15 – 22.10.2023

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.  7 : 00    –    W int. Piotra i Iwony podz. z ok. 30 r. śl. z prośbą o dalsze łaski, zdrowie dla całej rodziny.  9 : 00    –    + Matki Jadwigi Zarach (z ok. im.) 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    + Męża Mieczysława Milewczyk (29 r.…