7 – 14.11.2021

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.11.  7 : 00    –    + Jana Nastałego.  9 : 00    –    + Kapłanów, dusze w c.c., zm. Członkinie I RM Stara Huta 10: 30    –     1/ Msza św. wspólna za zmarłych                     2/ Podz. MBNP i łasce Bożego Miłosierdzia za 90 lat życia Anastazji Bronk z prośbą o zdrowie I…