18 – 25.09.2022

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.  7 : 00    –    + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich.  9 : 00    –    W int. Gabrieli i Mirosława z ok. 30 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski. 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    + Rodziców: Stanisława i Marię Stenka oraz brata Andrzeja.  …