19 – 26.09.2021

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.

 7 : 00    –    Prośba o bł. Boże i wstawiennictwo MB w rodzinie, dla dzieci i wnuków.

 9 : 00    –    1/ + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich.

                   2/ + Romana Ludwik.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Ojca Zygmunta (12 r. śm.), jego żonę Teresę – int. córki z rodziną.

13: 15    –    Podz. rolników Powiatu Wejherowo za tegoroczne plony żniwne z prośbą o bł. Boże.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Andrzeja Kim i Towarzyszy z Korei – 20.09.

 7 : 00    –    + Anny Block – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    + Teściów Wandę i Teofila, szwagierkę Teresę

 

WTOREK. Święto Św. Mateusza, Apostoła – 21.09.

 7 : 00    –    + Ojca Beniamina Damps, rodziców chrzestnych: Annę i Piotra Tajel.

18: 00    –    + Stanisławy i Zygmunta Miotk.

 

ŚRODA – 22.09.

 7 : 00    –    + Józefa, Barbary, Anieli, Leona Cierockich, brata Zygmunta.

18: 00    –    + Beniamina Damps i dusze w c.c.

 

CZWARTEK. Św. Ojca Pio – 23.09.

 7 : 00    –    Podz. za otrzymane łaski z prośbą p dalsze, zdrowie, bł. dla całej rodziny i w gospodarstwie.

18: 00    –    Podz. za otrzymane łaski Marka i Doroty w 30 r. śl. z prośbą o dalsze.

 

PIĄTEK – 24.09.

 7 : 00    –    + Stefanii Sikora – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    + Rodziców z ob. str., męża Edmunda i dusze w c.c.

 

SOBOTA – 25.09.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców: Elżbietę i Franciszka Wieckich, siostrę Teresę Ellwart.

                   2/ + Bernarda Garskiego.

18 : 00   –    + Rodziców, Elżbiety (38 r. śm.), rodzeństwo, babcie, dziadków, ciocie, wujków, kuzynostwo oraz dusze w c.c.  

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.

 7 : 00    –    + Jadwigi Janta (6 r.sm.)

 9 : 00    –    1/ + Michała i Elżbietę Ramczyk, Jerzego Ramczyk i Romana Kwidzińskiego

                   2/ + Gerona (z ok. ur.) i Klarę Laskowskich.

10: 30    –    Podz. Elżbiety i Zdzisława z ok. 26 r. śl. z prośbą o dalsze łask dla całej rodziny.

12: 00    –    W int. parafii za wstawiennictwem Św. Michała Arch. Podziękowanie za tegoroczne żniwa z prośbą o dalsze łaski dla rolników naszej parafii.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Spotkanie zelatorek i zelatorów różańca – poniedziałek 20.09. o godz. 1700. Proszę znaleźć zastępcę, jeżeli nie może być zelator. Przekażemy intencje na cały rok. Proszę przygotować aktualne listy poszczególnych Róż. Kongres Różańcowy do Pelplina w sobotę 9.10. Wyjazd o godz. 745, cena 30 zł. Na spotkaniu można się zapisać.
 2. Spotkanie dla czytających i śpiewających – środa 22.09. po wieczornej Mszy św. Zapraszamy wszystkich chętnych, od klasy IV. Zapraszamy pragnących śpiewać w scholii parafialnej już od klasy III.
 3. Spotkanie dla dzieci I Komunijnych i rodziców – czwartek 23.09. o godz. 1700. Obecność obowiązkowa.
 4. W przyszłą niedzielę Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Michała Archanioła i nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne żniwa. Suma odpustowa o godz. 1200. Słowo Boże na wszystkich Mszach św. będzie głosił Ks. Wiesław Badaszek. Liturgię i dary ofiarne przygotuje sołectwo Stara Huta (za rok Strzepcz). Spotkanie dla osób uczestniczących w tej liturgii, w piątek po wieczornej Mszy św.
 5. Okazja do Spowiedzi św. 24.09. tj. w piątek w godz. 1900 – 1930.
 6. Pierwsze spotkanie dla narzeczonych, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii w sobotę 25.09. po wieczornej Mszy św.
 7. Pozdrawiamy gości a solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia.
 8. W niedzielę 10.10. XXI Dzień Papieski i zbiórka w całym kraju do puszek na „Dzieło nowego tysiąclecia”. W naszej parafii, wyjątkowo 3.10. oddajemy krew, już 16 raz. Ambulans przy plebanii w 900 – 1400. Najpierw wypełniamy formularz (trzeba mieć dowód osobisty), następnie w ambulansie pobranie próbki krwi, rozmowa z lekarzem. Można zjeść posiłek, nie braliśmy antybiotyków. Zapraszamy stałych krwiodawców i zachęcamy nowych. Pamiętajmy, że krew to najcenniejszy dar ratujący życie. Liczę jak zawsze na obecność.
 9. Pielgrzymka do kolejnych miejsc związanych z już Bł. Kard. Stefanem Wyszyńskim oraz Bł. Elżbietą Czacką 18 – 21.10. Cena 850 zł. Zgłoszenie do 26.09. osobiste lub telefoniczne (58 676 82 20). Program na bocznym ołtarzu gdzie są dalsze informacje.
 10. Pielgrzymka z Mirachowa do Częstochowy 4/5.10. Cena 200 zł. Kontakt Ks. Proboszcz
 11. Możemy zamawiać intencje Mszy św. na 2022 r. Tylko w tygodniu i to po Mszach św. Pamiętajmy, że każda Msza św. jest wyrazem wdzięczności za Boże błogosławieństwo a za zmarłych wyrazem pamięci o bliskich nam zmarłych.
 12. Do nabycia czasopismo „Pielgrzym”.
 13. Dziękujemy za sprzątanie Lewinko (Strzępek – Miotk), kolejny rejon: Miłoszewo lewa str. I część (Maszota – Bulczak) 20.09. – 3.10.