Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

25.04. – 2.05.2021

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 25.04.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter, Jadwigę i Władysława Wrzos, zm. z rodziny Szulta.

 9 : 00    –    Podz. Marii i Mariana z ok. 40 r. śl., i prośba o dalsze łaski.

10: 30    –    W intencji parafii

12: 00    –    + Z rodziny Pranczk i dusze w c.c.

 

PONIEDZIAŁEK – 26.04.

 7 : 00    –    + Jadwigi Myszka (13 r. śm.), jej męża Klemensa oraz syna Zbigniewa.

18: 00    –    + Jana i Halinę Srok

 

WTOREK – 27.04.

 7 : 00    –    + Marii Studzińskiej (4 r. śm.)

18: 00    –    + Teresy i Józefa Kielińskich.

 

ŚRODA – 28.04.

 7 : 00    –    + Tomasza Barzowskiego (z ok. ur.)

18: 00    –    Podz. MB za opiekę z ok. 42 r. śl. z prośbą o dalsze łaski dla jubilatów, całej rodziny i ich dzieci.

 

CZWARTEK. Święto Św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy – 29.04.

 7 : 00    –    1/ + Heleny Cierockiej (z ok. ur.), jej męża Franciszka, zm. z rodziny Cierockich i Bronk.

                   2/ + Pawła Czaja (30 dni poi śm.)

18: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze, za Ojca Św., duchowieństwo, za ojczyznę, o pokój na świecie i w pewnej intencji.

19: 00    –    O Daru Ducha Świętego dla tegorocznych maturzystów z naszej parafii.

 

PIĄTEK – 30.04.

 7 : 00    –    1/ + Stanisława Ellwart, wujków, ciocie i pokrewnych – int. Strzepcz.

                   2/ + Janiny Grzenkowicz (30 dni po śm.)

18: 00    –    1/ W int. Justyny i Tadeusza w 29 r. śl., podz. i prośba o dalsze łaski.

                   2/ Prośba o łaskę zdrowia w rodzinie oraz + Kazimierza Peplińskiego.

 

SOBOTA – 1.05.

 7 : 00    –    Podz. z ok. 7 ur. Ignacego i prośba o dalsze bł. Boże.

18: 00    –    + Józefa Dampc – int. wnuczki z rodziną.

 

V NIEDZIELA WIELKANOCY – 2.05.

 7 : 00    –    + Jana, Barbarę, Martę, Apolonię i Reginę Wenta.

 9 : 00    –    + Teresy Głodowskiej (10 r. śm.), Marianny i Mieczysława Głodowskich.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    + Rodziców: Apolonii i Stefana Sychowskich, braci: Alfonsa i Stanisława oraz

                      babcie i dziadków.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o powołanie do służby w Kościele. Zachęcamy do modlitwy w intencji powołań, szczególnie z naszej parafii. Rozważanie Słowa Bożego w tym tygodniu poświęcimy powołaniu.
 2. W niedzielę przypada 9 r. śm. Ks. Bpa Jana Barnarda Szlagi, pierwszego biskupa pelplińskiego.
 3. W I sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce NMP.
 4. W I Sobotę miesiąca – 1.05. od godz. 900 odwiedzimy chorych. Jeżeli jest potrzeba można do środy zgłosić dodatkowych chorych.
 5. Początek miesiąca maja to nabożeństwa majowe, które w tygodniu będą w łączności z wieczorną Mszą św. Zachęcamy do udziału w majowym w poszczególnych wioskach, gdzie jest taka tradycja. Nabożeństwa majowe z prośbą o ustanie pandemii i nasze oddanie się pod opiekę Maryi.
 6. Uroczystość I Komunii w naszej parafii w niedzielę 9.05. – na tych Mszach św. wszystkie miejsca w kościele zarezerwowane:
  • I grupa – godz. 1000
  • II grupa – godz. 1200.
 7. W „białym tygodniu” udział dzieci we Mszach św.:
  • grupa I – g. 1700
  • grupa II – g. 1800.
 8. W dniu I Komunii dodatkowa Msza św. o 1600.
 9. SPOTKANIE DLA DZIECI I KOMUNII ŚW. ( po wieczornej Mszy św.)
  • I grupa – wtorek
  • II grupa – środa
 10. W czwartek 29.04. o godz. 1900 Msza św. w intencji tegorocznych maturzystów. Zapraszamy też rodziny maturzystów.
 11. W poniedziałek 3.05. Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę.
 12. Chrzty w niedzielę 16.05.
 13. Zapraszamy chętnych chłopców do służby ministranckiej. Zgłoszenie do Ks. Daniela.
 14. Pożegnaliśmy w tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej +Annę Block z Tłuczewa.

 

 

18 – 25.04.2021

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 18.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Gertrudę, Klarę i Pawła Langa, Marię i Emila Mudlaf, ciocię Grytę.

 9 : 00    –    + Beniamina i Wacława Damps, Agnieszkę i Feliksa Jóskowskich, dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    Prośba o powrót dzieci do wiary.

 

PONIEDZIAŁEK – 19.04.

 7 : 00    –    + Rodziny Zaborowskich i Konopackich

18: 00    –    + Wojciecha Wiśniewskiego (10 r. śm), Henryka i rodziców z ob. str.

 

WTOREK – 20.04.

 7 : 00    –    Podz. za Stary Rok z prośbą o zdrowie i bł. Boże w Nowym Roku dla Członkiń RM Lewinko i ich rodzin.                                     

18: 00    –    + Marii Czylkowskiej (w d. ur.), Józefa i Gertrudę Czylkowskich, teściową Józefę.

 

ŚRODA – 21.04.

 7 : 00    –    1/ + Leona Studzińskiego (6 r.śm.)

                   2/ + Andrzeja Jaks (30 d. po śm.)

18: 00    –    1/ + Ks. Proboszcza Bogusława Szczygieł oraz jego siostrę Marię.

                   2/ Podziękowanie na dar życia i prośbą o dalszą opiekę.

 

CZWARTEK – 22.04.

 7 : 00    –    + Ojca Jerzego Kobiela (5 r. śm.) – int. Lewinko

18: 00    –    + Gerarda, Piotra i Joachima, zm. z rodziny Darznik i Zaborowskich.

 

PIĄTEK. Uroczystość Św. Wojciecha, patrona Polski – 23.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Helenę (w r. śm.) i Franciszka Byczkowskich.

18: 00    –    + Gertrudy, Józefa i Marii Czylkowskich.

 

SOBOTA. Św. Jerzego, męczennika – 24.04.

 7 : 00    –    1/ + Franciszka Langa (w r. śm.), jego rodziców: Elżbietę i Antoniego Langa.

                   2/ W int. Elżbiety z ok. 60 ur. z prośbą o zdrowie i bł. Boże.

18: 00    –    + Krystiana Dawidowskiego (1 r. śm.)

 

IV NIEDZIELA WIELKANOCY – 25.04.

 7 : 00    –    + Elżbiety i Franciszka Reuter, Jadwigę i Władysława Wrzos, zm. z rodziny Szulta.

 9 : 00    –    Podz. Marii i Mariana z ok. 40 r. śl., i prośba o dalsze łaski.

10: 30    –    W intencji parafii

12: 00    –    + Z rodziny Pranczk i dusze w c.c


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W dniach 18.04 –24.04. Tydzień Biblijny, dlatego od poniedziałku do soboty, przed wieczorną Mszą św. przedstawiciele parafii będą czytać Pismo św. – 10 rozdziałów Ewangelii św. Łukasza. Prosimy o przybycie wiernych do kościoła 15 minut przed wieczorną Mszą św., aby uczestniczyć w rozważaniu Słowa Bożego.
 2. Bardzo dziękuje parafianom za wszelką życzliwości i wsparcie finansowe (wpłaty na konto, w biurze czy w skarbonkach). Odwdzięczamy się modlitwą w waszych intencjach.
 3. Zachęcamy wiernych do udziału we Mszy św. w tygodniu, szczególnie tych, którzy tylko medialnie uczestniczą w niedzielnej Mszy św. Dziękujemy tym, którzy już to czynią od dłuższego czasu.
 4. Uroczystość I Komunii w naszej parafii będzie w niedzielę 9.05. w dwóch grupach: I grupa – godz. 1000 a II grupa – godz. 1200. Na tych Mszach św. wszystkie miejsca zarezerwowane. W „białym tygodniu”: 10 – 14.05. udział dzieci we Mszach św.: grupa I – godz. 1700 a grupa II – godz. 1800.
 5. W niedzielę 9.05. Msze św. o godz.700, 900, 1000 i 1200 to Msze św. I Komunijne oraz o godz. 1600.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Kolejny rejon to Strzepcz: ul. Łyskowskiego, ks. Trzcińskiego i ks. Szarafińskiego, w terminie: 19.04. – 2.05.
 7. Harmonogram sprzątania kościoła na stronie internetowej parafii i tablicach ogłoszeń.
 8. Niedziela Dobrego Pasterza – 25.04. i początek kwartalnych modlitw o powołania do służby w Kościele.
 9. W niedzielę 25.04. przypada 9 r. śmierci Bpa Jana Bernarda Szlagi.
 10. Do nabycia Pielgrzym.
 11. Za tydzień katecheza dla dorosłych: „ Czy można odmówić chrztu dziecka”?
 12. SPOTKANIE DLA DZIECI I KOMUNII ŚW. (obecność obowiązkowa)
  • Wtorek 20.04. – I grupa, po wieczornej Mszy św.
  • Środa 21.04. – II grupa, po wieczornej Mszy św.

11 – 18.04.2021

II NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli Miłosierdzia Bożego – 11.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Juliusza i Eleonorę Langa oraz ich córkę Annę Walkusz.

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Kazimierę i Bronisława Tempskich, braci: Henryka i Andrzeja, rodziców chrzestnych: Otylię i Aleksego Dzięcielskich – int. Tępcz.

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie i bł. w rodzinie.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    Prośba o bł. Boże dla Katarzyny, o łaskę zdrowia i nawrócenia.   

 

PONIEDZIAŁEK – 12.04.

 7 : 00    –    Podz. Marii i Stanisława z ok. 24 r. śl. z prośbą za wstawiennictwem MB o wszelkie łaski, o zdrowie i opiekę dla całej rodziny oraz w pewnej intencji.

18: 00    –    + Apolonii Grzenkowicz (2 r. śm.)

 

WTOREK – 13.04.

 7 : 00    –    1/ + Ks. Proboszcza Antoniego Sękowskiego (48 r. śm.)

                   2/ + Jana Naczk (30 dni po śm.)

18: 00    –    + Rodziców: Edmunda (w r. śm.) i Helenę Gruba, zm. z rodziny Gruba i Drywa.

 

ŚRODA – 14.04.

 7 : 00    –    + Mirosława Myszka oraz rodziców: Alojzego i Zofię.

18: 00    –    + Jadwigi Szwaba (12 r. śm.)

 

CZWARTEK – 15.04.

 7 : 00    –    1/ + Agnieszki i Alfonsa Henig

                   2/ + Alfonsa Grzenkowicz (w d. ur.)

18: 00    –    W intencji Mariusza z ok. 30 ur. z prośbą o bł. Boże – int. chrześniaka z rodzicami.

 

PIĄTEK – 16.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Stefanii (17 r. śm.) i Leona Miotk, męża Mariana Choszcz i d. w c.c.

18: 00    –    + Władysława Skrzypkowskiego (40 r. śm.), zm. z rodziny Gruba i Skrzypkowskich.

 

SOBOTA – 17.04.

 7 : 00    –    + Marii Czylkowskiej, Józefy Cierockiej, zm. z rodziny Naczk.

18: 00    –    + Ojca Mirosława Brzezińskiego, dziadków z ob. str. i zm. z rodziny.

 

III NIEDZIELA WIELKANOCY – 18.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Gertrudę, Klarę i Pawła Langa, Marię i Emila Mudlaf, ciocię Grytę.

 9 : 00    –    + Beniamina i Wacława Damps, Agnieszkę i Feliksa Jóskowskich, dusze w c.c.

10: 30    –    W intencji parafii.

12: 00    –    Prośba o powrót dzieci do wiary.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego i początek Tygodnia Miłosierdzia. Zbiórka na cele charytatywne.
 2. W naszej parafii Uroczystość I Komunii 9.05. I grupa – g. 1000 a II g. – godz. 1200. Na tych Msza św. wszystkie miejsca zarezerwowane. W „białym tygodniu”: 10 – 14.05. udział dzieci we Mszach św. g. 1700 – I grupa (są wolne intencje) a o g. 1800 – II grupa.
 3. Ze względu na I Komunię 9.05. dodatkowa Msza św. o godz. 1600.
 4. Bardzo serdecznie dziękuję parafianom, którzy swoimi ofiarami (wpłacanymi na konto parafialne, składanymi do skarbonek w kościele czy przekazywanymi do biura) wspierają naszą wspólnotę parafialną.
 5. Przypominamy o przepisach udziału wiernych w nabożeństwach. Kościół otwieramy w niedziele przed Mszą św. Najpierw wchodzą osoby mające intencje Mszy św. – max. 4 osoby z rodziny. Zajmujemy tylko miejsca, gdzie są kartki (jedna osoba przy kartce, jeden rodzic z dzieckiem). Pozostałe osoby mogą zgromadzić się na zewnątrz kościoła przy wejściu głównym. Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność.
 6. Harmonogram sprzątania kościoła na stronie internetowej parafii i tablicach ogłoszeń.
 7. Przypominam o segregacji śmieci na cmentarzu (do dużego pojemnika tylko odpady organiczne), osobno znicze plastikowe i szklane (inne pojemniki, są napisy). W wyznaczonym miejsce można zostawić tylko znicze do ponownego wykorzystania.
 8. SPOTKANIE DLA DZIECI I KOMUNII ŚW. (obecność obowiązkowa)
  • Wtorek 13.04. – I grupa, po wieczornej Mszy św.
  • Środa 14.04. – II grupa, po wieczornej Mszy św.

4 – 11.04.2021

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 4.04.

 7 : 00    –    1/ W intencji parafii

                   2/ + Rodziców: Stefanię i Leona Miotk, zm. z rodziny Miotk i Labuda.

 9 : 00    –    1/ + Leokadii, Kazimierza, Franciszka, Kazimierza, Wandę, Irenę, Helenę Szweda, Magdalenę, Juliusza, Jana, Monikę, Gerarda i Elżbietę Sikora

                   2/ + Gerarda i Wandę Myszka, Stanisława Kwidzińskiego.

10: 30    –    1/ + Antoniego Hildebrandt, Helenę i Roberta Stenka, Józefy i Jana Hildebrandt oraz Irenę.

                   2/ + Andrzeja Wenta (37 r. śm.), rodziców: Stefanię i Ambrożego

12: 00    –    + Szwagra Andrzeja Zarach, wujków: Włodzimierza Wrońskiego i Zbigniewa Lejk

14: 00    –    + Rodziców: Wandę i Kazimierza Szweda.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 5.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Annę i Leona Klawikowskich, Leona i Cecylię Bulczak.

 9 : 00    –    + Z zm. z rodziny oraz Krystynę, Genowefę i dusze w c.c.

10: 30    –    Podz. i prośba o zdrowie i bł. Boże w naszych rodzinach, za zmarłych i dusze w c.c.

12: 00    –    + Stanisława Ellwart i Michała Lejk.

14: 00    –    Podz. Tadeusza i Urszuli z ok.35 r. śl. z prośbą o dalsze łaski.

 

WTOREK WIELKANOCNY – 6.04.

 7 : 00    –    + Władysława Płotka (z ok. ur.) oraz + rodziców z ob. str. Płotka i Studzińskich.

18: 00    –    Podz. Jacka i Ireny z ok. 30 r. śl. z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

 

ŚRODA WIELKANOCNA – 7.04.

 7 : 00    –    Prośba do MBNP o zdrowie i bł. na dalsze lata życia dla mamy Teresy i cioci Jadwigi z ok. 82 urodzin – int. Strzepcz.

18: 00    –    + Rodziców: Stefani i Leona Miotk, rodziców chrzestnych: Władysławy i Jana Wejer, babcie, dziadków, Annę Labuda i Bernarda Pranczk.

 

CZWARTEK WIELKANOCNY – 8.04.

 7 : 00    –    + Pradziadków, dziadków, rodziców, ciocie i wujków z rodziny Koriat i Wenta.

18: 00    –    + Jerzego Kwidzińskiego (18 r. śm.)

 

PIĄTEK WIELKANOCNY – 9.04.

 7 : 00    –    + Daniela (5 r. śm.) i Damiana Fularczyk, rodziców: Helenę i Leona Fularczyk, Gartrudę i Stanisława Damaszk oraz Halinę Krefta.

18: 00    –    + Rodziców: Cecylie i Kazimierza Gruba, Barbarę Kielińską.

 

SOBOTA WIELKANOCNA – 10.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Genowefę i Wacława Richert

15: 00    –    Ślub: Michalina Kreft i Mateusz Garski

16: 00    –    W int. Żakliny z ok. 18 ur. z prośbą o Boże łaski w dorosłym życiu.

17: 00    –    Podz. Anity i Jarosława z ok. 25 r. śl. z prośbą o Boże bł. dla całej rodziny.

18: 00    –    + Rodziców, ojca Franciszka (w d. ur.), teściów, rodzeństwo z ob. str. i dusze w c.c.

 

II NIEDZIELA WIELKANOCY, czyli Miłosierdzia Bożego – 11.04.

 7 : 00    –    + Rodziców: Juliusza i Eleonorę Langa oraz ich córkę Annę.

 9 : 00    –    1/ + Rodziców: Kazimierę i Bronisława Tempskich, braci: Henryka i Andrzeja, rodziców Chrzestnych: Otylię i Aleksego Dzięcielskich – int. Tępcz.

                   2/ Prośba o szczęśliwe rozwiązanie i bł. w rodzinie.

10: 30    –    W intencji parafii, szczególnie ochrzczonych, rodziców i chrzestnych.

12: 00    –    Prośba o bł. Boże dla Katarzyny, o łaskę zdrowia i nawrócenia.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 1. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w Niedzielę Zmartwychwstania. Kolekta na KUL i szkoły katolickie w naszej diecezji.
 2. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Zbiórka do puszek na cele charytatywne.
 3. W przyszłą niedzielę chrzty. Zgłoszenie do środy. Prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny przed wizytą w biurze. Przynosimy: akt urodzenia dziecka i zaświadczenia dla chrzestnych, jeżeli są z poza parafii.
 4. Msze św. w niedzielę o g. 1200 ze szczególnym udziałem dzieci.
 5. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Kolejny rejon sprzątania to Strzepcz: ul. Miotk i Wieckiego w terminie 5.04. – 18.04.
 6. Spotkanie dla dzieci I Komunii oraz rodziców w czwartek po wieczornej Mszy św.
 7. Bardzo dziękuję za udział w liturgii Wielkiego Tygodnia, za przygotowanie oprawy liturgicznej i wszystkie ofiary.
 8. Przypominamy o przepisach udziału wiernych w nabożeństwach. Kościół otwieramy w niedziele przed Mszą św. Najpierw wchodzą osoby mające intencje Mszy św. – max. 4 osoby z rodziny. Zajmujemy tylko miejsca, gdzie są kartki (jedna osoba przy kartce, jeden rodzic z dzieckiem). Pozostałe osoby mogą zgromadzić się na zewnątrz kościoła przy wejściu głównym. Dziękujemy za zrozumienie i odpowiedzialność.
 9. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej +Janinę Grzenkowicz