26.06. – 3.07.2022

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.  7 : 00    –    + Męża Jana Henig (z ok. im.), Ambrożego i Bertę Skrzypkowskich.  9 : 00    –    1/ + Aleksandra i Jadwigę Labudda, Wartysława, Bogusławy, Ratybora i Krystyny                      2/ Prośba o zdrowie dla Barbary. 10: 30    –    1/…