29.09 – 6.10.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.

7 : 00 – + Rodziców: Annę i Jana Langa, dusze w c.c. – int. Dargolewo
9 : 00 – 1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.
duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.
2/ + Barbary Kielińskiej (w d. ur.), Cecylię, Kazimierza, Roberta, z rodziny Gruba
i Kielińskich.
11: 30 – W intencji parafii za wstawiennictwem Św. Micha Arch. i podz. za żniwa.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła – 30.09.
7 : 00 – + Rodziców: Elżbietę i Gerarda Sikora, Stefana Polejowskiego, dziadków z ob. str.
18: 00 – Podz. Anny i Mirosława Bojke w 6 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

WTOREK. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – 1.10.
7 : 00 – + Ks. Prałata Edwina Sołtysiaka (1 r. śm.)
18: 00 – + Franciszka Cierockiego (16 r. śm.), z rodziny Cierockich i Bronk – int. Miłoszewo

 

ŚRODA. Świętych Aniołów Stróżów – 2.10.
7 : 00 – + Heleny Byczkowskiej
18: 00 – + Władysława Płotka (5 r. śm.), rodziców z ob. str. Studzińskich i Płotka.

 

I CZWARTEK – 3.10.
7 : 00 – 1/ + Klemensa Ruchniewicz (1 r. sm.) i jego rodziców: Jana i Rozalię.
2/ + Teresy Bagińskiej
18: 00 – + Rodziców: Juliusza i Leonorę.

 

I PIĄTEK. Św. Franciszka z Asyżu – 4.10.
7 : 00 – + Leokadii ( 2 r. śm.) i Kazimierza Wenta
16: 00 – + Ks. Bogusława Szczygieł, jego siostrę Marię i dusze w c.c.
18: 00 – + Teresy Szmuda (8 r. śm.)

 

I SOBOTA. Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – 5.10.
7 : 00 – + Zofii (w r. śm.) i Alojzego Myszka.
16: 00 – Podz. Teresy i Michała Richert z ok. 10 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla całej rodziny.
17: 00 – Podz. Janiny i Czesława Bladowskich z ok. 50 r. śl. z prośbą o bł. Boże i opiekę
MB na dalsze lata dla jubilatów i całej rodziny.
18: 00 – 1/ Podz. w 34 r. śl. z prośbą o dalsze bł. i opiekę oraz zdrowie w rodzinie
2/ Podz. Janusza i Marii w 25 r. śl. z prośba o dalsze łaski.

 

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10.
7 : 00 – + Krystyny, Elżbiety, Anny Miotk oraz Urszuli i Franciszka Walkusz.
9 : 00 – 1/ + Jana i Marii Pranczk.
2/ + Heleny Nastałej (1 r. śm.) – int. I RM Stara Huta.
10: 30 – W intencji parafii.