21 – 28.07.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.

 7 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,

                       duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

                   2/ + Ojca Jerzego Kobieli – int. Lewinko

 9 : 00    –    Prośba o bł. rodzinach, o zdrowie i w pewnej int. za wstawiennictwem MBNP

10: 30    –    W intencji parafii

 

PONIEDZIAŁEK. Święto Św. Marii Magdaleny – 22.07.

17: 00    –    1/ + Heleny (w r. śm.), Małgorzaty, Jana, Franciszka Skrzypkowskich, z rodziny

                          Szulta i Skrzypkowskich oraz dusze w c.c.

                   2/ + Władysława Mielewczyk

18: 00    –    + Siostry Justyny Myszka.

 

WTOREK. Święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy – 23.07.

17: 00    –    1/ + Rodziców: Józefę i Józefa Marcińskich, Barbarę, Helenę i Teofila Grzenkowicz,

                        szwagra Wiesława.

                   2/ + Rodziców: Monikę i Jana, zm. z rodziny Browarczyk i Wrońskich.

18: 00    –    + Stanisława Szczypior (8 r. śm.), rodziców, braci, siostry i pokrewnych.

 

ŚRODA. 70 – ROCZNICA KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA – 24.07.

 7 : 00    –    1/ + Matki Jadwigi Szwaba

                   2/ + Stefanii Betcher – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    W int. budowniczych kościoła, ofiarodawców, kapłanów pracujących.

 

CZWARTEK. Święto Św. Jakuba Starszego, Apostoła – 25.07.

17: 00    –    + Teresy Formela (1 r. śm.)

17: 30    –    + Męża Zenona (12 r. śm.), z rodziny Patelczyk i Laskowskich.

18: 00    –    W int. ofiarodawców i wykonawców w nawach bocznych.

 

PIĄTEK. Św. Joachima i Anny, rodziców NMP – 26.07.

17: 00    –    + Anny, Franciszka, Marty, Augustyna, męża Roberta, z rodziny Sikora i Cirockich.

17: 30    –    Prośba o szczęśliwe rozwiązanie.

18: 00    –    + Rodziców: Klarę i Józefa Szmuda, bratową Teresę.

 

SOBOTA – 27.07.

 7 : 00    –    + Matki Krystyny Necel (8 r. śm.)

18: 00    –    + Leona (w r. śm.), Gertrudę i Mariana Sikora.

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.07.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Jana Langa – int. Dargolewo

 9 : 00    –    + Rodziców: Annę i Józefa Bużan, siostry: Zofię, Teresę, Jadwigę, braci: Kazimierza,

                      Józefa i Stanisława oraz dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.