Miesięczne archiwum: styczeń 2019

27 – 3.02.2019

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.

 7 : 00    –    Do Ducha Św. podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św.,

         duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 9 : 00    –    1/ + Karola Riegel ( w d. ur. )

                   2/ + Stanisława Marcińskiego.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 28.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Małgorzaty oraz rodziców: Stanisława i Anielę Barzowskich.

 

WTOREK. Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła – 29.01.

 7 : 00    –    + Franciszka Chołka (1 r. śm. )

17: 00    –    1/ + Joanny i Antoniego Sikora

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

 

ŚRODA – 30.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Zygmunta Szmuda ( w r. śm. )

 

CZWARTEK. Św. Jana Bosko, prezbitera – 31.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Rodziców: Aleksandra i Jadwigę Labudda, Bogusławę, Wartysława, Ratybora,

                      Kazimierę.

 

I PIĄTEK – 1.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

16: 00    –    + Pawła Gładkiego, Cecylię i Wiktora Kwidzińskich.

17: 00    –    + Męża Zenona Patelczyk, zm. z rodziny Patelczyk i Laskowskich.

 

SOBOTA. OFIAROWANIE PAŃSKIE – 2.02.

 7 : 00    –    + Marii i Genowefy Labhun oraz rodziców z ob. str.

 9 : 00    –    1/ + Anieli, Alojzego, Marioli, siostry Jadwigi i zm. z rodziny Wróblewskich.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego.

17: 00    –    1/ + Anastazji i Jana Trybowskich oraz Feliksa Kierznikowicz

                   2/ Prośba o Boże bł. dla rodziny Kazimierza i Marzeny.

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.02.

 7 : 00    –    + Jadwigi Janta

 9 : 00    –    1/ + Dziadków, babcie, wujków, ciocie z rodziny Paczuła i Bladowskich, d. w c.c.

                   2/ + Anny, Józefa, Klary i Franciszka

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

20 – 27.01.2019

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.

 7 : 00    –    1/ Podz. Panu Bogu i NMP za St. Rok z prośbą o bł. w N. Roku – RM N. Huta wyb.

                   2/ Prośba o łaskę zdrowia dla Dariusza.

 9 : 00    –    1/ + Ojca Stefana, dziadków: Bronisławę i Jana Milewczyk, Agnieszkę i Feliksa

                           Uzdrowskich.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. z ok. 40 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.
 

PONIEDZIAŁEK. Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – 21.01.

 7 : 00    –    + Teresy Waldowskiej (7 r. śm.) – int. wnuków.

 7 : 30    –    + Stanisława Marcińskiego.
 

WTOREK – 22.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

 7 : 30    –    + Janiny Kobiela
 

ŚRODA – 23.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

 7 : 30    –    + Alfonsa i Agnieszki Henig
 

CZWARTEK. Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła – 24.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    1/ + Michała i Cecylię Rzepa, Franciszka i Władysławę Malinowskich

                   2/ W int. pracowników Firmy BAT i ich rodzin a dla zmarłych pracowników o

                       dar nieba.
 

PIĄTEK. Święto Nawrócenia  Św. Pawła Apostoła – 25.01.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    1/ + Rodziców: Bertę i Ambrożego, siostrę Klarę, brata Antoniego, szwagra Albina

                   2/ Podz. za miniony rok z prośbą o bł. w nowym – int. RO Nowa Huta wyb.
 

SOBOTA. Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów – 26.01.

 7 : 00    –    1/ + Agnieszki Henig – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Matki Jadwigi Zarach (9 r. śm.)
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.

 7 : 00    –    Do Ducha Św. podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św., duchowieństwo

                   za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 9 : 00    –    1/ + Karola Riegel (w d. ur.)

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

10: 30    –    W intencji parafii.

13 – 20.01.2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01.

 7 : 00    –    + Matki Cecylii (8 r. śm.) i Kazimierza Gruba, Roberta i Barbarę.

 9 : 00    –    1/ Podz. za wstawiennictwem MB Częstochowskiej za odebrane łaski z prośbą

                       o zdrowie i bł. dla Członkiń RM Pobłocie wieś i ich rodzin oraz o bł. dla

                       kapłanów naszej parafii.

                   2/ + Kazimierza, Leokadię, Franciszka, Helenę, Wandę Szweda, Juliusza, Magdalenę

                          Jana, Moniki, Gerarda, Elżbietę Sikora

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.
 

PONIEDZIAŁEK – 14.01.

 7 : 00    –    + Leokadii i Władysława Langa, Moniki Labuhn, Ludwiki Brzeskiej, Danuty

                      Kalkowskiej, Kazimierza i Marka Brzeskich.

 7 : 30    –    + Członkinie I RM Miłoszewo i Kamienna Góra.
 

WTOREK – 15.01.

 7 : 00    –    + Heleny (w d. ur.) i Edmunda Gruba i zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 7 : 30    –    + Jana Mielewczyk – int. Zakładu Pogrzebowego PIOCH.
 

ŚRODA – 16.01.

 7 : 00    –    Prośba o szczęśliwe rozwiązanie

 7 : 30    –    + Heleny Nastałej – int. Zakł. Pogrzebowego PIOCH.
 

CZWARTEK . Św. Antoniego, opata – 17.01.

 7 : 00    –    + Jana i Stanisławę Wenta

 7 : 30    –    + Stanisława Marcińskiego
 

PIĄTEK – 18.01.

 7 : 00    –    1/ Podz. za odebrane łaski w 33 r. śl. i prośba o bł. Boże dla dzieci i ich rodzin.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

 7 : 30    –    + Gerona Laskowskiego (15 r. śm.)
 

SOBOTA. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa – 19.01.

 7 : 00    –    1/ + Eleonory i Juliusza Lange

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

18: 00    –    + Ewy, Heleny, Teresy, Jana, Andrzeja Kielińskich
 

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu i NMP za St. Rok z prośbą o bł. w Nowym – int. RM N. Huta wyb.

 9 : 00    –    1/ + Ojca Stefana, dziadków: Bronisławę i Jana Milewczyk, Agnieszkę i Feliksa

                          Uzdrowskich.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ Podz. z ok. 40 r. śl. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.