30.10. – 6.11.2022

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.  7 : 00    –    + Stefani, Brunona, Andrzeja Sikora, Stefana Polejowskiego, Małgorzaty i Zygmunta Sikora.  9 : 00    –    + Rodziców: Irenę i Jana Paczuła (z ok. ur.) 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca…