16 – 23.06.2019

NIEDZIELA TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ – 16.06.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców, teściów i męża Stanisława

                   2/ + Jana Nastałego

 9 : 00    –    1/ + Heleny (28 r. śm.), Ewę, Jana, Andrzeja, Teresę Kielińskich, męża Wacława,

                          Władysława, Danutę i Marka Formela

                   2/ + Wandy i Heleny Szweda, brata Franciszka oraz rodziców: Leokadię i

                           Kazimierza oraz Barbarę i Franciszka Myszka.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. Leonardy Panu Bogu i NMP za przeżyte 90 lat z prośba o zdrowie.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika – 17.06.

 7 : 00    –    + Żony Ireny Bojanowskiej i rodziców z ob. str.

18: 00    –    + Teresy Ellwart (w r. ur.)

 

WTOREK – 18.06.

 7 : 00    –    + Rodziców, pradziadków, dziadków, ciocie i wujków z rodziny Koriat i Wenta.

18: 00    –    Podz. Panu Bogu za 36 lat wspólnoty małż. Danieli i Zygmunta z prośba o bł. w

                   Rodzinie.

 

ŚRODA – 19.06.

 7 : 00    –    + Rodziców: Alfonsa i Stefanię Malinowskich, Jadwigi Brzeskiej, ojca Czesława Szur i d. w c.c.

 8 : 00    –    W int. uczniów, nauczycieli, pracowników Szkół z naszej parafii z prośbą o bł. na wakacje.

18: 00    –    1/ + Rodziców: Jadwigę i Aleksandra Labudda oraz Bogusławy, Wartysława, Ratybora i Kazimiery

                   2/ Prośba za wstawiennictwem MB o dobre urodzaje, pogodę na żniwa – int. RM Strzepcz wyb.

 

CZWARTEK. UROCZYSTOŚĆ CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – 20.06.

 7 : 00    –    1/ + Edmunda Gruba, Franciszka Piwka, Beatę Szuta, Władysława Kur – int. Dargolewo

                   2/ Prośba o dobre urodzaje za wstawi. MB z prośbą o ochronę od gradobicia – int. RO Lewino.

 9 : 00    –    1/ + Jana i Bronisławę Skrzypkowskich, z rodziny Skrzypkowskich i Okrój.

                   2/ + Rodziców Chołka, braci i siostry, szwagrów, bratową Erykę i pokrewnych.

10: 30    –    1/ W int. parafii

                   2/ + Franciszka (w r. śm.), z rodziny Kielińskich i Skrzypkowskich oraz dusze w c.c.

 

PIĄTEK. Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – 21.06.

 7 : 00    –    1/ + Męża Zygmunta (w d. ur.), rodziców i teściów

                   2/ + Heleny Byczkowskiej – int.II RM Strzepcz.

18: 00    –    1/ Marii Czylkowskiej (w r. śm.), Józefa, Gertrudę, teściową Józefę

                   2/ Prośba o zdrowie dla Mikołaja

 

SOBOTA – 22.06.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Jana Ellwart, zm. z rodziny.

15: 00    –    ślub Magdalena Szmuda i Paweł Byczkowski

16: 00    –    ślub Agata Kierznikiewicz i Marcin Kołodziejski

18: 00    –    + Rodziców: Jana i Bronisławę, brata Mieczysława, męża Stefana i pokrewnych.

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.

 7 : 00    –    1/ Podz. w 7 r. śl. Doroty i Artura z prośbą o dalsze łaski

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Jana (13 r. śm.) i Irene Paczuła

                   2/ + Heleny i Władysława Nastałych

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Alfonsa i Agnieszkę Henig