27.09. – 4.10.2020

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA (ODPUST ŚW. MICHAŁA ARCH.) – 27.09.  7 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,                        duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.                    2/ Prośba o bł. Boże i zdrowie dla Haliny z ok. 50 urodzin.  9…