Miesięczne archiwum: marzec 2021

28.03. – 4.04.2021

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.

 7 : 00    –    + Członkinie RM Pobłocie wieś, zm. z ich rodzin i zm. kapłanów naszej parafii.

 9 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Dziadków, zm. z rodziny Zarach i Maszota oraz wujków i ciocie.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 29.03.

 7 : 00    –    + Kazimierza Gruba, Cecylię, Roberta, Barbarę, zm. z rodziny Gruba i Kielińskich.

16: 45    –    + Reginy i Władysława, rodziców: Małgorzatę i Kazimierza oraz ich córek: Renatę i Jadwigę.

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

WIELKI WTOREK – 30.03.

 7 : 00    –    + Teresy i Józefa Kielińskich.

18: 00    –    1/ + Klary i Bernarda Warmowskich oraz Agnieszki i Leona Kierznikowicz.

                   2/ + Z rodziny Damps i Wrońskich (w r. śm.)

 

WIELKA ŚRODA – 31.03.

 7 : 00    –    + Ks. Proboszcza Kazimierza Kobielę.

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca św.

                   duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

 

LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU – 1.04.

GODZ. 18:00

 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU – 2.04.

GODZ. 18:00

 

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – 3.04.

GODZ. 20:00

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 4.04.

 7 : 00    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Stefanię i Leona Miotk, zm. z rodziny Miotk i Labuda.

 9 : 00    –    1/ + Leokadii, Kazimierza, Franciszka, Kazimierza, Wandę, Irenę, Helenę Szweda, Magdalenę, Juliusza, Jana, Monikę, Gerarda i Elżbietę Sikora

                   2/ + Gerarda i Wandę Myszka, Stanisława Kwidzińskiego.

10: 30    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, Helenę i Roberta Stenka, Józefy i Jana Hildebrandt, oraz Irenę.

                   2/ + Andrzeja Wenta (37 r. śm.), rodziców: Stefanię i Ambrożego

12: 00    –    + Szwagra Andrzeja Zarach, wujków: Włodzimierza Wrońskiego i Zbigniewa Lejk

14: 00    –    + Rodziców: Wandę i Kazimierza Szweda.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Dziś obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie gałązek palmowych podczas każdej Mszach św.
 2. Zapraszamy dziś młodzież na godz. 1500 z okazją do Spowiedzi św.
 3. Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. W Wielki Poniedziałek 1600 – 1645 i 1715 – 1745 (będą dodatkowo dwaj kapłani) oraz we wtorek i środę od godz. 1700.
 4. W poniedziałek odwiedzimy chorych od g. 900, także zgłoszonych dodatkowo. Nie będzie odwiedzin w I Sobotę kwietnia.
 5. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 1100 i 1400 na zewnątrz kościoła, ustawiamy się wokół kościoła. Bardzo prosimy zachować odstęp 1,5 metra, wszyscy muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Przypominamy z zmianach dotyczących przepisów udziału wiernych w nabożeństwach. Kościół otwieramy w niedziele, święta i Triduum 15 minut przed Mszą św. w i nabożeństwami. Najpierw wchodzą osoby mające intencje Mszy św. – max. 4 osoby z rodziny. Zajmujemy tylko miejsca wyznaczone, gdzie są kartki (jedna osoba przy kartce, jeden rodzic z dzieckiem do 5 lat). Pozostałe osoby mogą zgromadzić się na zewnątrz kościoła przy wejściu głównym. Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność.
 7. Chrzty w niedzielę 11.04. W sprawie chrztów i innych spraw biurowych prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny. Nauka w sobotę po wieczornej Mszy św.
 8. Po Mszach św. zbiórka na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 9. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej + Andrzeja Jaks ze Strzepcz.

TRIDUUM PASCHALNE: czas misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Te dni są ze sobą w przeżyciach liturgicznych powiązane. Liturgia tych dni będzie transmitowana na stronie parafii. Pewne zmiany liturgiczne. Przypominamy o adoracji wg wyznaczonej kolejności.

 • WIELKI CZWARTEKpamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. godz. 1800
 • WIELKI PIĄTEK –  Liturgia jest pamiątką męki i śmierci Jezusa. Początek godz. 1800
  • Obowiązuje ścisły post, w intencji ustania pandemii.
  • Nie całujemy krzyża podczas adoracji.
  • Składane ofiary na Grób Pański w Jerozolimie.
 • WIELKA SOBOTA – Początek Uroczystej Wigilii Paschalnej – godz. 2000.                    
  • Chociaż post nie obowiązuje, zachęcamy do podjęcia postu ścisłego przez cały dzień, w intencji ustania pandemii.
  • Przynosimy świece na godzinę 20.

PROSIMY SIĘ ZAPOZNAĆ Z INFORMACJAMI NA WIELKI TYDZIEŃ !

21 – 28.03.2021

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.

 7 : 00    –    + Józefa i Józefy Żeromskich, zm. z rodziny Żeromskich i Bojeńskich.

 9 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Józefa Grzenkowicz, dziadków: Józefa i Martę Konkol.

10: 30    –    1/ W intencji parafii,

                   2/ W int. Leszka z ok. 50 urodzin.

12: 00    –    + Gertrudy i Bazylego Lewińskich, zm. z rodziny Lewińskich i Burzyńskich. 

 

PONIEDZIAŁEK – 22.03.

 7 : 00    –    + Rodziców: Piotra i Grażynę Twardzik oraz dziadków: Zdzisława i Genowefę Ozimek

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

WTOREK – 23.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

18: 00    –    + Męża Ignacego Lange, rodziców: Helenę i Józefa Block, rodziców chrzestnych: Bronisławę i Augustyna oraz dusze w c.c.

 

ŚRODA – 24.03.

 7 : 00    –    + Leona i Barbarę Studzińskich, Józefa i Anielę Naczk.

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

CZWARTEK. Uroczystość Zwiastowania NMP – 25.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

18: 00    –    + Dziadka Jana Studzińskiego (7 r. śm.)

 

PIĄTEK – 26.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

18: 00    –    + Rodziców: Waleskę (25 r. śm.) i Władysława Laskowskich oraz dusze w c.c.

 

SOBOTA – 27.03.

 7 : 00    –    1/ + Czesława Myszka (4 r. śm.), dziadków z obojga stron

                   2/ + Rodziców: Brunona i Teresę Richert.

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 28.03.

 7 : 00    –    + Członkinie RM Pobłocie wieś, zmarłych z ich rodzin i zmarłych kapłanów naszej parafii.

 9 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Dziadków, zmarłych z rodziny Zarach i Maszota oraz wujków i ciocie.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W tym tygodniu ostatnie Nabożeństwa Wielkiego Postu:
  • Piątek: Droga Krzyżowa: dzieci o g. 1600, (dzieci i młodzież przynoszą skarbonki) dorośli g. 1730
  • Niedziela: Gorzkie Żale o g. 1600 z kazaniem pasyjnym.
 2. W czwartek Uroczystość Zwiastowania NMP, Dzień Świętości Życia oraz Dzieło duchowej adopcji. Na bocznym ołtarzu są deklaracje. Proszę je zabrać i wypełnić w domu. Będą złożone podczas wieczornej Mszy św. jako dar podjęcia duchowej adopcji poczętego a nienarodzonego jeszcze dziecka (odcinamy część deklaracji i przynosimy na Mszę św.). Osoby, które podejmują duchową adopcję przynoszą świece. Po wieczornej Mszy św. nauka rekolekcyjna dla kobiet.
 3. W przyszłą niedzielę wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy – Niedziela Palmowa. Przed sumą procesja w kościele i tylko z udziałem asysty. Poświęcenie gałązek palmowych także podczas każdej Mszach św.
 4. Nie ma w Niedzielę Palmową w Kościerzynie spotkanie dla młodzieży, dlatego zapraszamy młodzież naszej parafii na godz. 1500.
 5. Proszę do środy zgłaszać dodatkowych chorych. Wszystkich chorych odwiedzimy 29.03. tj. w poniedziałek od godz. 900. Jeżeli są obawy chorych czy rodziny można odwiedziny odwołać.
 6. W niedzielę 28.03.nie będzie po Gorzkich Żalach zapowiedzianej nauka dla małżonków i rodziców.
 7. Nie będzie tzw. „Spowiedzi św. konkursowej”. Okazja do Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Wyjątkowo dodatkowa okazja w Wielki Poniedziałek 1615 – 1645 i 1715 – 1745.
 8. Przesunięcie czasu z 27/28.03. sobota/niedziela.
 9. Ze względu na istniejące zagrożenia i naszą duszpasterską odpowiedzialność bardzo prosimy o zachowanie zasad sanitarnych w kościele. Siadamy w wyznaczone miejsca (jedna osoba przy kartce, tylko jeden rodzic z dzieckiem). W kościele może być tylko tyle osób ile jest wyznaczonych miejsc.
 10. Msze św. w:
  1. Uroczystość Zmartwychwstania: 700 (intencje z g. 600), 900, 1030, 1200 i 1400
  2. Poniedziałek Wielkanocny: 700, 900, 1030, 1200 i (1400 wolna intencja)
 11. Podziękowanie za sprzątanie kościoła. Kolejny rejon: Strzepcz (P. Myszka – P. Meyer) 03. – 4.04.
 12. Dziś spotkanie dla dzieci I Komunii po Mszy św. o g. 1200
 13. W sprawach biurowych czy intencji mszalnych proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
 14. Chrzty w niedzielę 11.04.
 15. Pielgrzym i modlitewniki św. Józefa (6 zł.)
 16. Przypominam, że w poniedziałek 22.03. o godz. 1100 odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po utylizacji sprzętu, pieniądze przeznaczone dla polskich misjonarzy.

14 – 21.03.2021

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.03.

 7 : 00    –    1/+ Stanisławy i Alojzego Szmydtka, Martę i Wiktora Kos.

                   2/ + Męża Mieczysława Milewczyk, jego rodziców: Bronisławę i Jan, szwagra Stefana Uzdrowskiego, dziadków z ob. str., dusze w c.c. – int. Pobłocie.

 9 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Członkinie RM Nowa Huta wyb. i dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    + Gertrudy i Alfonsa Byczkowskich oraz siostry Urszuli.

 

PONIEDZIAŁEK – 15.03.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców: Stanisławę i Waleriana Wrońskich, braci: Jerzego, Eugeniusza, Włodzimierza, siostry: Katarzynę i Brygidę oraz ojca Bernarda Formela.

                   2/ + Sąsiadów: Andrzeja i Franciszka Labuda.

18: 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Bolesława i Leonardę Kos.

 

WTOREK – 16.03.

 7 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ Prośba o łaskę zdrowia dla Małgorzaty.

18: 00    –    1/ + Matki Teresy Szmuda

                   2/ + Anny, Leona, Zygmunta, Kazimierza Stankowskich, Stanisława Cyman, pokrewnych z ob. str. – int. Strzepcz.

 

ŚRODA – 17.03.

 7 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Ireny Lewińskiej (30 dni po śm.)

18: 00    –    1/ + Stanisława Marcińskiego, zm. z rodziny Marcińskich i Skórowskich.

                   2/ + Siostry Justyny Myszka.

 

CZWARTEK – 18.03.

 7 : 00    –    1/ + Rodziców chrzestnych Józefa i Józefę Marcińskich.

                   2/ + Alfonsa Grzenkowicz – int. Lewino

18: 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Daniela (w d. ur.) i Damiana Fularczyk, rodziców: Helenę i Leona Fularczyk, Gertudę i Stanisława Damaszk oraz Halinę Krefta.

 

PIĄTEK. Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP – 19.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

18: 00    –    1/ + Rodziców: Gertrudę i Tadeusza Meyer, Helenę i Władysława Miotk, braci i dziadków z ob. str.

                   2/ + Rodziców: Władysławę i Józefa Sikora, zm. z rodziny Sikora i Szwaba.

 

SOBOTA – 20.03.

 7 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ W int. Aleksandra z ok. 18 ur. z prośbą o bł. Boże w dorosłym życiu.

18: 00    –    1/ + Matki Ireny Paczuła (w r. śm.) oraz Jana Paczuła.

                   2/ + Teresy i Józefa Sikora.

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.

 7 : 00    –    + Józefa i Józefy Żeromskich, zm. z rodziny Żeromskich i Bojeńskich.

 9 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Józefa Grzenkowicz, dziadków: Józefa i Martę Konkol.

10: 30    –    1/ W intencji parafii,

                   2/ W int. Leszka z ok. 50 urodzin.

12: 00    –    + Gertrudy i Bazylego Lewińskich, zm. z rodziny Lewińskich i Burzyńskich.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Nabożeństwa Wielkiego Postu:
  • W piątek Droga Krzyżowa: dzieci o godz. 1600, dorośli 1730,
  • W niedzielę Gorzkie Żale o 1600 z kazaniem pasyjnym.
 2. Jałmużna postna: dzieci i młodzieży składają ofiary do otrzymanych puszek a dorośli do skarbonki przy figurze św. Antoniego.
 3. W dniach: 15.03. – 17.03. ogólne nauki rekolekcyjne dla dorosłych oraz nauki stanowe:
  • Piątek – 19.03. Uroczystość Św. Józefa po wieczornej Mszy św. nauka dla mężczyzn.
  • Czwartek – 25.03. Uroczystość Zwiastowania NMP po wieczornej Mszy św. nauka dla kobiet
  • Niedziela – 28.03. Po Gorzkich Żalach nauka dla małżonków i rodziców.
 4. W przyszłą niedzielę kolekta na WSD w Pelplinie.
 5. W niedzieli 21.03. początek cyklu „katechez dla dorosłych”. Najbliższy temat: „Chrzest to tradycja czy chrześcijańska świadomość”?
 6. W piątek w Uroczystość Św. Józefa nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 7. Przypominam, że niedzielne Msze św. o godz. 1200 są ze szczególnym udziałem dzieci. W przyszłą niedzielę tj. 21.03. po tej Mszy św. spotkanie dla dzieci I Komunijnych.
 8. W niedzielę 21.03. na sumie Akt Zawierzenia Rodzin Naszej Diecezji Opiece Św. Józefa.
 9. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla polskich misjonarzy będzie się w naszej parafii 22.03.2021r. o godz. 1100. Zbiórkę wspiera Ks. Bp Ordynariusz. Informacja, jaki sprzęt można złożyć na ulotkach (na bocznym ołtarzu). Możemy złożyć sprzęt wcześniej pod zadaszaniem na podwórzu plebanii (dawna salka), dzień przed lub w dniu zbiórki do godz. 1000.
 10. W Uroczystość Zwiastowania NMP obchodzimy Dzień Świętości Życia oraz podejmujemy dzieło duchowej adopcji. Na bocznym ołtarzu są deklaracje. Proszę je zabrać, wypełnić w domu a w Uroczystość Zwiastowania podczas Mszy św. złożyć dar podjęcia duchowej adopcji poczętego a nienarodzonego jeszcze dziecka (odcinamy część deklaracji i przynosimy na wieczorną Msze św.). Osoby podejmujące adopcje przynoszą świece.
 11. Podobnie jak przed Świętami Bożego Narodzenia nie będzie „Spowiedzi św. konkursowej” z udziałem innych kapłanów, dlatego prosimy o wcześniejsze skorzystanie z tego sakramentu.
 12. Każdy, kto potrzebuje pomocy duszpasterskiej, obecności kapłana lub pragnie porozmawiać, jesteśmy do dyspozycji telefoniczne: 58 676 82 20 (biuro), 58 676 93 00 (ks. Wikariusz) lub przez stronę internetową parafii.

Katechezy dla dorosłych w 2021 roku

 • 21 marca 2021 r. – „Chrzest tradycja czy chrześcijańska świadomość”?
 • 25 kwietnia 2021 r. – „Czy można odmówić chrztu dziecka”?
 • 30 maja 2021 r. – „Czy chrzest może być nieważny i co wtedy”?
 • 27 czerwca 2021 r. – „Czy i kiedy bierzmować”?
 • 18 lipca 2021 r. – „Czy powinniśmy spełnić wszystkie warunki dobrej Spowiedzi”?
 • 22 sierpnia 2021 r. – „I Komunia św. a osoby niepełnosprawne umysłowo”.
 • 19 września 2021 r. – „Wizyta kapłana w domu chorego – Sakrament Namaszczenia”
 • 31 października 2021 r. – „ Świadome zawarcie małżeństwa i jego skutki”
 • 21 listopada 2021 r. – „Co to jest: nieważność zawarcia Sakramentu Małżeństwa”?

 

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH W 2022 ROKU POŚWIĘCONE BĘDĄ RODZINIE I PROBLEMOM WYCHOWANIA

7.03. – 14.03.2021

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska

 9 : 00    –    + Męża Andrzeja Zarach (w d. ur.)

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Renaty Niećko (1 r. śm.) oraz Andrzeja, Małgorzatę, Jadwigę i Kazimierza

 

PONIEDZIAŁEK. Święto 549 Rocznicy Poświęcenia Bazyliki w Pelplinie – 8.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska

18: 00    –    + Antoniego Treder (w r. śm.) oraz jego rodziców: Pawła i Apolonię.

 

WTOREK – 9.03.

 7 : 00    –    + Szwagrów: Brunona, Stefana, Zbigniewa, Henryka i pokrewnych.

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

ŚRODA – 10.03.

 7 : 00    –    + Jadwigi Janta (z ok. ur.)

18: 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ Do MBNP podz. za szczęśliwe lata pracy z prośbą o zdrowie – int. Strzepcz.

 

CZWARTEK – 11.03.

 7 : 00    –    + Kazimierza Maszoty oraz dusze w c.c.

18: 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

 

PIĄTEK – 12.03.

 7 : 00    –    1/ + Józefa i Bronisławy Piekarskich

                   2/ + Matki Teresy (7 r. śm.), ojca Zygmunta – int. córki z rodziną.

18: 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Anny Myszka oraz Heleny, Wandy, Kazimierza Szweda.

 

SOBOTA – 13.03.

 7 : 00    –    + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

18: 00    –    + Leonardy Kos (1 r. śm.) i jej męża Bolesława.

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.03.

 7 : 00    –    1/+ Stanisławy i Alojzego Szmydtka, Martę i Wiktora Kos.

                   2/ + Męża Mieczysława Milewczyk, jego rodziców: Bronisławę i Jan, szwagra Stefana Uzdrowskiego, dziadków z ob. str., dusze w c.c. – int. Pobłocie.

 9 : 00    –    1/ + Jana Henig – Msza św. gregoriańska.

                   2/ + Członkinie RM Nowa Huta wyb. i dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    + Gertrudy i Alfonsa Byczkowskich oraz siostry Urszuli.


OGOŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Nabożeństwa Wielkiego Postu:
  • W piątek Droga Krzyżowa: dzieci o godz. 1600, dorośli 1730,
  • W niedzielę Gorzkie Żale o 1600 z kazaniem pasyjnym.
 2. Dziś po Gorzkich Żalach spotkanie z nauką rekolekcyjną dla młodzieży ponadpodstawowej.
 3. Zachęcamy do jałmużny postnej. Dzieci i młodzież – do skarbonek, które są na bocznym ołtarzy a dorośli do skarbonki św. Antoniego.
 4. W dniach: 15.03. – 17.03. nauki rekolekcyjne ogólne dla dorosłych oraz nauki stanowe:
  • Piątek – 19.03. Uroczystość Św. Józefa po wieczornej Mszy św. nauka dla mężczyzn.
  • Czwartek – 25.03. Uroczystość Zwiastowania NMP po wieczornej Mszy św. nauka dla kobiet.
  • Niedziela – 28.03. Po Gorzkich Żalach nauka dla małżonków i rodziców.
 5. W Uroczystość Zwiastowania NMP obchodzimy Dzień Świętości Życia oraz podejmujemy dzieło duchowej adopcji. Na bocznym ołtarzu są deklaracje. Proszę je zabrać, wypełnić w domu a w Uroczystość Zwiastowania podczas Mszy św. można złożyć swój dar podjęcia adopcji duchowej poczętego a nienarodzonego jeszcze dziecka (odcinamy część deklaracji i przynosimy na wieczorną Msze św.)
 6. Od niedzieli 21.03. raz w miesiącu będą „katechezy dla dorosłych”. Tematy i terminy na stronie internetowej. Najbliższy temat: „Chrzest to tradycja czy chrześcijańska świadomość”?
 7. Chrzty 14.03. Zgłoszenie w biurze do środy: akt urodzenia dziecka i zaświadczenie, jeżeli rodzice chrzestni są z innej parafii. Nauka w sobotę po wieczornej Mszy św.
 8. Składamy podziękowanie za sprzątanie kościoła Strzepcz (Szaradowscy – Nowak). Kolejny rejon sprzątający: Strzepcz pr. str. pod Linię (Ellwart – Lewińscy) w dniach: 08.03. – 21.03. Proszę o kontakt z P. Organistką.
 9. Pielgrzym można nabyć po Mszy św.
 10. Przypominamy! W czasie nabożeństw wszyscy powinni mieć założone maseczek na usta i nos. Zajmujemy wyznaczonych miejsc w ławkach i na krzesłach.
 11. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla polskich misjonarzy będzie się w naszej parafii 22.03.2021 r. o godz. 1100. Zbiórkę wspiera Ks. Bp Ordynariusz. Informacja, jaki sprzęt można złożyć jest na ulotkach i w wykazie (na bocznym ołtarzu). Możemy złożyć sprzęt wcześniej pod zadaszaniem na podwórzu plebanii (dawna salka), dzień przed lub w dniu zbiórki do godz. 1000.