27 – 3.02.2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.  7 : 00    –    Do Ducha Św. podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św.,          duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.  9 : 00    –    1/ + Karola Riegel ( w d. ur. )                    2/ + Stanisława Marcińskiego. 10: 30   …