Miesięczne archiwum: lipiec 2019

28.07. – 4.08.2019

XVII NIEDZIELA ZWYKLA – 28.07.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Jana Langa – int. Dargolewo

 9 : 00    –    + Rodziców: Annę i Józefa Bużan, siostry: Zofię, Teresę, Jadwigę, braci:

                      Kazimierza, Józefa, Stanisława i dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Marty – 29.07.

17: 00    –    + Marty i Ignacego Jankowskich, Filipa i Marię Gładkich

17: 30    –    + Elżbiety Lorek

18: 00    –    + Rodziców: Alfonasa (3 r. śm.) i Wandy Milewczyk, ciocie i wujków Rode oraz

                      teścia Stanisława i dziadków z ob. stron.

 

WTOREK – 30.07.

17: 00    –    + Rodziców: Annę i Wacława Kobiela, dziadków i babcie w ob. str.

17: 30    –    + Wiesława Miecznikowskiego – int. Strzepcz

18: 00    –    W int. Bożeny i Marka w 29 r. śl., podz. za otrzymane łaski i prośba o dalsze.

 

ŚRODA. Św. Ignacego z Loyoli – 31.07.

17: 00    –    + Leona, Józefę, Franciszka, Kacpra Miotk, Monikę Kusz

18: 00    –    + Leokadii (25 r. śm.) i Franciszka (50 r. śm.) Piask, brata Władysława.

 

I CZWARTEK. Św. Alfonsa Marii Liguori, biskupa i doktora Kościoła – 1.08.

17: 00    –    + Teresy Waldowskiej, z rodziny Waldowskich i Hinc – int. rodziny.

18: 00    –    + Rodziców: Monikę i Leona Rzeppa, rodzeństwo: Leokadię, Stanisława, Andrzeja,

                       dziadków: Rzeppa i Deik – int. dzieci.

 

I PIĄTEK – 2.08.

17: 00    –    + Zygmunta Formela (1 r. śm.)

17: 30    –    + Anny i Stanisława Neubauer oraz Elżbietę Dopke

18: 00    –    + Henryka Czaję (3 r. śm.)

 

I SOBOTA – 3.08.

 7 : 00    –    + Rodziców: Zofię i Eugeniusza, z rodziny Pranczk i Boetcher.

18: 00    –    W int. Katarzyny i Tomasza podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, o zdrowie

                    i bł. dla całej rodziny.

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.08.

 7 : 00    –    + Karola (7 r. śm.) i Romana Janowskich oraz Jadwigę Szałach

 9 : 00    –    + Karola Riegel (3 r. śm.)

10: 30    –    W intencji parafii.

21 – 28.07.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.

 7 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,

                       duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

                   2/ + Ojca Jerzego Kobieli – int. Lewinko

 9 : 00    –    Prośba o bł. rodzinach, o zdrowie i w pewnej int. za wstawiennictwem MBNP

10: 30    –    W intencji parafii

 

PONIEDZIAŁEK. Święto Św. Marii Magdaleny – 22.07.

17: 00    –    1/ + Heleny (w r. śm.), Małgorzaty, Jana, Franciszka Skrzypkowskich, z rodziny

                          Szulta i Skrzypkowskich oraz dusze w c.c.

                   2/ + Władysława Mielewczyk

18: 00    –    + Siostry Justyny Myszka.

 

WTOREK. Święto Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy – 23.07.

17: 00    –    1/ + Rodziców: Józefę i Józefa Marcińskich, Barbarę, Helenę i Teofila Grzenkowicz,

                        szwagra Wiesława.

                   2/ + Rodziców: Monikę i Jana, zm. z rodziny Browarczyk i Wrońskich.

18: 00    –    + Stanisława Szczypior (8 r. śm.), rodziców, braci, siostry i pokrewnych.

 

ŚRODA. 70 – ROCZNICA KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA – 24.07.

 7 : 00    –    1/ + Matki Jadwigi Szwaba

                   2/ + Stefanii Betcher – int. Zakł. Pogrzebowego OZYRYS

18: 00    –    W int. budowniczych kościoła, ofiarodawców, kapłanów pracujących.

 

CZWARTEK. Święto Św. Jakuba Starszego, Apostoła – 25.07.

17: 00    –    + Teresy Formela (1 r. śm.)

17: 30    –    + Męża Zenona (12 r. śm.), z rodziny Patelczyk i Laskowskich.

18: 00    –    W int. ofiarodawców i wykonawców w nawach bocznych.

 

PIĄTEK. Św. Joachima i Anny, rodziców NMP – 26.07.

17: 00    –    + Anny, Franciszka, Marty, Augustyna, męża Roberta, z rodziny Sikora i Cirockich.

17: 30    –    Prośba o szczęśliwe rozwiązanie.

18: 00    –    + Rodziców: Klarę i Józefa Szmuda, bratową Teresę.

 

SOBOTA – 27.07.

 7 : 00    –    + Matki Krystyny Necel (8 r. śm.)

18: 00    –    + Leona (w r. śm.), Gertrudę i Mariana Sikora.

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.07.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Jana Langa – int. Dargolewo

 9 : 00    –    + Rodziców: Annę i Józefa Bużan, siostry: Zofię, Teresę, Jadwigę, braci: Kazimierza,

                      Józefa i Stanisława oraz dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

14 – 21.07.2019

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.

 7 : 00    –    Prośba o dobrą pogodę na żniwa i urodzaje – int. RM Nowa Huta wyb.

 9 : 00    –    + Rodziców: Gertrudę i Bronisława Szmidtka

10: 30    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła – 15.07.

17: 00    –    + Ks. Zygmunta Labun, jego brata i bratową (w r. śm.)

17: 30    –    Prośba o urodzaje na żniwa i dobra pogodę – int. RM Strzepcz- Dargolewo.

18: 00    –    + Matki Małgorzaty Barzowskiej ( z ok. im. )

 

WTOREK. NMP z góry Karmel – 16.07.

17: 00    –   + Michała i Jerzego Ramczyk oraz Romana Kwidzińskiego.

18: 00    –    + Klary i Franciszka Krampa – int. wnuczki z rodziną.

 

ŚRODA – 17.07.

17: 00    –    + Ojca Kazimierza Gruba (15 r. śm.), Cecylię, Roberta i Barbarę.

18: 00    –    Prośba o łaskę zdrowia dla wujka Włodzimierza.

 

CZWARTEK – 18.07.

17: 00    –    + Haliny i Jana Srok, zm. z rodziny Srok i Nikrant

17: 30    –    Prośba o bł. Boże w czasie żniw i dobre urodzaje – int. RM Tępcz.

18: 00    –    + Jana i Kazimierza Miotk oraz Józefa Szymańskiego.

 

PIĄTEK – 19.07.

17: 00    –    + Rodziców z ob. stron i Jolanty

18: 00    –    + Rodziców: Gertrudę i Stanisława Damaszk, Leona i Helenę Fularczyk oraz

                      Damiana (1 r. śm.) i Daniela Fularczyk.

 

SOBOTA – 20.07.

 7 : 00    –    + Franciszka Cierockiego (z ok. ur.), z rodziny Cierockich i Bronk

17: 00    –    + Z rodzin naszej parafii  w okresie 70 lat od konsekracji kościoła

18: 00    –    Podz. za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Stanisława Ellwart

                   z ok. 70 urodzin.

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.

 7 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.

                       duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

                   2/ + Ojca Jerzego Kobieli – int. Lewinko.

 9 : 00    –    Prośba o bł. w rodzinach, o zdrowie i w pewnej intencji za wstawiennictwem MBNP

10: 30    –    W intencji parafii.

 

 

 

7 – 14.07.2019

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.07.

 7 : 00    –    + Krystyny, Anny, Elżbiety i Eugenii Miotk

 9 : 00    –    + Rodziców: Leona (2 r. śm.) i Helenę oraz Daniela i Damiana Fularczyk, Halinę

                      Krefta, rodziców: Stanisława i Gertrudę Damaszk.

10: 30    –    W intencji parafii.

 

PONIEDZIAŁEK. Św. Jana z Dukli, prezbitera – 8.07.

17: 00    –    Podz. Magdaleny z ok. 40 ur. z prośbą o dalsze łaski.

17: 30    –    + Leona Skórowskiego (w d. ur.), z rodziny Skórowskich i Dawidowskich.

18: 00    –    + Haliny Ellwart (14 r. śm.) oraz rodziców: Elżbietę i Leona.

 

WTOREK – 9.07.

17: 00    –    + Radosława i Christiana Kielińskich

17: 30    –    + Stefanii (28 r. śm.), Ambrożego i Andrzeja Wenta.

18: 00    –    + Matki Marii, babcie Gertrudy i Józefę oraz dziadka Józefa Czylkowskiego.

 

ŚRODA – 10.07.

17: 00    –    + Gertrudy i Józefa Czylkowskich

18: 00    –    Prośba o pogodę na żniwa i dobre zbiory – int. I RM Strzepcz

 

CZWARTEK. Święto Św. Benedykta, opata z Monte Cassino, patrona Europy – 11.07.

17: 00    –    + Bronisława Nastałego, Franciszka i Augustynę Miotk

17: 30    –    Prośba o bł. na czas żniw o uchronienie od gradobicia – int. RO Nowa Huta wyb.

18: 00    –    + Beniamina Damps, Leokadię i Franciszka Damps oraz Wacława.

 

PIĄTEK. Św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika – 12.07.

17: 00    –    + Antoniego Hildebrandt

17: 30    –    + Dziadków: Teresę i Albina Sikora

18: 00    –    + Klemensa (11 r. śm.), rodziców, braci, bratanków i Franciszka.

 

SOBOTA. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników – 13.07.

 7 : 00    –    + Józefa Studzińskiego (19 r. śm.)

18: 00    –    + Rodziców: Anielę i Pawła Becker, chrzestnych: Helenę i Stanisława.

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07.

 7 : 00    –    Prośba o dobra pogodzę na żniwa – int. RM Nowa Huta wyb.

 9 : 00    –    + Rodziców: Gertrudę i Bronisława Szmidtka

10: 00    –    W int. parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.