2 – 9.06.2024

IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.06.  7 : 00    –    + Heleny Groth (1 r. śm.)  9 : 00    –    1/ + Apolonii Grzenkowicz (z ok. ur.) oraz brata Andrzeja.                      2/ + Członków I RO Strzepcz i z ich rodzin. 10: 30    –    1/ W int.…