23.02. – 1.03.2020

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.

 7 : 00    –    + Władysława Brzozowskiego (13 r. śm.), z rodziny Brzozowskich i Mielewczyk

 9 : 00    –    + Żony Małgorzaty, brata Jerzego, rodziców: Helenę i Władysława, Monikę i

                      Stefana Langa.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 24.02.

 7 : 00    –    + Marty i Ignacego Jankowskich

18: 00    –    + Jerzego Schroeder i zm. z rodziny

 

WTOREK – 25.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Amandusa, Agnieszkę i Elżbiete Langa.

18: 00    –    + Jacka, Wojciecha i Józefa Klamrowskich.

 

ŚRODA POPIELCOWA – 26.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Bronisławę i Józefa Słoń oraz Stefana Polejowskiego

 9 : 00    –    + Członków RO Strzepcz – Dargolewo.

18: 00    –    1/ + Władysława i Pelagii Miotk

                   2/ + Rodziców: Leokadii i Klemensa oraz braci.

 

CZWARTEK – 27.02.

 7 : 00    –    + Ojca Wacława i dziadków

18: 00    –    + Józefa (27 r. sm.), Helenę, Małgorzatę, Jana, Franciszka Skrzypkowskich, z rodziny Szulta oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK – 28.02.

 7 : 00    –    + Bolesława Ellwart (w r. śm.)

 9 : 00    –    W dniu Patrona Szkoły w Pobłociu „Żołnierzy Wyklętych” w int. uczniów, ich

                    rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły.

18: 00    –    + Rodziców: Jana, Stanisławę, Leona Koszałka, pokrewnych, babcie, dziadków

                      z ob. stron.

 

SOBOTA – 29.02.

 7 : 00    –    1/ + Gertrudy i Józefa Czylkowskich.

                   2/ + Rodziców: Helenę i Władysława Nastałych, rodziców chrzestnych: Martę

                         i Jana Sikora oraz zm. z rodziny.

18: 00    –    + Jana Rzeppy (1 r. śm.)

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1.03.

 7 : 00    –    + Matki Jadwigi Zarach (w d. ur.) i brata Andrzeja.

 9 : 00    –    + Rodziców: Helenę i Józefa Block oraz Ignacego Lange.

10: 30    –    W intencjach parafii.