6 – 13.02.2022

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.02.  7 : 00    –    + Kazimierza Peplińskiego – Msza św. gregoriańska.  9 : 00    –    1/ + Jana i Bronisławę Skrzypkowskich, z rodziny Skrzypkowskich i Okrój.                    2/ Podz. za miniony rok z prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla I RM St. Huta i ich rodzin. 10: 30    –   …