7 – 14.04.2019

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.04.

 7 : 00    –    Podz. za St. Rok z prośbą o bł. w Nowym Roku dla Członkiń RM Pobłocie wyb.

 9 : 00    –    Podziękowanie za miniony rok z prośbą o bł. w Nowym Roku.

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie w intencji dzieci, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 8.04.

 7 : 00    –   +  Anny i Stanisława Neubauer i Jadwigę Knopińską

18: 30    –   +  Heleny i Edmunda Gruba, z rodziny Gruba i Drywa, ojca chrzestnego

                        Władysława Skrzypkowskiego.

 

WTOREK – 9.04.

 7 : 00    –   + Rodziców: Annę i Leona Konkol, brata Zbigniewa i Tomasza Barzowskiego.

17: 30    –    +  Rodziców: Józefa i Anielę Naczk.

 

ŚRODA – 10.04.

 7 : 00    –    + Jana i Władysławę Wejer i syna Stefana

18: 00    –    + Małgorzaty oraz rodziców: Anielę i Stanisława Barzowskich.

 

CZWARTEK – 11.04.

 7 : 00    –    + Siostry Justyny Myszka

18: 00    –    + Marii Czylkowskiej (w d. ur.), Józefa i Gertrudę Czylkowskich, teściową Józefę.

 

PIĄTEK – 12.04.

 7 : 00    –    W int. Stanisława i Marii z ok. 22 r. śl., podz. za wstawiennictwem MB Strzepskiej

                   z prośbą o bł. i opiekę dla całej rodziny.

18: 00    –    + Anny i Leona Studzińskich, synów: Stanisława i Bronisława, dziadków z ob. str.

 

SOBOTA – 13.04.

 7 : 00    –    1/ + Andrzeja Zarach

                   2/ + Stefanii Betcher (30 dni po śm.)

17: 15    –    1/ W int. Teresy i Jadwigi z ok. 80 ur. z prośbą o dalszą opiekę MB i zdrowie.

                   2/ Z ok. 80 ur. Teresy Stankowskiej i Jadwigi Gruba prośba za wstawiennictwem

                       MBNP o zdrowie i bł. oraz dalszą opiekę.

18: 00    –    + Joanny i Bronisława Derkowskich.

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 14.04.

 7 : 00    –    + Pawła i Gertrudę oraz Klarę Lange, ciocię Grytę i dusze w c.c.

 9 : 00    –    1/ + Beniamina Damps, Agnieszkę i Feliksa Jóskowskich.

                   2/ + Rodziców, Franciszka ( w d. ur.), teściów, rodzeństwo z ob. str. i dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.