21 – 28.07.2019

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07.  7 : 00    –    1/ Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.,                        duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.                    2/ + Ojca Jerzego Kobieli – int. Lewinko  9 : 00    –    Prośba o bł. rodzinach, o zdrowie…