20 – 27.02.2022

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.02.  7 : 00    –    + Kazimierza Peplińskiego – Msza św. gregoriańska.  9 : 00    –    1/ + Jana Nastałego                    2/ + Rodziców: Bronisławę i Jana Milewczyk, brata Mieczysława, d. w c.c. – int. Gdynia. 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    + Matki Jadwigi Zarach i brata…