9 – 16.02.2020

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.02.

 7 : 00    –    1/ + Tomasza Barzowskiego (11 r. śm.)

                   2/ + Dariusza i Jolanty Paczuła, zm. z rodziny Kos i Paczuła

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Bronisławę i Jana Milewczyk, brata Mieczysława oraz

                          dusze w c.c. – int. Gdynia.

                   2/ + Henryka Wiśniewskiego (30 dni po śm.)

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Scholastyki – 10.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Albina i Teresę Sikora, Grażynę i Piotra Twardzik, zm. dziadków

                      Mańskich i z rodziny Turzyńskich.

17: 00    –    + Dziadków: Ambrożego i Apolonię Studzińskich, Jadwigę i Władysława Kos,

                      brata Tomasza.

 

WTOREK – 11.02.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców: Elżbietę i Gerarda Sikora, Stefana Polejowskiego, dziadków z ob. str.

                   2/ + Michała Haase (30 dni po śm.)

17: 00    –    + Marianny (12 r. śm.), Józefa, Zdzisławy i Zdzisława Szaradowskich.

 

ŚRODA – 12.02.

 7 : 00    –    + Ryszarda Jaszczak (z ok. ur.)

17: 00    –    Podz. MB za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. w rodzinie i w pewnej int.

 

CZWARTEK – 13.02.

 7 : 00    –    + Franciszka Chołka i rodziców z ob. str.

17: 00    –    + Teresy i Albina Sikora

 

PIĄTEK. Święto Św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – 14.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Leona (w d. ur.) i Helenę Fularczyk, Daniela, Damina Fularczyk,

                      Halinę Krefta, rodziców: Gertrudę i Stanisława Damaszk.

17: 00    –    + Dziadków: Apolonię i Augustyna Formela, z rodziny Formela i dusze w c.c.

 

SOBOTA – 15.02.

 7 : 00    –    + Szwagra Andrzeja Zarach.

16: 00    –    Prośba o bł. Boże dla Agnieszki z ok. 30 urodzin.

17: 00    –    + Siostry Stanisławy (10 r. śm.), męża, syna, braci i dusze w c.c.

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter – int. Miłoszewo.

 9 : 00    –    + Wacława Hopa (z ok. 70 ur.)

10: 30    –    W intencjach parafii.