Miesięczne archiwum: luty 2019

24.02. – 3.03.2019

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stanisławę i Waleriana (30 r. śm.) Wrońskich, braci: Jerzego i

                      Eugeniusza, siostry: Katarzynę, Brygidę oraz Bernarda Formela.

 9 : 00    –    + Męża Wacława (31 r. śm.), Beniamina Damps, rodziców z ob. str. i dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 25.02.

 7 : 00    –    + Władysława Brzozowskiego (12 r. śm.)

17: 00    –    Prośba o bł. i zdrowie dla matki Genowefy w dniu urodzin.

 

WTOREK – 26.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Bronisławę i Józefa Słoń oraz Stefana Polejowskiego.

17: 00    –    + Rodziców: Władysława i Pelagii Miotk

 

ŚRODA – 27.02.

 7 : 00    –    + Ojca Wacława

17: 00    –    + Józefa (27 r. śm.), Helenę, Małgorzatę, Jana, Franciszka Skrzypkowskich, zm. z

                      rodziny Szulta i dusze w c.c.

 

CZWARTEK – 28.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Jana i Stanisławę Koszałka, brata Leona, babcie i dziadków z ob. str.

                      oraz dusze w c.c.

17: 00    –    1/ + Bolesława Ellwart (7 r. śm.)

                   2/ + Ojca Franciszka, brata Andrzeja oraz babcie i dziadków.

 

I PIĄTEK – 1.03.

 7 : 00    –    Podz. Panu Bogu za miniony rok z prośbą o bł. w Nowym Roku – int. RM Tępcz.

16: 00    –    + Stefana Czerwickiego (1 r. śm.)

17: 00    –    + Gertrudy i Józefa Czylkowskich.

 

I SOBOTA – 2.03.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Władysława oraz Marii, Stanisława i Agnieszki.

17: 00    –    W int. Jerzego i Janiny z ok. 35 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski, szczególnie

                    łaskę zdrowia.

 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.03.

 7 : 00    –    + Kazimierza Stankowskiego (z ok. im.), jego rodziców: Annę i Leona, brata

                      Zygmunta – int. Dargolewo.

 9 : 00    –    + Matki Jadwigi (w d. ur.) i brata Andrzeja.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Teresy Bagińskiej (30 d. po śm.).

17 – 24.02.2019

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Bronisławę i Jana Milewczyk, brata Mieczysława – int. Gdynia.

 9 : 00    –    + Żony Małgorzaty, brata Jerzego, rodziców: Władysława i Helenę oraz Monikę

                      i Stefana Langa.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK – 18.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Elżbietę i Gerarda Sikora, Stefana Polejowskiego, dziadków z ob. str.

17: 00    –    + Ojca Zygmunta Bargańskiego (9 r. śm.), zm. z rodziny Bargańskich i Jóskowskich.

 

WTOREK – 19.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Władysławę i Leona Kotłowskich, Elżbietę i Brunona Okrój, brata

                      Zbigniewa i dusze w c.c.

17: 00    –    + Rodziców: Wandę i Władysława Ellwart oraz Roberta i Urszulę Konkol

 

ŚRODA – 19.02.

 7 : 00    –    + Wiesława Grzenkowicz

17: 00    –    W int. Aleksandry i Pawła w 15 r. śl. podz. z prośba o dalsze łaski dla całej rodziny.

 

CZWARTEK – 21.02.

 7 : 00    –    + Małgorzaty Barzowskiej

17: 00    –    W int. Roberta z ok. 2 urodzin, prośba o Boże bł. i wstawiennictwo MB.

 

PIĄTEK. Święto Katedry św. Piotra – 22.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Magdalenę i Juliusza Sikora, braci: Romana, Gerarda, Jana, siostrę

                      Gertrudę, wujka Józefa, chrzestnych: Stefanię i Jana Labun.

17: 00    –    + Józefa Klamrowskiego i zm. z rodziny

 

SOBOTA. Św. Polikarpa, biskupa i męczennika – 23.02.

 7 : 00    –    1/ + Marty i Ignacego Jankowskich

                   2/ + Stanisława Kopeć (30 dni po śm.)

17: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,

                   duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stanisławę i Waleriana (30 r. śm.) Wrońskich, braci: Jerzego i

                      Eugeniusza, siostry: Katarzynę i Brygidę oraz Bernarda Formela.

 9 : 00    –    + Męża Wacława (31 r. śm.), Beniamina Damps, rodziców z ob. str. i d. w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

10 – 17.02.2019

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.

 7 : 00    –    + Siostry Stanisławy (9 r. śm.), jej męża i syna, rodzeństwo i dusze w c.c.

 9 : 00    –    1/ + Rodziny: Sikora, Twardzik, Turzyńskich i Mańskich.

                   2/ + Stanisława Marcińskiego.

10: 30    –    W int. parafii a szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK – 11.02.

 7 : 00    –    + Stanisławy Miotk, rodziców chrzestnych, Józefę i Józefa Marcińskich

 7 : 30    –    + Stanisława Marcińskiego.

17: 00    –    + Marianny (10 r. śm.), Józefa, Zdzisławę i Zdzisława Szaradowskich.

 

WTOREK – 12.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Józefy, Leona, Franciszka, Kacpra Miotk, Marii Kurz.

 

ŚRODA – 13.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Teresy i Albina Sikora

 

CZWARTEK. Św. Cyryla i Metodego – 14.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Rodziców: Leona (w d. ur.) i Helenę Fularczyk, Halinę Krefta, rodziców: Gertrudę

                      i Stanisława Damaszk.

 

PIĄTEK – 15.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Matki Teresy, dziadków Sikora i Kielińskich

 

SOBOTA – 16.02.

 7 : 00    –    + Teściów: Wandę i Teofila, szwagierkę Teresę

17: 00    –    + Rodziców: Jana i Stefanię Labuda, braci: Jana i Kazimierza.

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02.

 7 : 00    –    + Rodziców: Bronisławę i Jana Milewczyk, brata Mieczysława – int. Gdynia

 9 : 00    –    + Żony Małgorzaty, brata Jerzego, rodziców: Władysława i Helenę, Monikę i

                      Stefana Langa.

10: 30    –    W intencji parafii.

3 – 10.02.2019

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.02.

 7 : 00    –    + Jadwigi Janta

 9 : 00    –    1/ + Dziadków, babcie, wujków, ciocie z rodziny Paczuła i Bladowskich i d. w c.c.

                   2/ + Anny, Józefa, Klary i Franciszka.

10: 30    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Stanisława Marcińskiego.

 

PONIEDZIAŁEK – 4.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Tomasza Barzowskiego (10 r. śm.)

 

WTOREK. Św. Agaty, dziewicy i męczennicy – 5.02.

 7 : 00    –    + Ryszarda Jaszczak (w d. ur.)

17: 00    –    1/ Żony Teresy Ellwart

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

 

ŚRODA. Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników z Japonii – 6.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    + Jerzego Kwidzińskiego (w d. ur.)

 

I CZWARTEK – 7.02.

 7 : 00    –    + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    1/ + Bogumiły Tempskiej (10 r. śm.) i rodziców z ob. str. – int. Mirachowo

                   2/ + Elżbiety Lorek (30 dni po śm.)

 

PIĄTEK – 8.02.

 7 : 00    –    1/ + Urszuli Gładkiej

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

17: 00    –    1/ + Kazimierza Laskowskiego (w d. ur.) i zm. z rodziny.

                   2/ + Członków RO Miłoszewo i zm. z ich rodzin.

 

SOBOTA – 9.02.

 7 : 00    –    1/ + Justyny Myszka

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

16: 00    –    W int. Karoliny z ok. 18 ur. podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże

                   oraz Dary Ducha Świętego na czas dalszego życia.

17: 00    –    + Elżbiety, Franciszka, Agnieszki, Józefa, braci: Władysława i Józefa Reuter – int.

                      Nowa Huta

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.

 7 : 00    –    + Siostry Stanisławy (9 r. śm.), jej męża, syna, rodzeństwo i dusze w c.c.

 9 : 00    –    1/ + Rodziny Sikora, Twardzik, Turzyńskich i Mańskich

                   2/ + Stanisława Marcińskiego

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.