23 – 30.06.2019

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.

 7 : 00    –    1/ Podz. Doroty i Artura w 7 r. śl.

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie

 9 : 00    –    1/ + Jana (w 13 r. śm.) i Irenę Paczuła

                   2/ + Heleny i Władysława Nastałych

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Alfonsa i Agnieszkę Henig

 

PONIEDZIAŁEK. Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela – 24.06.

17: 00    –    + Żony Teresy Ellwart (w r. śm.)

18: 00    –    + Ojca Jerzego Kwidzińskiego

 

WTOREK – 25.06.

17: 00    –    + Siostry Doroty Nacel (37 r. śm.)

17: 30    –    Prośba o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka oraz w int. rodziców w 7 r. śl.

18: 00    –    Prośba o bł. dla Członków i ich rodzin Róży św. Józefa i św. Jana Bosko.

 

ŚRODA – 26.06.

17: 00    –    + Małgorzaty oraz rodziców: Stanisława i Anielę Barzowskich.

18: 00    –    + Rodziców: Aleksandra i Jadwigę Labudda, Bogusławę, Wartysława, Ratybora, Kazimierę.

 

CZWARTEK. NMP Nieustającej Pomocy – 27.06.

17: 00    –    Podz. MBNP za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę dla Marty Meyer w 101 r. ur.

18: 00    –    + Rodziców: Jana (25 r. śm.) i Stanisławę Koszałka, brata Leona, rodziców chrzestnych z ob. stron.

 

PIĄTEK. Uroczystość NSPJ – 28.06.

 7 : 00    –    + Romana Klawikowskiego (2 r. śm.)

 9 : 00    –    Prośba o zdrowie i bł. w rodzinie za wstawiennictwem MB, polecając się Sercu Jezusa, o bł. dla wnuków i w pewnej intencji.

18: 00    –    + Brata Wacława (19 r. śm.), żonę Aurelię, najbliższych z rodziny i dusze w c.c.

 

SOBOTA. Uroczystość App Piotra i Pawła – 29.06.

 7 : 00    –    W int. Łukasza i Karoliny w 5 r. śl. z prośbą o dalsze łaski

 9 : 00    –    + Anieli i Pawła (w 100 r. ur.), szwagrów: Wacława i Edmunda

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski, za Ojca św., duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06.

 7 : 00    –    + Rodziców: Leona (17 r. śm.), Annę i Zbigniewa Konkol, pokrewnych oraz Tomasza.

 9 : 00    –    + Rodziców: Władysławę i Franciszka Malinowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.