29.11. – 6.12.2020

I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.  7 : 00    –    + Jana Nastałego – int. Stara Huta.  9 : 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św. duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji. 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    +…