24 – 31.01.2021

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.  7 : 00    –    Podz. za miniony rok z prośbą o zdrowie i bł. Boże oraz ustanie pandemii w N. Roku int. RO Nowa Huta wyb.  9 : 00    –    + Józefa Klamrowskiego 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    Podz. za miniony rok z prośbą o bł.…