.04.2024

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 7.04.  7 : 00    –    + Pawła Czaję.  9 : 00    –    1/ + Rodziców, ojca Franciszka (w d. ur.), teściów, rodzeństwo z ob. str. i dusz w c.c.                         2/ + Rodziców: Stefana i Danutę Brzeskich. 10: 30    –    W int.…

31.03. – 7.04.2024

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 31.04.  6 : 00    –    1/ W intencji parafii, szczególnie + Ks. Proboszcza Kazimierza Kobielę (23. r. śm.)                      2/ + Rodziców: Brunona i Teresę Richert.  9 : 00    –    1/ + Siostry Bożeny Dzienisz.              …

Wielki Post z Ojcem Pio – Szusty Tydzień Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył…

24.04. – 31.04.2024

NIEDZIELA PALMOWA – 24.03.  7 : 00    –    + Rodziców: Helenę i Józefa Block oraz Ignacego Lange.  9 : 00    –    + Magdaleny, Juliusza, Jana. Monikę, Elżbietę, Jerzego Sikora, Leokadię, Kazimierza, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza, Wandę, Helenę, Irenę Szweda. 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z…

17 – 25.03.2024

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.  7 : 00    –    + Joanny i Antoniego Sikora  9 : 00    –    1/ + Józefy i Józefa Żeromskich, zm. z rodziny Żeromskich i Bojeńskich.                      2/ + Stefana Neumann – int. RO Stara Huta. 10: 30    –    W intencji…

10 – 17.03.2024

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.  7 : 00    –    1/ + Antoniego Treder, jego rodziców: Pawła i Apolonię                      2/ Prośba o bł. Boże dla Członkiń II RM Strzepcz.  9 : 00    –    1/ + Jadwigi Janta (z ok. ur.)          …

3 – 10.03.2024

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 3.03.  7 : 00    –    + Urszuli Szczutkowskiej – Msza św. gregoriańska.  9 : 00    –    + Rodziców: Helenę i Józefa Block oraz Ignacego Lange. 10: 30    –    W intencji Macieja z ok. 50 ur., podz., prośba i bł. Boże oraz w intencji dzieci. 12: 00    –    1/ + Rodziców:…

Wielki Post z Ojcem Pio – Trzeci Tydzień Wielkiego Postu

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a…

Wielki Post z Ojcem Pio – Drugi Tydzień Wielkiego Postu

Druga Niedziela Wielkiego Postu   Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia?…

25.02. – 3.03.2024

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.  7 : 00    –    + Elżbiety (10 r. śm.) i Franciszka Reuter.  9 : 00    –    1/ + Wacława Damps (36 r. śm.), brata Beniamina, rodziców z ob. str., Andrzeja Zarębę, Marka Formela i dusze w c.c.                      2/ +…

18 – 25.02.2024

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.  7 : 00    –    + Jana Nastałego  9 : 00    –    1/ + Kazimierza Dettlaff (1 r. śm.)                      2/ + Urszuli Szczutkowskiej – Msza św. gregoriańska 10: 30    –    W intencji parafii 12: 00    –   + Męża Wacława Hopa…

Wielki Post z Ojcem Pio – Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. (Mk 1, 12-15)  …

Nawiedzenie Ikony MBNP w Parafii Strzepcz

Na zakończenie rejonu nawiedzenia Ikon MBNP (są dwie Ikony) będzie w kościele Nowenna do MBNP i Msza św. w intencji tych rodzin. Rodziny z danego rejonu mogą napisane na kartce i złożyć intencje, które odczytamy w czasie Nowenny i w tych intencjach będzie też Msza św. Zachęcamy do udziału wszystkie rodziny, które w danym rejonie…

11 – 18.02.2024.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.  7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i MB za miniony rok z prośbą o bł. Boże, zdrowie w nowym roku w Rodzinach – int. RO Nowa Huta wyb.  9 : 00    –    1/ + Mirosława Damps – Msza św. gregoriańska.                  …