Wielki Post z Ojcem Pio – Szusty Tydzień Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył…

24.04. – 31.04.2024

NIEDZIELA PALMOWA – 24.03.  7 : 00    –    + Rodziców: Helenę i Józefa Block oraz Ignacego Lange.  9 : 00    –    + Magdaleny, Juliusza, Jana. Monikę, Elżbietę, Jerzego Sikora, Leokadię, Kazimierza, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza, Wandę, Helenę, Irenę Szweda. 10: 30    –    W intencji parafii. 12: 00    –    Do Ducha Świętego podz. za odebrane łaski z…