27 – 3.02.2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.  7 : 00    –    Do Ducha Św. podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św.,          duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.  9 : 00    –    1/ + Karola Riegel ( w d. ur. )                    2/ + Stanisława Marcińskiego. 10: 30   …

20 – 27.01.2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.  7 : 00    –    1/ Podz. Panu Bogu i NMP za St. Rok z prośbą o bł. w N. Roku – RM N. Huta wyb.                    2/ Prośba o łaskę zdrowia dla Dariusza.  9 : 00    –    1/ + Ojca Stefana, dziadków: Bronisławę i Jana Milewczyk, Agnieszkę i Feliksa                           …

13 – 20.01.2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01.  7 : 00    –    + Matki Cecylii (8 r. śm.) i Kazimierza Gruba, Roberta i Barbarę.  9 : 00    –    1/ Podz. za wstawiennictwem MB Częstochowskiej za odebrane łaski z prośbą                        o zdrowie i bł. dla Członkiń RM Pobłocie wieś i ich rodzin oraz o bł. dla                        kapłanów…