22 – 29.09.2019

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.

 7 : 00    –    W intencji żyjących kałanów naszej parafii, prośba o powołania kapłańskie i zakonne a dla kapłanów naszej parafii o dar nieba.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej, Annę i Jana Jóskowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

16: 00    –    Podz. za ocalone życie z prośbą o ulgę w cierpieniu i zdrowie.

 

PONIEDZIAŁEK – Św. Ojca Pio z Pietrelciny – 23.09.

 7 : 00    –    + Członkinie RM Strzepcz wyb, zm. duszpasterzy pracujących w naszej parafii.

18: 00    –    + Rodziców: Klemensa i Urszulę Gruba, Agnieszkę i Brunona Warczak.

 

WTOREK – 24.09.

 7 : 00    –    + Apolonii Grzenkowicz – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

 9 : 00    –    + Bolesława Formella, działacza społecznego i posła II kadencji RP w 75 r. śm.

18: 00    –    1/ + Roberta i Annę Polejowskich, zm. z rodziny Polejowskich i Cierockich.

                   2/ + Katarzyny Groth, rodziców: Halinę, Henryka i Jadwigę, brata Sławomira i wujka Jana.

 

ŚRODA – 25.09.

 7 : 00    –    + Antoniego Paczuła – int. Zakł. Pogrzebowego KLEIN.

18: 00    –    Podz. Opatrzności Bożej za szczęśliwe żniwa z prośbą o bł. dla rodzin – int. RM Lewino.

 

CZWARTEK – 26.09.

 7 : 00    –    + Apolonii Grzenkowicz – int. siostry Urszuli.

18: 00    –    + Jadwigi Janta (4 r. śm.)

 

PIĄTEK. Św. Wincentego a Paulo, prezbitera – 27.09.

 7 : 00    –    + Gerona Laskowskiego i zm. z rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Elżbietę i Jana, męża Brunona, siostrę Urszulę, synów: Eugeniusza i Kazimierza

 

SOBOTA. Św. Wacława, męczennika – 28.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Józefa (w r. śm.) i Józefę Marcińskich, Jana Mielewczyk, zm. z rodziny

                      Marcińskich.

16: 00    –    Ślub: Magdalena Klawikowska i Hilla Łukasz

17: 00    –    Prośba o Boże bł. dla Rafała w 40 r. ur.

18: 00    –    1/ + Rodziców, matkę Elżbietę (37 r. śm.) zm. z ob. str. i dusze w c.c.

                   2/ + Męża Józefa Bulczak, rodziców z ob. str., krewnych, znajomych, kapłanów, d. w c.c

 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Jana Langa oraz dusze w c.c. – int. Dargolewo

 9 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,

                       duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

                   2/ + Barbary Kielińskiej (w d. ur.), Cecylię, Kazimierza, Roberta, zm. z rodziny Gruba i

                          Kielińskich.

11: 30    –    W int. parafii za wstawiennictwem Św. Michała Arch. oraz podziękowanie za

                    tegoroczne żniwa z prośbą o bł. Boże dla całej parafii.