4 – 11.08.2019

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.08.

 7 : 00    –    + Karola (7 r. śm.) i Romana Janowskich oraz Jadwigę Szałach

 9 : 00    –    + Karola Riegel (3 r. sm.) oraz prośba o zdrowie dla jego dziadka Antoniego w 85 ur

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 5.08.

17: 00    –    + Alojzego (w r. śm.) i Zofię Myszka.

18: 00    –    + Ojca Bernarda Groth, zm. z rodziny Groth i Skórowskich, szwagra Rafała Netzel.

 

WTOREK. Przemienienie Pańskie – 6.08.

17: 00    –    + Rodziców: Władysławę i Józefa Sikora (z ok. ur.), Marię i Józefa Mielewczyk,

  1. z rodziny i dusze w c.c.

18: 00    –    + Rodziców: Helenę i Władysława Miotk, Gertrudę i Teodora Meyer, brata

                      Franciszka Miotk. Babcie i dziadków z ob. str.

 

ŚRODA – 7.08.

17: 00    –    + Leona Skórowskiego (8 r. śm.), rodziców: Annę i Franciszka Dawidowskich,

                      Jana i Waleskę Skórowskich.

18: 00    –    + Joanny i Antoniego Sikora.

 

CZWARTEK. Św. Dominika, prezbitera – 8.08.

17: 00    –    + Zdzisława Szaradowskiego (19 r. śm.), Zdzisławy, Marianny i Józefa.

17: 30    –    + Wandy i Józefa Kielińskich i ich dzieci.

18: 00    –    + Stanisława Szuta (12 r. śm.)

 

PIĄTEK. Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża – 9.08.

17: 00    –    + Męża Stefana (w d ur.), teściów: Agnieszkę i Feliksa, szwagra i szwagierki.

17: 30    –    + Ojca Franciszka Szczypior.

18: 00    –    + Jadwigi i Aleksandra Labudda, Wartysława, Bogusławy, Ratybora i Kazimiery

 

SOBOTA. Uroczystość Św. Wawrzyńca, głównego patrona diecezji – 10.08.

 7 : 00    –    + Anieli i Franciszka Barzowskich, Irenę Grabowską i Grażynę Elwart.

18: 00    –    + Mariana Sikora (w r. śm.), rodziców: Leona i Gertrudę Sikora.

 

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.08.

 7 : 00    –    + Zygmunta Lubockiego i zm. z rodziny Lubockich

 9 : 00    –    + Łucji i Leona, męża Bronisława, zm. z rodziny Laskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.