18 – 25.06.2023

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.06.  7 : 00    –    Prośba o łaskę nieba dla + Małgorzaty Dampc – int. Jarosława i Pauliny Chowaniec.  9 : 00    –    + Heleny Kielińskiej (32 r. śm.), rodziców: Ewę i Jakuba z rodz. Kaczykowskich i Pipka. 10: 30    –    + Aleksego i Otylii Dzięcielskich oraz żony Elżbiety Tempskiej. 12:…