12 – 19.09.2021

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.09.

 7 : 00    –    + Mirosławy Mazurkiewicz

 9 : 00    –    + Żony Małgorzaty (3 r. śm.), brata Jerzego, rodziców z ob. stron: Helenę i Władysława, Monikę i Stefana Langa.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    Podz. Jakuba i Ewy z ok. 2 r. śl. oraz w int. Rozalii z ok. 1 ur. z prośbą o dalsze łaski.

 

PONIEDZIAŁEK – Św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła – 13.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Teresy (w r. śm.) i Albina Sikora oraz dziadków z ob. str.

18: 00    –    + Jadwigi i Aleksandra Labudda, Bogusławy, Wartysława, Ratybora i Kazimiery.

 

WTOREK. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14.09.

 7 : 00    –    + Pawła Czaję – int. Zakładu Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    + Stanisława Mielewczyk – int. Zakładu Pogrzebowego OZYRYS

 

ŚRODA – NMP Bolesnej – 15.09.

 7 : 00    –    W intencji syna Stanisława w 30 rocznicę chrztu.

18: 00    –    + Jana Kamińskiego (w 18 r. śm.)

 

CZWARTEK. Św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa i męczenników – 16.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Teresę i Alfonsa, teścia Stefana, braci: Alfonsa, Zygmunta, Huberta, siostrę Halinę, szwagrów: Henryka i Stanisława.a

18: 00    –    + Ojca chrzestnego Włodzimierza, babcie i dziadków: Jadwigę i Bernarda, Stanisławę i Waleriana, Jana i Stefanię, Edmunda i Teresę, zm. z rodziny Wrońskich i Dawidowskich.

 

PIĄTEK – 17.09.

 7 : 00    –    + Zygmunta Szmudy i siostrę Stefanię.

18: 00    –    + Andrzeja i Justyny Wittbrodt (w 7 r. śm.)

 

SOBOTA. Święto Św. Stanisława Kostki – 18.09.

 7 : 00    –    +Eleonory (31 r. śm.)

15: 00    –    Ślub: Magdalena Wrońska – Dawid Dawidowski.

16: 00    –    Prośba o bł. Boże oraz opiekę MB dla Stanisława z ok. 60 ur.

17: 00    –    Podz. Moniki i Sławomira Bulczak z ok. 10 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Helenę i Stefana Kmiecik, rodziców chrzestnych: Janinę i Leopolda oraz zm. z rodziny.

 

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.

 7 : 00    –    Prośba o bł. Boże i wstawiennictwo MB w rodzinie, dla dzieci i wnuków.

 9 : 00    –    1/ + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich.

                   2/ + Romana Ludwik.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Ojca Zygmunta (12 r. śm.), jego żonę Teresę – int. córki z rodziną.

13: 15    –    Podz. rolników Powiatu Wejherowo za tegoroczne plony żniwne z prośbą o bł. Boże.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dniach 12 – 18.09. Kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców.
  1. W poniedziałek 09. spotkanie dla młodzież klasy VIII i I Ponadpodstawowa wraz z rodzicami na Nabożeństwie Fatimskim o 2100
  2. We wtorek 09. spotkanie dla klasy VI i VII. O godz. 1730 Różaniec: tajemnice bolesne a następnie udział we Mszy św.
  3. W środę 09. o godz. 1800 Nowenna do MBNP z udziałem klasy IV i V wraz z rodzicami i udział we Mszy św.
  4. W czwartek 09. o godz. 1700 spotkanie dla klas III i młodszych wraz z rodzicami
  5. W piątek 09. o godz. 1800 Msza św. z kazaniem, wystawienie Najśw. Sakramentu, Litania do św. Stanisława i zawierzenie dzieci i młodzieży naszej parafii pod opiekę św. Stanisława Kostki. Udział wszystkich: dzieci i młodzieży wraz z rodzicami. Zapraszamy nauczycieli.
 2. Nabożeństwo Fatimskie w poniedziałek o godz. 2100. Różaniec – RO Stara Huta ( X – Róża Mieszana Tłuczewo), Figura – rejon kolędowy Strzepcz lewa strona nr 56 – 10 (w X – Strzepcz: Ks. Rotty 6,8, Lipowa 3-9, Jana Gruby).
 3. W sobotę 18.09. po wieczornej Mszy św. spotkanie przed wyjazdem do Kowna/Wilna. W podpisaną kopertę wkładamy końcową wpłatę. Omówimy też dalsze sprawy organizacyjne.
 4. W niedzielę 19.09. o godz. 1315 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plon w Powiecie Wejherowo.
 5. Po 20.09. można zamawiać intencje Mszy św. na przyszły rok. Tylko w tygodniu i po Mszach św. Pamiętajmy o wcześniejszym zamówieniu Mszy św. rocznicowych, jubileuszy. Można zamówić Mszę św. „GREGORIAŃSKĄ”, najlepiej na styczeń lub luty, proszę to zgłosić przed 20.09.
 6. Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Michała Arch. i nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne żniwa, w niedzielę 26.09. Suma o godz. 1200, a po niej procesja eucharystyczna. Dary ofiarne i liturgię przygotowuje sołectwo Stara Huta (spotkanie dla niosących dary i czytających w piątek 24.09. po wieczornej Mszy św.) za rok sołectwo Strzepcz.
 7. Okazja do Spowiedzi św. przed Odpustem w piątek 24.09. w godz. 1900 – 1930.
 8. Pierwsze spotkanie dla narzeczonych, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii w sobotę 25.09. po wieczornej Mszy św.
 9. Pielgrzymka do kolejnych miejsc związanych z Kard. Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Polski. Termin: 18 – 21.10. Cena 850 zł. Zgłoszenie do 09. osobiste lub telefoniczne (58 676 82 20). W programie, na bocznym ołtarzu lub tutaj, dalsze informacje.
 10. Za tydzień katecheza: „Wizyta kapłana w domu chorego”.
 11. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej + Stefanię Bednarek z Tłuczewa